25.01.2018 istungi päevakord ja eelnõud

20.01.18

Huvihariduse tegevuskava
Üldosa
end. Häädemeeste vald - tegevuskava
end. Tahkuranna vald -tegevuskava

Volikogu istungile esitatud eelnõudega saab tutvuda alajaotuses Seotud failid.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

21.12.2017 istungi päevakord ja eelnõud

15.12.17

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung toimub 21.detsembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.


Päevakord:

1. Tahkuranna küla Mereranna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 

2. Laadi küla Mäeotsa tee 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

3. Häädemeeste Vallavolikogu 19.jaanuari 2011.a otsuse nr 1 „Detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine

4. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

5. Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

6. Häädemeeste Vallavolikogu 30.novembri 2017.a määruse nr 3 „Palgajuhend" muutmine

7. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit 

8. Informatsioon.

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

07.12.2017 istungi päevakord ja eelnõud

1.12.17
Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 07.detsembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.
 
Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:
 
1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 31, otsuse eelnõu nr 32).
Ettekandja Tahkuranna Vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg.
 
2. Detailplaneeringu menetlemise lõpetamine (otsuse eelnõu nr 33, otsuse eelnõu nr 34,
Ettekandja Tahkuranna Vallavalitsuse planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik.
 
3. Häädemeeste valla põhimääruse eelnõu koostamise algatamine (otsuse eelnõu nr 38)
Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.
 
4. Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 -2029
koostamise algatamine (otsuse eelnõu nr 39)
Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.
 
5. Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatiste komisjonide esimeestele ja vallavolikogu
liikmetele tasu või hüvitise maksmine (otsuse eelnõu nr 40)
Ettekandja Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.
 
6. Informatsioon.
Toimetaja: TOOMAS ABEL

30.11.2017 istungi päevakord ja eelnõud

24.11.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 30. novembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine (otsuse eelnõu nr 19)

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

2.      Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (otsuse eelnõu nr 20)

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

3.      Revisjonikomisjoni liikme valimine ja koosseisu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 21)

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

4.      Häädemeeste vallavanema valimine (otsuse eelnõu nr 22).

              Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

5.      Tööandja sõiduauto kasutamine (otsuse eelnõu nr 23).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

6.      Hüvitise maksmine (otsuse eelnõu nr 24).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

7.      Vallavanema töötasu määramine (otsuse eelnõu nr 25).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

8.      Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine (otsuse eelnõu nr 26).                                             Ettekandja vallavanem.

9.      Vallavalitsuse liikmete kinnitamine (otsuse eelnõu nr 27).

Ettekandja vallavanem.

10.  Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (otsuse eelnõu nr 28).

Ettekandja vallavanem.

11.  Häädemeeste valla esindajate ja nende asendajate  nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu (otsuse eelnõu nr 29).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

12.  Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 30)

Ettekandja vallavanem.

13.  Palgajuhendi kehtestamine (määruse eelnõu nr 3, palgajuhend)

Ettekandja vallavanem.

14.  Informatsioon.

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

23.11.2017 istungi päevakord ja eelnõud

24.11.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 23. novembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

1.      Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 12, otsuse eelnõu nr 13).

Ettekandjad Tahkuranna Vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg ja Häädemeeste Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 

2.      Tahkuranna Vallavolikogu 28.06.2012.a otsuse nr 25 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine (otsuse eelnõu nr 14).  

Ettekandja Tahkuranna Vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg.

 

3.      Riiklikkusse teeregistrisse esitatud andmete muutmine (otsuse eelnõu nr 15).

Ettekandja Häädemeeste Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 

4.      Kohtuliku kompromissi heakskiitmine tsiviilasjas nr 2-17-2326 ja volituste andmine (otsuse eelnõu nr 16).

Ettekandja Tahkuranna vallavanem Karel Tölp.

 

             5.       Tahkuranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 Lisade (finantsanalüüs) kinnitamine (määruse eelnõu nr 3, ÜVK AK lisa,finantsanalüüs).

Ettekandja arendusspetsialist Tiiu Sommer.

 

6.      Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (otsuse eelnõu nr 17). Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

 

7.      Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (otsuse eelnõu nr 18).

             Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

 

8.      Häädemeeste vallavanema valimine (otsuse eelnõu nr 19).

              Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

 

9.      Tööandja sõiduauto kasutamine (otsuse eelnõu nr 20).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

 

10.  Hüvitise maksmine (otsuse eelnõu nr 21).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

 

11.  Vallavanema töötasu määramine (otsuse eelnõu nr 22).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

 

12.  Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine (otsuse eelnõu nr 23). Ettekandja vallavanem.

 

13.  Vallavalitsuse liikmete kinnitamine (otsuse eelnõu nr 24).

Ettekandja vallavanem.

 

14.  Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (otsuse eelnõu nr 25).

Ettekandja vallavanem.

 

15.  Häädemeeste valla esindajate ja nende asendajate  nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu (otsuse eelnõu nr 26).

Ettekandja volikogu aseesimees Argo Mengel.

 

16.  Informatsioon.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

17.11.2017 istungi päevakord ja eelnõud

15.11.17

17.11.2017 planeeritud istung lükkub edasi. uus teade avaldatakse.

09.11.2017 istungi päevakord ja eelnõud

3.11.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 09. novembril 2017. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.
 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:
 

1.       Häädemeeste ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu muutmine (otsuse eelnõu nr 2, seletuskiri).

Ettekandjad volikogu esimees Andrus Soopalu ja Häädemeeste vallasekretär Külliki Kiiver.
2.       Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 3, otsuse eelnõu nr 4 ja otsuse eelnõu nr 5, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring

3.       Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 6, lisa, seletuskiri ja otsuse eelnõu nr 7, lisad, seletuskiri).

Ettekandjad Häädemeeste Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring ja Tahkuranna Vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg.

4.       Audiitori määramine (otsuse eelnõu nr 8, otsuse eelnõu nr 9, seletuskiri, pakkumus Häädemeeste vald, pakkumus Tahkuranna vald).  

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

5.       Häädemeeste Vallavolikogu esindajate nimetamine valla koolide hoolekogudesse (otsuse eelnõu nr 10, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

6.       Rahalise kohustuse võtmine (otsuse eelnõu nr 11, seletuskiri).

Ettekandja Tahkuranna vallavanem Karel Tölp.

7.       Loa andmine laenu võtmiseks (otsuse eelnõu nr 12, seletuskiri).

Ettekandja Tahkuranna vallavanem Karel Tölp.

8.       Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord (määruse eelnõu nr 1, seletuskiri). 

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

9.       Häädemeeste valla põhimäärus (määruse eelnõu nr 2, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja Häädemeeste vallasekretär Külliki Kiiver.

10.   Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (otsuse eelnõu nr 13, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

11.   Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (otsuse eelnõu nr 14, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

12.   Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme(te) valimine (otsuse eelnõu nr 15, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

13.   Häädemeeste vallavanema valimine (otsuse eelnõu nr 16, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

14.   Informatsioon.

-          Seisukoha andmine kinnistu jagamiseks.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

04.10.2017 istungi päevakord ja eelnõud

3.11.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 04. oktoobril 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Varaliste kohustuste võtmine ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (otsuse eelnõu nr 43, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu 13. märtsi 2013.a määruse nr 3 „Häädemeeste valla põhimäärus" muutmine (määruse eelnõu nr 7, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

3.       Häädemeeste Vallavolikogu 24. mai 2017.a otsuse nr 24 „Laenu võtmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 44, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

4.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 45, otsuse eelnõu nr 46, seletuskiri). Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.       Ehitise peremehetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 47, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

6.       Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 48, lisa, otsuse eelnõu nr 49, lisa, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

7.       Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit (otsuse eelnõu nr 50, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Lembit Künnapas.

8.       Hoonestusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 51, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

9.       Häädemeeste valla 2017.a lisaeelarve (määruse eelnõu nr 8, lisa, sisuline seletuskiri, juriidiline seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets. 

10.   Informatsioon.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

06.09.2017 istungi päevakord ja eelnõud

31.08.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 06. septembril 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste valla 2017.a lisaeelarve (määruse eelnõu nr 6, lisa, seletuskiri, juriidiline seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets. 

2.       Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine (määruse eelnõu nr 7, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

3.       Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 36, seletuskiri, lisa 1, lisa 2).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

4.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 37, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.       Ehitise peremehetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 38, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

6.       Vallavara võõrandamine (otsuse eelnõu nr 39, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

7.       Varaliste kohustuste võtmine ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (otsuse eelnõu nr 40, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

8.       Häädemeeste Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja arengukomisjoni esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 41, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Lembit Künnapas.

9.       Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 42, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Lembit Künnapas.

10.   Avaliku konkursi korraldamine Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel moodustuvale Häädemeeste vallale sümboolika leidmiseks (otsuse eelnõu nr 43, lisa, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Lembit Künnapas.

11.   Häädemeeste Vallavolikogu 13. märtsi 2013.a määruse nr 3 „Häädemeeste valla põhimäärus" muutmine (määruse eelnõu nr 8, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

12.   Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

14.06.2017 istungi päevakord ja eelnõud

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 14. juunil 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.


Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:


1.       Häädemeeste Vallavolikogu 06. märtsi 2014.a otsuse nr 6 „Detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 30, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.


2.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 31, seletuskiri, lisa).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.


3.       Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014.a määruse nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 4, seletuskiri, terviktekst - lisa1, lisa2, RT tekst). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.


4.       Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013.a määruse nr 6 „Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 5, seletuskiri, terviktekst - lisa1, RT tekst). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.


5.       Häädemeeste Vallavolikogu 10. märtsi 2016.a otsuse nr 25 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks volitatud esindajate määramine" muutmine (otsuse eelnõu nr 32, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Lembit Künnapas.


6.       Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu liikmete arvu määramine (otsuse eelnõu nr 33, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.


7.       Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine (otsuse eelnõu nr 34, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.


8.       Valimiskomisjoni moodustamine (otsuse eelnõu nr 35, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.


9.       Informatsioon. 

24.05.2017 istungi päevakord ja eelnõud

18.05.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24. mail 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Laenu võtmine (otsuse eelnõu nr 24, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

2.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 25, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

3.       Häädemeeste Vallavolikogu 26. aprilli 2017.a otsuse nr 19 „Katastriüksuse sihtotstarbe määramine" muutmine (otsuse eelnõu nr 26, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

4.       Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne (otsuse eelnõu nr 27, seletuskiri).

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Ants Järvesaar.

5.       Häädemeeste valla 2016.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsuse eelnõu nr 28, seletuskiri, majandusaasta aruanne, audiitori arvamus, protokolli väljavõte, digiallkirjade kinnituslehed: K. Kiiver, M. Mõttus, K. Teder).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

6.       Volituse andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks (otsuse eelnõu nr 29, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

7.       Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord (määruse eelnõu nr 3. lisa, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

8.       Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014.a määruse nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 4, seletuskiri, terviktekst (TT), lisa 1 (TT), lisa 2 (TT)). I lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

9.       Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013.a määruse nr 6 „Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 5, seletuskiri, terviktekst (TT), lisa 1 (TT)). I lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

10.   Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

26.04.2017 istungi päevakord ja eelnõud

20.04.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. aprillil 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas. 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 19, otsuse eelnõu nr 20, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, kaasettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

2.       Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 21, seletuskiri, lisa).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, kaasettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

3.       Häädemeeste Vallavolikogu 10. novembri 2016.a otsuse nr 83 „Isikliku kasutusõiguse seadmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 22, seletuskiri, lisa).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, kaasettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

4.       Seisukoht 14. veebruaril 2017.a esitatud haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta (otsuse eelnõu nr 23, seletuskiri). Otsuse eelnõu lisaks olev õiguslik analüüs asub valla kantseleis.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

5.       Osalemine hajaasustuse programmis (otsuse eelnõu nr 24, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

6.       Laenu võtmine (otsuse eelnõu nr 25, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 

7.       Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

30.03.2017 istungi päevakord ja eelnõud

22.03.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste Vallavolikogu esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 15, seletuskiri).

Ettekandja volikogu aseesimees Urmas Aava.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu 04. septembri 2014.a otsuse nr 43 „Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine" muutmine (otsuse eelnõu nr 16, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees.

3.       Häädemeeste Vallavolikogu 20. novembri 2013.a otsuse nr 92 „Häädemeeste Vallavolikogu esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse" muutmine (otsuse eelnõu nr 17, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees.

4.       Häädemeeste Vallavolikogu 02. aprilli 2015.a määruse nr 4 „Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027" muutmine (määruse eelnõu nr 2, seletuskiri, arengukava). II lugemine.

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.       Rendilepingu tähtaja pikendamine (otsuse eelnõu nr 18, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

6.       Informatsioon.

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

09.03.2017 istungi päevakord ja eelnõud

3.03.17

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. märtsil 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord (määruse eelnõu nr 1, lisa, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

 1. Häädemeeste Vallavolikogu 28. novembri 2001.a otsuse nr 60 „Detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 11, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Häädemeeste Vallavolikogu 02. aprilli 2015.a määruse nr 4 „Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027" muutmine (määruse eelnõu nr 2, seletuskiri, ÜVK arendamise kava). I lugemine.

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

 1. Ehitise peremehetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 12, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Häädemeeste Vallavolikogu 09. veebruari 2017.a otsuse nr 8 „Vee-ettevõtja määramine" muutmine (otsuse eelnõu nr 13, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 1. Häädemeeste Hooldekodu eskiisprojekti tutvustus. Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.
 2. Umbusalduse avaldamine Häädemeeste Vallavolikogu esimehele (otsuse eelnõu nr 14, seletuskiri, umbusaldus).

Ettekandja umbusalduse algatajate esindaja Urmas Aava.

 1. Informatsioon.
Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

09.02.2017 istungi päevakord ja eelnõud

2.02.17

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. veebruaril 2017. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a otsuse nr 55 „Häädemeeste Vallavolikogu 06. novembri 2013. a otsuse nr  75 „Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 5, seletuskiri).
Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 6, seletuskiri).
Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

3.       Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 7, seletuskiri).
Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

4.       Vee-ettevõtja määramine (otsuse eelnõu nr 8, seletuskiri).
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

5.       Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 9, seletuskiri)
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

6.       Häädemeeste vallavanema töö tasustamine (otsuse eelnõu nr 10, seletuskiri).
Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

7.       Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord (määruse eelnõu nr 1, lisa, seletuskiri).
Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

8.       Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

02.01.2017 istungi päevakord ja eelnõud

29.12.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 02. jaanuaril 2017. a algusega kell 17.00 Tahkuranna vallamajas aadressil Pargi tee 1, Uulu.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste Vallavolikogu 28. detsembri 2016.a otsuse nr 95 „Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 1, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu 28. detsembri 2016.a otsuse nr 96 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 2, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel.

3.       Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine (otsuse eelnõu nr 3, seletuskiri, ühinemisleping, Lisa 1 seletuskiri, Lisa 2 kaart, Lisa 3 investeeringute tabel, Lisa 4 juhtimisstruktuur, Lisa 5 majandusaasta aruanded).

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel.

4.       Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (otsuse eelnõu nr 4, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel.

5.       Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

28.12.2016 istungi päevakord ja eelnõud

28.12.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. detsembril 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 92, seletuskiri, DP seletuskiri, eskiis, situatsiooniskeem).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2006 a otsuse nr 66 „Detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 93, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

3.       Pädevuse delegeerimine (määruse eelnõu nr 16, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

4.       Häädemeeste Vallavolikogu 18.06.2003.a määruse nr 15 „Häädemeeste valla ehitusmääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (määruse eelnõu nr 17, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver, kaasettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.       Häädemeeste valla 2017.a eelarve (määruse eelnõu nr 18, lisa, muudatuste selgitus, eelarve seletuskiriseletuskiri). II lugemine.

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets. 

6.       Õiendi kinnitamine Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta (otsuse eelnõu nr 94, seletuskiri, lisa).

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel.

7.       Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine (otsuse eelnõu nr 95, ühinemisleping, lisa 1 lepingu seletuskiri, lisa 2 kaart, lisa 3 investeeringud, lisa 4 juhtimisstruktuur, lisa 5 majandusaasta aruanded, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel.

8.       Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (otsuse eelnõu nr 96, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Toomas Abel.

9.       Häädemeeste Vallavolikogu aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 97, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

10.   Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 98, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

11.   Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 99, seletuskiri). Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

12.   Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

08.12.2016 istungi päevakord ja eelnõud

22.12.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 08. detsembril 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:
 

1.       Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014.a määruse nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 12, lisa, seletuskiri, terviktekst, lisa 1, lisa 2). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013.a määruse nr 6 "Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 13, lisa, seletuskiri, terviktekst, lisa 1.) II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.       Häädemeeste Vallavolikogu 10. märtsi 2016.a määruse nr 2  „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord" muutmine (määruse eelnõu nr 14, seletuskiri, terviktekst). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

4.       Häädemeeste valla 2017.a eelarve (määruse eelnõu nr 15, lisa, võrdlustabel, sisu seletuskiri, juriidiline seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets. 

5.       Arvelduskrediidi pikendamine (otsuse eelnõu nr 88, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

6.       Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 89, seletuskiri, lisa 1, lisa 2 ja otsuse eelnõu nr 90, seletuskiri, lisa ).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

7.       Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine (otsuse eelnõu nr 91, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

8.       Õiendi kinnitamine Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta (otsuse eelnõu nr 92, lisa, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

9.       Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine (otsuse eelnõu nr 93, ühinemisleping, lepingu seletuskiri, valla kaart, investeeringud, juhtimisstruktuur, juhtimisstruktuuri lisa, majandusaasta aruanded,seletuskiri)

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

10.   Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (otsuse eelnõu nr 94, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

11.   Häädemeeste Vallavolikogu aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 95, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

12.   Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 96, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

13.   Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 97, seletuskiri).
Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

14.   Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2008.a määruse nr 10 „Häädemeeste Muusikakooli põhimääruse kinnitamine" muutmine (määruse eelnõu nr 16, seletuskiri, terviktekst).

        Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

15.   Pädevuse delegeerimine (määruse eelnõu nr 17, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

16.   Häädemeeste Vallavolikogu 18.06.2003.a määruse nr 15 „Häädemeeste valla ehitusmääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (määruse eelnõu nr 18, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

17.   Informatsioon.

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

10.11.2016 istungi päevakord ja eelnõud

4.11.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. novembril 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.
 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste valla 2016.a II lisaeelarve (määruse eelnõu nr 9, eelarve, sisu seletuskiri, juriidiline seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu 16.01.2014.a määruse nr 1 „Häädemeeste valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine (määruse eelnõu nr 10, seletuskiri, terviktekst).

Ettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

3.       Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014.a määruse nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 11, Lisa1, seletuskiri, kehtiv määrus). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

4.       Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013.a määruse nr 6 "Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 12, Lisa 1, seletuskiri, kehtiv määrus). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

5.       Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvikoolides (määruse eelnõu nr 13, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

6.       Häädemeeste Vallavolikogu 10. märtsi 2016.a määruse nr 2  „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord" muutmine (määruse eelnõu nr 14, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

7.       Häädemeeste valla 2017.a eelarve (määruse eelnõu nr 15, lisa, juriidiline seletuskiri, sisu seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets. 

8.       Arvelduskrediidi pikendamine (otsuse eelnõu nr 83, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

9.       Häädemeeste vallas asuvate teeregistris registreeritud teede nimekiri (otsuse eelnõu nr 84, seletuskiri, lisa). Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

10.   Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 85, seletuskiri, lisa).

        Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

11.   Häädemeeste  valla aukodaniku nimetuse omistamine (otsuse eelnõu nr 86, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste valla aukodaniku valimise komisjoni esimees Andrus Soopalu.

12.   Häädemeeste valla vapimärgi andmine (otsuse eelnõu nr 87, seletuskiri).

Ettekandja vallavolikogu esimees Andrus Soopalu.

13.   Häädemeeste valla tänukirja andmine (otsuse eelnõu nr 88, seletuskiri).

Ettekandja vallavolikogu esimees Andrus Soopalu.

14.   Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

6.10.2016 istungi päevakord ja eelnõud

4.11.16

Häädemeeste Vallvolikogu istung toimub neljapäeval, 06. oktoobril 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord
 

1.       Ühinemislepingu ja lisade väljapanek avalikkusele tutvumiseks (otsuse eelnõu nr 75, seletuskiri, ühinemislepingu eelnõu, lepingu seletuskiri, kaart, investeeringud, juhtimisstruktuur, majandusaasta aruanded). Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja ühinemisläbirääkimiste konsultant Mikk Lõhmus.
 

2.       Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 (määruse eelnõu nr 7, seletuskiri, eelarvestrateegia). II lugemine.
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.
 

3.       Häädemeeste valla 2016.a II lisaeelarve (määruse eelnõu nr 8, lisa, sisu seletuskiri, seletuskiri, ). I lugemine.
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.
 

4.       Detailplaneeringu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 76, seletuskiri).
Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.  
 

5.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 77, seletuskiri).
Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.  
 

6.       Häädemeeste Vallavolikogu 09. juuni 2016.a otsuse nr 46 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine (otsuse eelnõu nr 78, seletuskiri).
Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.
 

7.       Häädemeeste Vallavolikogu 26. novembri 2008.a määruse nr 22 „Häädemeeste valla koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine uues redaktsioonis ja Häädemeeste Lasteaed „Naerukajakas" nime muutmine" kehtetuks tunnistamine (määruse eelnõu nr 9, seletuskiri).
Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.
 

8.       Häädemeeste Vallavolikogu 08.septembri 2016.a otsuse nr 69 „Isikliku kasutusõiguse seadmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 79, seletuskiri).
Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.
 

9.       Häädemeeste Vallavolikogu 08.septembri 2016.a otsuse nr 70 „Isikliku kasutusõiguse seadmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 80, seletuskiri).
Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.
 

10.   Häädemeeste Vallavolikogu 08.septembri 2016.a otsuse nr 71 „Isikliku kasutusõiguse seadmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 81, seletuskiri).
Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.
 

11.   Vallavanema puhkusele lubamine (otsuse eelnõu nr 82, seletuskiri).
Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.
 

12.   Informatsioon.

Märkus: ühinemislepingu päevakorrapunkti arutelu toimumise ajaks on ühinemiskomisjon täpsustanud lepipngu lisasid. Vastavad täiendatud dokumendid asuvad Haldusreformi ajajaotuses Ühinemisleping

Toimetaja: TOOMAS ABEL

8.09.2016 istungi päevakord ja eelnõud

2.09.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 08. septembril 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.


Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:


1.       Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a määruse nr 15 „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014 – 2020 vastuvõtmine" muutmine (määruse eelnõu nr 6, seletuskiri, arengukava eelnõu). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.


2.       Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (otsuse eelnõu nr 68, seletuskiri).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.


3.       Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 69, kaart; otsuse eelnõu nr 70, kaart; otsuse eelnõu nr 71, kaart; seletuskiri).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.


4.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 72, otsuse eelnõu nr 73, seletuskiri).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.  


5.       Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 (määruse eelnõu nr 7, seletuskiri, eelarvestrateegia eelnõu). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.


6.       Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 74, seletuskiri, ühinemislepingu eelnõu). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks  volitatud volikogu esindaja Algis Perens.


7.       Häädemeeste Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse (otsuse eelnõu nr 75, seletuskiri, lisa).

Ettekandja vallavolikogu esimees Andrus Soopalu.


8.       Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

9.06.2016 istungi päevakord ja eelnõud

3.06.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. juunil 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste valla 2016.a lisaeelarve (määruse eelnõu nr 5, seletuskiri, eelarvetabel, sisuline seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

 

2.       Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne (otsuse eelnõu nr 41, seletuskiri, revisjonikomisjoni akt)).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Talvi Mägi.  

 

3.       Häädemeeste valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsuse eelnõu nr 42, majandusaasta aruanne, seletuskiri, väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

 

4.       Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 43, seletuskiri, lisa).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

 

5.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 44, otsuse eelnõu nr 45, seletuskiri). Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 

6.       Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 46, otsuse eelnõu nr 47, otsuse eelnõu nr 48, otsuse eelnõu nr 49, otsuse eelnõu nr 50, otsuse eelnõu nr 51, otsuse eelnõu nr 52, otsuse eelnõu nr 53, otsuse eelnõu nr 54, otsuse eelnõu nr 55, otsuse eelnõu nr 56, otsuse eelnõu nr 57, otsuse eelnõu nr 58, otsuse eelnõu nr 59, otsuse eelnõu nr 60, otsuse eelnõu nr 61, otsuse eelnõu nr 62, otsuse eelnõu nr 63, otsuse eelnõu nr 64, seletuskiri).

        Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

 

7.       Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a määruse nr 15 „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014 – 2020 vastuvõtmine" muutmine (määruse eelnõu nr 6, arengukava, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 

8.       Vallavara võõrandamine otsustuskorras (otsuse eelnõu nr 65, otsuse eelnõu nr 66, seletuskiri). Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 

9.       Vallavanema puhkusele lubamine (otsuse eelnõu nr 67, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

 

10.   Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

12.05.2016 istungi päevakord ja eelnõud

6.05.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. mail 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:
 

1.       Seisukoha võtmine Pärnu Linnavolikogu ettepaneku osas läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (otsuse eelnõu nr 35, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.
 

2.       Osalemine hajaasustuse programmis (otsuse eelnõu nr 36, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.
 

3.       Häädemeeste Vallavolikogu 14. aprilli 2016.a otsuse nr 29„Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine (otsuse eelnõu nr 37, seletuskiri).  

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.
 

4.       Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 38, seletuskiri).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.
 

5.       Pärnu maakonna planeeringu eelnõu kooskõlastamine (otsuse eelnõu nr 39, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.
 

6.       Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine" kooskõlastamine (otsuse eelnõu nr 40, seletuskiri).

 Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.
 

7.       Häädemeeste valla 2016.a lisaeelarve (määruse eelnõu nr 5, seletuskiri, sisu seletuskiri, eelarvetabel). I lugemine.
 

        Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.
 

8.       Informatsioon. 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

14.04.2016 istungi päevakord ja eelnõud

8.04.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. aprillil 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 28, otsuse eelnõu nr 29, seletuskiri).
  Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.
   

 2. Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni suunamine Häädemeeste valla 2015.a majandusaasta aruande koosseisu kuuluvate andmete kontrollimisele (otsuse eelnõu nr 30, seletuskiri).
  Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.
   

 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine (otsuse eelnõu nr 31, seletuskiri).
  Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.
   

 4. Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 32. seletuskiri).
  Ettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Kirti Mägi.
   

 5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (otsuse eelnõu nr 33, seletuskiri).
  Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.
   

 6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (otsuse eelnõu nr 34, otsuse eelnõu nr 35, seletuskiri).
  Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.
   

 7. Osalemine hajaasustuse programmis (otsuse eelnõu nr 36, seletuskiri). I lugemine.
  Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.
   

 8. Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

10.03.2016 istungi päevakord ja eelnõud

4.03.16

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. märtsil 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Rannaalade osaüldplaneeringu vastuvõtmine (otsuse eelnõu nr 18, seletuskiri).

                               Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

2.      Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine (otsuse eelnõu nr 19, seletuskiri).

                               Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.      Häädemeeste Raamatukogu põhimäärus (määruse eelnõu nr 1, seletuskiri).

                               Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

4.      Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 20, otsuse eelnõu nr 21, seletuskiri).

                              Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 22, seletuskiri).

                              Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

6.      Detailplaneeringu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 23, seletuskiri). 

                              Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

7.      Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (määruse eelnõu nr 2, seletuskiri, Lisa 1, Lisa 2).

                              Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

8.      Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord (määruse eelnõu nr 3, seletuskiri).

                       Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

9.      Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine (määruse eelnõu nr 4, seletuskiri).

                       Ettekandja Külliki Kiiver.

10.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (otsuse eelnõu nr 24, seletuskiri).

                               Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

11.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks volitatud esindajate määramine (otsuse eelnõu nr 25, seletuskiri).

                        Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

12.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks ettepaneku tegemine (otsuse eelnõu nr 26, seletuskiri).

                         Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

13.  Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 27, seletuskiri).

                       Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

14.  Informatsioon. 

Lisateave: Häädemeeste valla raamatukogude kasutuseeskiri, Häädemeeste valla avalike internetipunktide kasutuseeskiri

Toimetaja: TOOMAS ABEL

11.02.2016 istungi päevakord ja eelnõud

5.02.16

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. veebruaril 2016. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 1, otsuse eelnõu nr 2, otsuse eelnõu nr 3, otsuse eelnõu nr 4, seletuskiri).

                       Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 5, otsuse eelnõu nr 6, otsuse eelnõu nr 7, otsuse eelnõu nr 8, otsuse eelnõu nr 9, otsuse eelnõu nr 10, otsuse eelnõu nr 11, otsuse eelnõu nr 12, seletuskiri).

                        Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

 1. Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (otsuse eelnõu nr 13, seletuskiri, keskkonnamõju eelhinnang). 

                         Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Rannaalade osaüldplaneeringu vastuvõtmine (otsuse eelnõu nr 14, seletuskiri).

                   Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.
   
 2. Häädemeeste Vallavolikogu 15. oktoobri 2015.a otsuse nr 40 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 15, seletuskiri).

                  Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 1. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks (otsuse eelnõu nr 16, otsuse eelnõu nr 17, seletuskiri).

                  Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 1. Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine (otsuse eelnõu nr 18, seletuskiri).

                  Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

 1. Häädemeeste Raamatukogu põhimäärus (määruse eelnõu nr 1, seletuskiri).

                  Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

 1. Häädemeeste vallavanema töö tasustamine (otsuse eelnõu nr 19, seletuskiri).

                  Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

 1. Informatsioon.

10.1. Seisukoha võtmine eratee avalikku kasutusse võtmise osas (Häädemeeste alevikus

asuv tee nr 2130121 Kalevi tänav).

Toimetaja: TOOMAS ABEL

03.12.2015 istungi päevakord ja eelnõud

3.12.15

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 03. detsembril 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Arvelduskrediidi pikendamine (otsuse eelnõu nr 47, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

2.      Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014. a määruse nr 3 "Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 10, seletuskiri, lisa 1, lisa 2, terviktekst). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.      Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013.a määruse nr 6 "Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 11, seletuskiri, lisa, terviktekst). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

4.      Häädemeeste valla 2016.a eelarve (määruse eelnõu nr 12, seletuskiri, eelarve, eelarve sisu seletuskiri ). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

5.      Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 48, seletuskiri).

        Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

6.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 49, seletuskiri). 

         Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

7.      Enampakkumise tulemuste kinnitamine (otsuse eelnõu nr 50, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

8.      Aktsiaseltsi Häädemeeste VK põhikirja muutmine ja aktsiakapitali suurendamine (otsuse eelnõu nr 51, seletuskiri, põhikiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

9.      Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks (otsuse eelnõu nr 52, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

10.  Põhihariduse otsekulu kasutamine (otsuse eelnõu nr 53, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

11.  Häädemeeste valla tänukirja andmine (otsuse eelnõu nr 54, seletuskiri).

         Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

12.  Vallavanema puhkusele lubamine (otsuse eelnõu nr 55, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu. 

13.  Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

05.11.2015 istungi päevakord ja eelnõud

5.11.15

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 05. novembril 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 41, seletuskiri).

         Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

2.      Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine (otsuse eelnõu nr 42, seletuskiri, asendiplaan).  

        Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

3.      Arvelduskrediidi pikendamine (otsuse eelnõu nr 43, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

4.      Häädemeeste Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid (otsuse eelnõu nr 44, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

5.      Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014. a määruse nr 3 "Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 10, seletuskiri, lisa 1, lisa 2, terviktekst). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

6.      Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013.a määruse nr 6 "Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 11, seletuskiri, lisa 1, terviktekst). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

7.      Häädemeeste valla 2016.a eelarve (määruse eelnõu nr 12, seletuskiri, eelarve, eelarve seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

8.      Häädemeeste valla vapimärgi andmine (otsuse eelnõu nr 45, seletuskiri).

Ettekandja vallavolikogu esimees Andrus Soopalu.

9.      Häädemeeste  valla aukodaniku nimetuse omistamine (otsuse eelnõu nr 46, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste valla aukodaniku valimise komisjoni esimees Andrus Soopalu.

10.  Häädemeeste valla tänukirja andmine (otsuse eelnõu nr 47, seletuskiri).

Ettekandja vallavolikogu esimees Andrus Soopalu. 

