Hanked ja hinnapäringud

8.02.18

UUS HANGE

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamine".
Pakkumuste esitamise tähtpäev on 15.02.2018.
Hinnapäringu dokumendi ja hinnapakkumuse vormi saamiseks tuleb huvitatud isikutel esitada sellekohane sooviavaldus e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee või eelnimetatud dokumendid alla laadida: Hinnapäringu dokument  Hinnapakkumuse vorm

Digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumused tuleb esitada e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee hiljemalt 15.02.2018.
................................................................

Häädemeeste vallavalitsuse hankeplaan 2017. aastaks Korraldus nr 102-2017

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 09.01.2018.a vastu korralduse, millega otsustati tagasi lükata kõik pakkumused (ainus esitatud pakkumus) riigihankes Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamiseks (viitenumber 188854), kuna esitatud pakkumus ületas oluliselt hankelepingu eeldatavat maksumust.

.........................................................................

Pakkumused on hindamisel

Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi hankemenetlust riigihankes Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsutee valgustuse rajamine, viitenumber 191143, pakkumuste esitamise tähtajaga 08.01.2018 kell 10.00

......................................................................................................................

UUS LIHTHANGE (pakkumuste esitamise tähtaeg möödunud)

Häädemeeste Vallavalitsus avaldas riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/)  hanketeate lihthanke "Lumetõrje Häädemeeste valla teedel 2017/2018 talveperioodil" läbiviimiseks, viitenumber 191762. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.10.2017 kell 10.00.
Pakkumused tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus Häädemeeste Vallavalitsusele aadressil Pärnu  mnt 13, 86001 Häädemeeste.
Hankedokumendid on võimalik alla laadida riigihangete registris lehelt Hankedokumendid või esitada vallavalitsusele sooviavaldus hankedokumentide saamiseks e-posti aadressil info@haademeeste.ee, Hankedokument saadetakse hiljemalt  järgmisel tööpäeval.

Teade avaldatud 17.10.2017
..............................................................................................

Hankemenetluse tulemusena sõlmiti töövõtuleping ettevõtjaga AS Eesti Teed, kes esitas ainsana pakkumuse.

Hankemenetlus lõppenud

Vallavalitsus muutis riigihangete registris riigihanke viitenumbriga 190 269 Häädemeeste valla teede ja tänavate pindamine hanketeadet ja hankedokumente. Seoses sellega on pakkumuste esitamise tähtaeg 05.09.2017 kell 9.00.

Riigihangete registris avaldati hanketeade viitenumbriga 190269 Häädemeeste valla teede ja tänavate pindamine. Hankijaks on Häädemeeste Vallavalitsus.
Hankelepingu objektiks on mõningate Häädemeeste vallatee lõikude ja aleviku tänavate kõvakatte alla viimine pindamise teel, vastavalt hanke tehnilisele kirjeldusele.
Pakkumuste esitamise tähtajaks on 28.09.2017 kell 16. Hange viiakse läbi e-riigihankena.

................................................................................................................................

Häädemeeste Vallavalitsus korraldas lihthanke projekteerija leidmiseks Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks (lihthange viitenumbriga 189232). Madalaima maksumusega pakkumuse (18 490 € ilma käibemaksuta) esitas osaühing Reaalprojekt, kellega sõlmitakse hankeleping.

..........................................................................

Jaagupi sadama veevarustuse rajamiseks korraldati RHS § 68 alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus (viitenumber 188211), millele ei esitatud ühtegi pakkumist.

Häädemeeste vallavalitsus otsustas  korraldada uue väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et leida tööde teostaja 2018. aasta kevadeks.

Teade lisatud 05.07.2017
..............................................................................................................................................

Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust „Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine" (viitenumber: 188211). Menetluse liigi põhjendus: Ühtki pakkumust või nõuetele vastavat pakkumust ei ole laekunud avatud hankemenetluse käigus. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.06.2017.

....................................................................................................................

Pakkumuste esitamise tähtaeg möödunud

Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi lihthanget Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerija leidmiseks, pakkumuste esitamise tähtajaga 27.06.2017 kl 10.00. Hanke viitenumber riigihangete registris on 188111
...........................................................................................................................
Lõppenud hange

Vastavalt hankeplaanile viis Häädemeeste Vallavalitsus läbi avatud menetlusega riigihanke „Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine (viitenumber 186602), millele tähtajaks pakkumusi ei esitatud. Riigihanke hankemenetluse lõppemise aluseks oli pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste mitteesitamine.

