Ühinemisläbirääkimised

10.08.17

Ühinemisläbirääkimised Häädemeeste, Tahkuranna, Saarde ja Surju valdade vahel (Saarde vald osales läbirääkimistes kuni 07.12.2016, Surju vald kuni 28.12.2016). Ühinemislepingu sõlmisid Häädemeeste ja Tahkuranna vallad.

Ühinemisleping

Ühinemislepingu eelnõu oli Häädemeeste Vallavolikogu 08.09.2016 istungil I lugemisel. Otsustati lugemine lõpetada ja ühinemislepingu eelnõu avalikustada. Ühinemisleping ja selle lisad pannakse avalikkusele tutvumiseks välja eeldatavalt oktoobrikuu jooksul.

Ühinemislepingu eelnõu (läbinud I lugemise Häädemeeste Vallavolikogus). Volikogu 08.09.2016 istungi protokoll.

Ühinemisläbirääkimiste koosolekud
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 15 (12.07.2017), struktuur, bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 14 (29.06.2017)
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 13 (02.01.2017), bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 12 (29.12.2016 Uulus, peale Surju lahkumisotsust), bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 11 (23.12.2016 Surjus, jätkukoosolek), bdoc 
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 11 (19.12.2016  Uulus), bdoc 
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 10 (13.12.2016), bdoc (Saarde vald ei osalenud)
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 9 (31.10.2016), bdoc lisa
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 8 (04.10.2016), bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 7 (19.09.2016), bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 6 (22.08.2016). bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 5 (01.08.2016), bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 4 (04.07.2016)
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 3 (13.06.2016)
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 2 (16.05.2016), bdoc
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 1 (18.04.2016)

.......................................................................................................................................................

Tahkuranna valla koduleht
 

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL