« Tagasi

ÜHINEMISEELSE (ENDISE) HÄÄDEMEESTE VALLA PIIRKONNA MITTETULUNDUSÜHENDUSED SAAVAD TAOTLEDA PROJEKTITOETUSI

Vallavalitsus teatab, et seoses vallaeelarve kinnitamisega saavad ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused alates 10.04.2018 taotleda projektitoetusi mittetulundustegevuse toetusfondist.

2018. aastal toimub toetuste määramine veel ühinemiseelsete Häädemeeste ja Tahkuranna valdade kehtivate kordade alusel.

Ühinemiseelse (endise) Häädemeeste valla piirkonnas kehtiva määruse (https://www.riigiteataja.ee/akt/423032017001) alusel saab ühekordset toetust taotleda kuni 500 euro suuruses summas (10% toetusfondist). Kui projekti tegevus hõlmab kogu endise Häädemeeste valla piirkonna elanikke (tegevus või üritus on kõigile avatud), siis võib ühekordselt taotleda kuni 1000 eurot.

Vormikohased taotlused tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsuse nimele e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee või paberil vallavalitsuse aadressidel Pargi tee 1, 86502 Uulu või Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste.

Toetustaotlusi menetletakse jooksvalt nende saabumise järjekorras kuni eelarves ettenähtud summa lõppemiseni.

Enne taotluse esitamist tuleb tutvuda eelnimetatud korraga ning taotlus tuleb esitada kinnitatud vormil. Taotlusvormid on leitavad endise Häädemeeste valla kodulehel http://haademeeste.kovtp.ee/kodanikuuhendused. Samas on ka ülevaade 2017. aasta toetustest.

NB! Ühinemiseelse (endise) Tahkuranna valla piirkonna mittetulundusühendusi eelnimetatud kord ja käesolev teade ei hõlma.