....................................................
Lõppenud hange

Vastavalt hankeplaanile viis Häädemeeste Vallavalitsus läbi  avatud menetlusega riigihanke "Jaagupi sadama kalurite kai elektrivarustuse rajamine" (viitenumber: 186484) pakkumuste esitamise tähtajaga 05.06.2017. Edukaks  tunnistati OÜ Elin (10052831) pakkumus.
.......................................................................................

Hange lõppes kõigi pakkumuste tagasilükkamisega RHS § 49 alusel

Riigihangete registris on avaldatud lihthanke teade viitenumbriga 186315 Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg e-riigihangete keskkonnas on 30.05.2017 kell 10.00

..................................................................................

Hankemenetlus lõppes hankelepingu sõlmimisega

Riigihangete registris on avaldatud lihthanke teade viitenumbriga 184963 Häädemeeste hooldekodu hoone osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse põhiprojekti koostamine.
Pakkumuste esitamise tähtaeg e-riigihangete keskkonnas on 06.04.2017 kell 10.00

.........................................................................................................
Hankemenetlus lõppes kõigi pakkumuste tagasilükkamisega

Lihthange "Häädemeeste hooldekodu hoone osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse põhiprojekti koostamine"

Häädemeeste vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke projekteerija leidmiseks Häädmeeeste hooldekodu hoonele juurdeehituse ja olemasoleva hoone osalise rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.

Hanketeade on avaldatud e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/ viitenumbriga 181054. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 24.03.2017 kell 10.00.

Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ja Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste. Teabevahetus toimub vaid e-riigihangete keskkonnas lehel Teabevahetus. 

...............................................................................................

Hange on läbi viidud

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Lumetõrje Häädemeeste valla teedel 2016/2017 talveperioodil". Hanketeade on avaldatud e-riigihangete keskkonnas, Hanke viitenumber on 178963. 

Hankedokumentide saamiseks tuleb huvitatud isikutel esitada vastavasisuline taotlus e-posti teel aadressil info@haademeeste.ee.Hankedokumendid on kättesaadavad Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste. Taotlusi hankedokumentide esitamiseks võib esitada kuni 26.10.2016 kell 16.00.

Pakkumuste esitamise tähtajaks on 27.10.2016 kell 10.00. Pakkumused tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna, kinnises ümbrikus pealdisega "Lumetõrje Häädemeeste valla teedel 2016/2017 talveperioodil".

Hankega on hõlmatud 6 lumetõrjepiirkonda, iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühele lumetõrjepiirkonnale.

Riigihangete register

............................................................................................................................................................

Häädemeeste Vallavalitsuse hankeplaan 2016. aastaks. Vastavalt vallavalitsuse hankekorrale täiendatakse hankeplaani eelarvemuudatuste tegemisel ja vastavalt projektide rahastamisotsustele. Põhjendatud vajadusel võib hankeplaani täpsustada. 

Häädemeeste Vallavalitsuse hankekord

.............................................................................................................................................................
Lõppenud hange

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Lumetõrje Häädemeeste valla teedel 2015/2016 talveperioodil". Hanketeade on avaldatud e-riigihangete keskkonnas, Hanke viitenumber on 167538. 

Hankedokumentide saamiseks tuleb huvitatud isikutel esitada vastavasisuline taotlus e-posti teel aadressil info@haademeeste.ee.Hankedokumendid on kättesaadavad Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste. Taotlusi hankedokumentide esitamiseks võib esitada kuni 23.10 kell 16.00.

Pakkumuste esitamise tähtajaks on 26.10.2015 kell 10. Pakkumused tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna, kinnises ümbrikus pealdisega "Lumetõrje Häädemeeste valla teedel 2015/2016 talveperioodil".

Hankega on hõlmatud 6 lumetõrjepiirkonda, iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühele lumetõrjepiirkonnale.

Hanketeade

........................................................................................................................................................ 

Lõppenud hange
Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Häädemeeste Lasteaia saali ja rühma tualettruumi rekonstrueerimine". Hankelepingu eeldatav maksumus on seotud EAS poolt eluviidava regionaalsete investeeringute toetamise projekti EU48922 „Häädemeeste lasteaia saali ja rühma tualettruumi rekontrueerimine" eelarvega.
Lihthankes pakkumuste esitamise tähtajaks on 25.06.2015 kell 10.00. Pakkumused tuleb esitada e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/, hanke viitenumber on 163935.
Hankedokumendid on tasuta kättesaadavad kõigile riigihangete e-keskkonda sisseloginud kasutajatele.

............................................................................................................................................................

Hankeleping allkirjastatud

Vallavalitsus alustas 13.02.2015 lihthanke menetlust sõiduauto kasutusrendile võtmiseks. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 23.02 kell 9.30. Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas. Hanke viitenumber on 160261.