11.  Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

15.10.2015 istungi päevakord ja eelnõud

9.10.15

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. oktoobril 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.


Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Projekti „Häädemeeste valla pumbajaamade rekonstrueerimine 3-2_3/3853-3/2015" omafinantseering (otsuse eelnõu nr 39, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 

 1. Häädemeeste valla 2015.a lisaeelarve (määruse eelnõu nr 7, seletuskiri, lisaeelarve, sisuline seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

 

 1. Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a määruse nr 15 "Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmine" muutmine (määruse eelnõu nr 8, seletuskiri, arengukava kinnitamiseks). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

 

 1. Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 (määruse eelnõu nr 9, seletuskiri, strateegia kinnitamiseks). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

 

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (otsuse eelnõu nr 40, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

 

 1. Informatsioon.

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

01.10.2015 istungi päevakord ja eelnõud

25.09.15

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 01. oktoobril 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Häädemeeste valla aukodaniku valimise komisjoni koosseisu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 30, seletuskiri). Ettekandja Häädemeeste valla aukodaniku valimise komisjoni esimees Andrus Soopalu.

2.      Projekti „Häädemeeste valla pumbajaamade rekonstrueerimine 3-2_3/3853-3/2015" omafinantseering (otsuse eelnõu nr 31, seletuskiri). I lugemine.

         Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

3.      Häädemeeste valla 2015.a lisaeelarve (määruse eelnõu nr 7, seletuskiri, sisu seletuskiri, lisaeelarve). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

4.      Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a määruse nr 15 "Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmine" muutmine (määruse eelnõu nr 8, seletuskiri, arengukava). Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja abivallavanem Toomas Abel.

5.      Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 (määruse eelnõu nr 9, seletuskiri, eelarvestrateegia).

         Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

6.      Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 32, otsuse eelnõu nr 33, seletuskiri).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

7.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 34, otsuse eelnõu nr 35, otsuse eelnõu nr 36, seletuskiri).

         Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

8.      Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks (otsuse eelnõu nr 37, seletuskiri).

        Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

9.      Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (otsuse eelnõu nr 38, seletuskiri, eelhinnang). Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

10.  Häädemeeste Vallavolikogu 02. aprilli 2015.a määruse nr 4 „Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027" muutmine (määruse eelnõu nr 10, seletuskiri, joonis 1, joonis 2). I lugemine. Joonised värvis: joonis 1, joonis 2

        Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

11.  Vallavanema puhkusele lubamine (otsuse eelnõu nr 39, seletuskiri).

Ettekandja vallavolikogu esimees Andrus Soopalu.

12.  Informatsioon. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

03.09.2015 istungi päevakord ja eelnõud

28.08.15

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 03. septembril 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 21, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

2.      Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 22, lisa 1; otsuse eelnõu nr 23, lisa 1; otsuse eelnõu nr 24, lisa 1; otsuse eelnõu nr 25, lisa 1; otsuse eelnõu nr 26, lisa 1; seletuskiri)

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

3.      Enampakkumise tulemuste kinnitamine (otsuse eelnõu nr 27, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

4.      Audiitori määramine (otsuse eelnõu nr 28, seletuskiri, audiitori pakkumus).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

5.      Häädemeeste Vallavolikogu 20. novembri 2013.a otsuse nr 83 „Häädemeeste valla aukodaniku valimise komisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" muutmine (otsuse eelnõu nr 29, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

6.      Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

11.06.2015 istungi päevakord ja eelnõud

8.06.15

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. juunil 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne (otsuse eelnõu nr 17, seletuskiri revisjonikomisjoni aruanne).
Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Talvi Mägi.

2.      Häädemeeste Vallavolikogu valla 2014.a majandusaasta aruande kinnitamine (otsuse eelnõu nr 18, seletuskiri, majandusaasta aruanne, sõltumatu vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolli väljavõte).
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

3.      Vallavara võõrandamine (otsuse eelnõu nr 19, seletuskiri).
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

4.      Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks (otsuse eelnõu nr 20, seletuskiri) Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

5.      Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine (määruse eelnõu nr 6, seletuskiri ).
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

6.      Informatsioon.

 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

07.05.2015 istungi päevakord ja eelnõud

30.04.15

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 07. mail 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Osalemine hajaasustuse programmis (otsuse eelnõu nr 14, seletuskiri). II lugemine.

       Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 15, seletuskiri; Treimani külas asuva 2130051 Mäeotsa tee (pindala 1200 m2, sihtotstarve 007.Transpordimaa (L) 100 %) Häädemeeste valla munitsipaalomandisse taotlemise arutelu).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

 1. Volituse andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks (otsuse eelnõu nr 16, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

 1. Häädemeeste Vallavolikogu 12. juuni 2014.a määruse nr 13 „Häädemeeste valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" muutmine (määruse eelnõu nr 5, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

 1. Häädemeeste Vallavolikogu 02. aprilli 2015.a otsuse nr 13 „Maakonna teemaplaneeringu kooskõlastamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 17, seletuskiri, mereplaneeringu lisa 1 - Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering, mereplaneeringu lisa 2 - Pärnu laht, mereplaneeringu lisa 3 - koondkaart, merelplaneeringu lisa 4 - Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering II köide,  planeeringuportaal: http://parnumeri.hendrikson.ee/ ).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Informatsioon.

 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

02.04.2015 istungi päevakord ja eelnõud

27.03.15

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 02. aprillil 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (määruse eelnõu nr 4, seletuskiri, Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027). II lugemine.

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Maakonna teemaplaneeringu kooskõlastamine (otsuse eelnõu nr 13, seletuskiri, mereplaneeringu lisa 1 - Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering, mereplaneeringu lisa 2 - Pärnu laht, mereplaneeringu lisa 3 - koondkaart, merelplaneeringu lisa 4 - Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering II köide,  planeeringuportaal: http://parnumeri.hendrikson.ee/ ).

        Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Osalemine hajaasustuse programmis (otsuse eelnõu nr 14, seletuskiri). I lugemine.

        Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

 1. Informatsioon.
Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

5.03.2015 istungi päevakord ja eelnõud

2.03.15
Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 05. märtsil 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.


Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.    Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (määruse eelnõu nr 4, seletuskiri, Häädemeeste ÜVK seletuskiri, joonised). I lugemine.
Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

2.    Enampakkumise tulemuste kinnitamine (otsuse eenõu nr 9, otsuse eelnõu nr 10, seletuskiri).
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

3.    Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (otsuse eelnõu nr 11, seletuskiri).
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

4.    Häädemeeste Vallavolikogu 26. juuni 2014.a otsuse nr 30 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine (otsuse eelnõu nr 12, seletuskiri).
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

5.    Informatsioon.
Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

5.02.2015 istungi päevakord ja eelnõud

3.03.15
30.01.15
Häädemeeste vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 05. veebruaril 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.


Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.    Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014. a määruse nr 3 "Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 1lisa 1lisa 2seletuskiriterviktekst). II lugemine.
Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

2.    Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013. a määruse nr 6 „Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 2lisa 1seletuskiri, terviktekst). II lugemine.
Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.    Häädemeeste valla 2015. a eelarve (määruse eelnõu nr 3eelarveseletuskirieelarve seletuskiri). II lugemine.
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

4.    Liisingulepingu pikendamiseks nõusoleku andmine (otsuse eelnõu nr 6seletuskiri). II lugemine.
Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

5.    Jaoskonnakomisjonide moodustamine (otsuse eelnõu nr 7, seletuskiri).
Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

6.    Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 8seletuskiri).
Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

7.    Informatsioon.
Toimetaja: TOOMAS ABEL

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

15.01.2015 istungi päevakord ja eelnõud

9.01.15

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. jaanuaril 2015. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014. a määruse nr 3 "Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 1, lisa 1, lisa 2, seletuskiri, terviktekst). I lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

2.      Häädemeeste Vallavolikogu 17. aprilli 2013. a määruse nr 6 „Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 2, Lisa 1, seletuskiri, terviktekst). I lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.      Häädemeeste valla 2015. a eelarve (määruse eelnõu nr 3, seletuskiri, eelarve,  eelarve seletuskiri) . I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

4.      Audiitori määramine (otsuse eelnõu nr 1, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

5.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 2, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

6.      Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks (otsuse eelnõu nr 3, otsuse eelnõu nr 4, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

7.      Rahvakohtunikukandidaadi valimine (otsuse eelnõu nr 5, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

8.      Liisingulepingu pikendamiseks nõusoleku andmine (otsuse eelnõu nr 6, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

9.      Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

19.12.2014 istungi päevakord ja eelnõud

12.12.14

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub reedel, 19. detsembril 2014. a algusega kell 17.30 Häädemeeste Raamatukogu õppeklassis.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Arvelduskrediidi pikendamine (otsuse eelnõu nr 69, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

2.      Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a määruse nr 15 „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020" muutmine (määruse eelnõu nr 19, seletuskiri). II lugemine. Arengukava terviktekst

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.      Osalemine kergliiklusteede toetusskeemis (otsuse eelnõu nr 70, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

4.      Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 71, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

5.      Urmas Aava poolt esitatud järelepärimine Häädemeeste Vallavolikogu esimehele.

6.      Informatsioon.

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

4.12.2014 istungi päevakord ja eelnõud

29.11.14

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 04. detsembril 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Liisingulepingu ülesütlemine ja varalise kohustuse võtmine (otsuse eelnõu nr 63, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

2.      Häädemeeste valla tänukirja andmine (otsuse eelnõu nr 64, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

3.      Detailplaneeringu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 65, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

4.      Häädemeeste Vallavolikogu 20. novembri 2013.a otsuse nr 87 „Häädemeeste Vallavolikogu maa- ja külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 66, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu maa- ja külaelu komisjoni esimees Lembit Künnapas.

5.      Enampakkumise tulemuste kinnitamine (otsuse eelnõu nr 67, eelnõu nr 68 ja eelnõu nr 69, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

6.      Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (määruse eelnõu nr 19, seletuskiri, ÜVK seletuskiri). I lugemine. ÜVK arengukava eelnõu koos joonistega

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

7.      Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a määruse nr 15 „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020" muutmine (määruse eelnõu nr 20, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

8.      Häädemeeste valla vapimärgi andmine (otsuse eelnõu nr 70, seletuskiri).

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

9.      Osalemine kergliiklusteede toetusskeemis (otsuse eelnõu nr 71, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

10.  Arvelduskrediidi pikendamine (otsuse eelnõu nr 72, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

11.  Seisukoha võtmine eratee avalikku kasutusse võtmise osas (Krundikülas asuv tee nr 2130019 - Krundiküla tee pikendus).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

12.  Informatsioon.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtmise seaduse § 22 lõikele 3 on volikogu materjalidele lisatud Häädemeeste valla 2015. a eelarve eelnõu.

(määruse eelnõu nr 21, seletuskiri, 2015.a. eelarve, eelarve seletuskiri)

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

6.11.2014 istungi päevakord ja eelnõud

31.10.14

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 06. novembril 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Häädemeeste valla 2014.a II lisaeelarve (määruse eelnõu nr 17, seletuskiri, II lisaeelarve, sisuline seletuskiri). II lugemine.

        Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

2.      Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2006.a määruse nr 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine (määruse eelnõu nr 18, seletuskiri, määruse terviktekst). 

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.      Häädemeeste Vallavolikogu 26. juuni 2014.a otsuse nr 30 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine (otsuse eelnõu nr 60, seletuskiri).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

4.      Häädemeeste vallas asuvate teeregistris registreeritud teede nimekiri (otsuse eelnõu nr 61, seletuskiri, teede nimekiri).

Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

5.      Häädemeeste valla tänukirja andmine (otsuse eelnõu nr 62, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

6.      Liisingulepingu ülesütlemine ja varalise kohustuse võtmine (otsuse eelnõu nr 63, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

7.      Häädemeeste valla vapimärgi andmine (otsuse eelnõu nr 64, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

8.      Häädemeeste valla aukodaniku nimetuse omistamine (otsuse eelnõu nr 65, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu aukodaniku valimise komisjoni esimees Jüri Hanson

9.      Informatsioon.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

16.10.2014 istungi päevakord ja eelnõud

10.10.14

Häädemeeste Vallavolikogu järjekordne istung toimub neljapäeval, 16. oktoobril 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 (määruse eelnõu nr 15, seletuskiri). II lugemine. Arengukava 2014-2020 eelnõu II lugemise jätkamiseks. Jäätmekava  Jäätmekava tegevuskava

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel, kaasettekandja volikogu majandus-, eelarve ja arengukomisjoni esimees Algis Perens.

2.      Häädemeeste valla eelarvestrateegia aasteks 2015-2018 (määruse eelnõu nr 16, seletuskiri). II lugemine. Eelarvestrateegia 2015-2018 eelnõu

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

3.      Häädemeeste valla 2014.a II lisaeelarve (määruse eelnõu nr 17, seletuskiri, lisaeelarve, sisuline seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

4.      Häädemeeste Vallavolikogu 02. oktoobri 2014.a otsuse nr 50 „Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 52, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Talvi Mägi.

5.      Häädemeeste Vallavolikogu 20. novembri 2013.a otsuse nr 85 „Häädemeeste Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 53, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Aire Koop.

6.      Häädemeeste Vallavolikogu 20. novembri 2013.a otsuse nr 84 „Häädemeeste Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 54, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja arengukomisjoni esimees Algis Perens.

7.      Häädemeeste Vallavolikogu 06. novembri 2013.a otsuse nr 75 „Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 55, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Talvi Mägi.

8.      Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine (otsuse eelnõu nr 56, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

9.      Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks (otsuse eelnõu nr 57, otsuse eelnõu nr 58 ja otsuse eelnõu nr 59, seletuskiri).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja maakorraldaja Helgi Vainula

10.  Informatsioon.

10.1. Juurdepääsust Liivipiiri kinnistule. Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL

02.10.2014 istungi päevakord ja eelnõud

26.09.14

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 02. oktoobril 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 (määruse eelnõu nr 14, seletuskiri). II lugemine. Arengukava 2014-2020  jäätmekava  jäätmekava tegevuskava

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, kaasettekandja volikogu majandus-, eelarve ja arengukomisjoni esimees Algis Perens.

2.       Osalemine hajaasustuse programmis (otsuse eenõu nr 49, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

3.       Häädemeeste valla eelarvestrateegia aasteks 2015-2018 (määruse eelnõu nr 15, seletuskiri). I lugemine. Eelarvestrateegia

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

4.       Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 50, seletuskiri).

Ettekandja Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Talvi Mägi.

5.        Detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 51, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

6.       Häädemeeste Vallavolikogu 21. märtsi 2012. a määruse nr 2 „Häädemeeste valla kalmistute kasutamise eeskiri" muutmine (määruse eelnõu nr 16, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

7.        Urmas Aava järelpärimine Häädemeeste Vallavolikogu esimehele hr. Andrus Soopalule.

8.       Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

04.09.2014 istungi päevakord ja eelnõud

29.08.14

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 04. septembril 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.      Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 (määruse eelnõu nr 14, seletuskiri, arengukava olukorrakirjeldus, arengukava üldosa, tegevuskava, jäätmekava tegevuskava). I lugemine. 

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, kaasettekandja volikogu majandus-, eelarve ja arengukomisjoni esimees Algis Perens.

2.      Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine (otsuse eelnõu nr 43, seletuskiri). II lugemine.

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

3.      Häädemeeste Vallavolikogu 18.septembri 2013.a otsuse nr 64 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 44, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

4.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 45, otsuse eelnõu nr 46, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.      Osalemine hajaasustuse programmis (otsuse eenõu nr 47, seletuskiri). I lugemine.

Ettekandja abivallavanem Toomas Abel.

6.      Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 48, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

7.      Häädemeeste Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 49, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

8.      Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

24.07.2014 istungi eelnõud ja seletuskirjad

10.09.14

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. juulil 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine (otsuse eelnõu nr 33, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, kaasettekandja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu PÜTK projektijuht Andrus Kärpuk.

2.       Nõusoleku andmine teenuste kontsessiooni riigihanke korraldamiseks (otsuse eelnõu nr 34, otsuse eelnõu nr 35, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

3.       Enampakkumise tulemuste kinnitamine (otsuse eelnõu nr 36, otsuse eelnõu nr 37, otsuse eelnõu nr 38, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

4.       Häädemeeste vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine (otsuse eelnõu nr 39).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

5.       Häädemeeste vallavalitsuse liikmete kinnitamine (otsuse eelnõu nr 40).

Ettekandja vallavanem Magnus Mõttus.

6.       Häädemeeste vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töö tasustamine (otsuse eelnõu nr 41).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

7.       Häädemeeste Vallavolikogu 20. novembri 2013.a otsuse nr 92 „Häädemeeste Vallavolikogu esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse" muutmine (otsuse eelnõu nr 42).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

8.       Informatsioon.

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

26.06.2014 istungi eelnõud ja seletuskirjad

8.07.14

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. juunil 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehele umbusalduse avaldamine (otsuse eelnõu nr 30, seletuskiri, umbusaldusavaldus).

Ettekandja volikogu liige Urmas Aava.

2.       Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (otsuse eelnõu nr 31, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

3.       Maa munitsipaalomandisse taotlemine  (otsuse eelnõu nr 32, seletuskiri).

        Ettekandja vallavanem Ants Järvesaar.

4.       Detailplaneeringu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 33, seletuskiri).

Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.       Vallavanema valimine (otsuse eelnõu nr 34, seletuskiri).

Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu.

6.       Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

12.06.2014 istungi eelnõud ja seletuskirjad

8.07.14

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. juunil 2014. a algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.       Volikogu liikme Urmas Aava sõnavõtt.

2.       Häädemeeste valla 2014.a lisaeelarve (määruse eelnõu nr 12, lisaeelarve, eelarve sisu seletuskiri, seletuskiri). II lugemine.

           Ettekandja vallavanem Ants Järvesaar, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

3.       Laenu võtmine (otsuse eelnõu nr 24, seletuskiri). II lugemine.

          Ettekandja vallavanem Ants Järvesaar, kaasettekandja finantsnõunik Ly Lehemets.

4.       Detailplaneeringu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 25, seletuskiri).

           Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

5.       Enampakkumise tulemuste kinnitamine (otsuse eelnõu nr 26, otsuse eelnõu nr 27, seletuskiri).

          Ettekandja vallavanem Ants Järvesaar.

6.       Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks (otsuse eelnõu nr 28, otsuse   eelnõu nr 29, otsuse eelnõu nr 30, seletuskiri).

          Ettekandja vallavanem Ants Järvesaar.

7.       Häädemeeste Vallavolikogu 18. septembri 2013.a otsuse nr 69 „Häädemeeste vallas asuvate teeregistris registreeritud teede nimekiri" muutmine (otsuse eelnõu nr 31, lisa, seletuskiri).

          Ettekandja maakorraldaja Helgi Vainula.

8.       Häädemeeste valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (määruse eelnõu nr 13, lisa, seletuskiri).

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

9.       Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 (määruse eelnõu nr 14, arengukava, arengukava tegevuskava, jäätmekava, jäätmekava tegevuskava, seletuskiri). I lugemine.

          Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

10.   Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine (otsuse eelnõu nr 32, seletuskiri). I lugemine.

         Ettekandja vallavanem Ants Järvesaar.

11.   Akvatooriumi määramise kooskõlastamine (otsuse eelnõu nr 33, lisa, seletuskiri).

         Ettekandja arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring.

12.   Vallavanem Ants Järvesaare pöördumine.

13.   Informatsioon.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

Varasemate istungite päevakorrad ja eelnõud

10.09.14
Toimetaja: TOOMAS ABEL