Teade avaldatud 13.02.2015

Hankeleping allkirjastatud

Vallavalitsus on alustanud riigihanke menetlust teenuste kontsessiooni riigihankes "Häädemeeste valla Jaagupi sadama operaatori leidmine".

Viitenumber e-riigihangete keskkonnas 159480.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.02.2015.

...............................................................................................................................................................

Hankemenetlus lõppenud kõigi pakkumuste tagasilükkamise alusel

Vallavalitsus alustas lihthanget "Sõiduauto kasutusrendile võtmine", viitenumber riigihangete registris 158557.

Hankedokumendid on kättesaadavad Häädemeeste vallamajas aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste.
Hankedokumentide saamiseks tuleb huvitatud isikul esitada vastavasisuline taotlus kirjalikult või e-posti aadressil info@haademeeste.ee hiljemalt 28.01.2015 kell 16. Taotluses tuleb märkida, kas hankedokumente soovitakse elektrooniliselt e-posti või paberkandjal posti teel.
Taotluses on kohustuslik märkida ära taotleja täielikud kontaktandmed, sealhulgas postiaadress ja e-posti aadress juhul, kui soovitakse hankedokumente elektrooniliselt.
Hankedokumendid väljastatakse hiljemalt taotluse saamisele järgneval tööpäeval taotleja poolt soovitud viisil.

Pakkumus esitatakse paberkandjal kinnises ümbrikus aadressil: Häädemeeste Vallavalitsus, Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.01.2015 kl 10.00
Kinnisele ümbrikule peab olema kantud märge „Autoliisingu hange, mitte avada enne 30.01.2015 kell10.00"

Käesolev kasutusrendile võtmise hange on seotud seni hankija kasutuses oleva sõiduauto Opel Insignia omandamise kohustuse võtmisega ostmise teel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja poolt hankija poolt hankedokumendis määratud maksumusega.

............................................................................

Lõppenud hange

Elektrienergia ostmine Häädemeeste vallale 2015. aastal

Häädemeeste Vallavalitsus alustas lihtmenetlusega riigihanke elektrienergia ostmiseks Häädemeeste vallale 2015. aastaks. Hange hõlmab Häädemeeste Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tarbimiskohti.

Hange viiakse läbi e-menetlusega e-riigihangete keskkonnas, viitenumber 157328. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.11.2014 kell 10.00.

............................................................................................................................................................

Lõppenud hange

Lumetõrjetööd Häädemeeste valla teedel 2014/15 talveperioodil (lihthange)

Vallavalitsus alustas lihtmenetlusega riigihanget lumetõrjetööde teostajate leidmiseks 2014/15 aasta talveperioodiks. Hanketeade on avaldatud riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.10.2014 kell 10.00. Pakkumused esitatakse kinnises ümbrikus Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt.13, 86001 Häädemeeste. Pakkumuste vormistamise nõuded on hankedokumentides.

Hanke tulemusena sõlmitakse hankeleping või hankelepingud lumetõrjetööde teostamiseks Häädemeeste valla kuues lumetõrjepiirkonnas. Ühe lepinguga võib olla haaratud üks või mitu lumetõrjepiirkonda.
Hankeleping sõlmitakse töötunni maksumuse osas, tegelik töömaht sõltub ilmastikuoludest.

Hankedokumentide saamiseks tuleb huvitatud isikul esitada vastavasisuline taotlus Häädemeeste Vallavalitsusele e-posti aadressil info@haademeeste.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste hiljemalt 20.10.2014 kell 16.00

Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas sisseloginud huvitatud isikutele, alajaotuses Hankedokumendid.
Hankedokumendid edastatakse huvitatud isikule nii pdf failina kui elektroonilist täitmist võimaldava doc failina.

Teade avaldatud 08.10.2014

............................................................................................................................................................

Lõppenud hange

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud lihtmenetlusega riigihanke viitenumbriga 154838 "Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Häädemeeste valla jäätmeveopiirkonnas". Pakkumuste esitamine toimub e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register kuni 08.09.2014 kell 10.00.

Teade lisatud 19.08.2014

...................................................................................................................................................................

LÕPPENUD

Häädemeeste Vallavalitsus on alustanud menetlust hinnapakkumiste saamiseks Häädemeeste Lasteaia rühmaruumide, trepikodade ja saali valgustite vahetamiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 16.05.2014

Hinnapäringu saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@haademeeste.ee. Tööde teostajal peab olema registreering Elektritööd (täpsem tegevusala vähemalt: madalpingelised elektripaigaldised)  majandustegevuse registris.

 

Teade avaldatud 02.05.2014

................................................................................................................................................................................

LÕPPENUD

Häädemeeste Vallavalitsus on alustanud menetlust hinnapakkumiste saamiseks Häädemeeste Lasteaia rühmaruumide, trepikodade ja saali lagede viimistlemiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtajaks on 16.05.2014.

Hinnapäringu saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@haademeeste.ee. 

 

Teade avaldatud 02.05.2014

............................................................................................................................................................................

 

Lõppenud hange

HINNAPÄRING HÄÄDEMEESTE ALEVIKU BUSSIOOTEKOJA RENOVEERIMISEKS

 

Vallavalitsus on alustanud menetlust hinnapakkumiste saamiseks Häädemeeste aleviku bussiootekoja renoveerimiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 11.04.2014.

 

Hinnapäringu dokumendi saamiseks tuleb esitada vastavasisuline sooviavaldus vallavalitsuse e-posti aadressil info@haademeeste.ee  

 

Avaldatud 25.03.2014

..........................................................................................................................................................................

 

Pakkumuste esitamine lõppenud

TEADE HANKEMENETLUSE ALGATAMISEST

 

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud lihtmenetlusega riigihanke "Häädemeeste aleviku Kooli tänava piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine", viitenumber registris 149237.

Hankedokumentidega saab tutvuda Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik ja riigihangete e-keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/ .

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.02.2014 kell 10.00.

 

Pakkumused esitatakse e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/, teabevahetus hankija ja huvitatud isikute vahel toimub samuti e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/

 

Häädemeeste aleviku Kooli tänava piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osalist rekonstrueerimist rahastab osaliselt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammist.

 

Avaldatud 31.01.2014 

 

..........................................

LÕPPENUD LIHTHANGE

Häädemeeste Vallavalitsus on avaldanud lihtmenetlusega hanke "Elektrienergia ostmine Häädemeeste vallale 2014. aastal" teate riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.11.2013 kell 16.00

Hanketeate ja hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register 

.......................................

LÕPPENUD MENETLUS

Häädemeeste Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi lumetõrjetööde teostamiseks  

Luite-Rannametsa-Pulgoja-Häädemeeste piirkonna (14 km) ja

Mäeküla-Urissaare-Massiaru piirkonna (15 km) teedel 2013/2014. aasta talveperioodil.

Nendele piirkondadele ei esitatud lihthanke menetluses ühtki pakkumust.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 12.11.2013 kell 10.00

Pakkumiskutse saamiseks tuleb esitada sellesisuline sooviavaldus e-posti aadressil info@haademeeste.ee või tulla lahtiolekuaegadel vallamajja, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik.

...........................................

LÕPPENUD HANGE

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja hanke lumetõrjetööde teostamiseks Häädemeeste valla teedel ja tänavatel 2013/2014 talveperioodil.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.10.2013 kell 10.00. Pakkumused tuleb esitada paberkandjal suletud ümbrikus, millele on märgitud: „Lumetõrje Häädemeeste valla teedel 2013/14 talveperioodil". Pakkumuste avamine toimub 25.10.2013 kell 10.05 Häädemeeste Vallamajas.

Pakkumused võib esitada ühele või mitmele lumetõrjepiirkonnale. Pakkumusi hinnatakse lumetõrjepiirkondade kaupa.

 

Hankedokumentide saamiseks tuleb huvitatud isikul esitada vastavasisuline taotlus Häädemeeste Vallavalitsusele e-posti aadressil info@haademeeste.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste alevik hiljemalt 23.10.2013 kell 16.00

Hankedokumentide väljastamine toimub huvitatud isikute kirjalike taotluste alusel vastavalt taotleja soovile paberkandjal või e-posti teel hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.

Küsimuste ja ettepanekute esitamine hankijale toimub e-posti teel aadressil info@haademeeste.ee .

 

Lumetõrjepiirkonnad Häädemeeste vallas on:

1.      Soometsa-Võidu-Sooküla-Papisilla-Kurmi tee piirkond (33 km)

2.      Luite-Rannametsa-Pulgoja-Häädemeeste piirkond (14 km)

3.      Mäeküla-Urissaare-Massiaru piirkond (15 km)

4.      Ikla-Metsapoole-Treimani piirkond (26 km)

5.      Krundi-Kabli-Majaka-Lemme-Orajõe piirkond (32 km)

6.      Häädemeeste alevik ja Arumetsa küla (13 km)

Piirkondade kaardid on lisatud hankedokumendile.

..........................................................................................

Toimunud hanked (leitavad riigihangete registrist)

Toimetaja: TOOMAS ABEL