Kodanikuühendused vallas

27.03.17

Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord
...............................................................................................................................................................................

1.      Eesti Amburite Liit – Aleksander-Tõnis Joarand

2.      Eesti Märgalade Ühing – Marika Kose marika.kose@mail.ee

3.      Häädemeeste Amburite Klubi – Aleksander-Tõnis Joarand

4.      Häädemeeste Ettevõtluskoda – Tea Hanson tea@puurvesi.ee

5.      Kabli Külaselts – Maret Salak Maret.Salak@saint-gobain.com

6.      Häädemeeste Kunstkäsitööselts „Rääk" – Tiiu Pukk pukk2@hot.ee

7.      Häädemeeste Suurküla mittetulundusühing – Tõnu Kiiver tonukiiver@gmail.com

8.      Häädemeeste Martad – Anu Ericsson, Kai Marjamägi martad@hot.ee      

9.      Jahiselts Massiaru- Veevo Habakukk, Mart Ruul selts@massiarujahiselts.ee

10.   Abiühing Üheksavägine - Margot Põlla

11.   Jaagupi Vabatahtlik Merepääste - Kaido Vaik

12.   Mittetulundusühing Rannakirik - Kalev Kumel

13.   Mittetulundusühing Loovuse Kool – Anne Linnamägi loowusekool@hot.ee

14.   Mittetulundusühing Häädemeeste Hää Kultuur – Anneli Lehtla annelilehtla@hotmail.com

15.   Mittetulundusühing „Ikla" – Anti Vaik anti@wetmen.eu

16.   Mittetulundusühing „Avarus" – Grete Viljaste, Rain Jõgi greteviljaste@gmail.com

17.   Mittetulundusühing Kabli Festival – Eveli Loorents eveli.loorents@gmail.com 

18.   Mittetulundusühing Lions Club Häädemeeste – Viktor Laarents laarents@hot.ee

19.   Mittetulundusühing Trummiakadeemia – Kaido Künnapas kaido.kunnapas@ee.maqs.com

20.   MTÜ Aasavili – Ott Artel, Triin Tamme aasavili@gmail.com

21.   Mittetulundusühing Orajõe Magasiait – Margit Eichen margit@tuisuliiva.ee

22.   Mittetulundusühing Soometsa Külaselts – soometsa@soometsa.ee

23.   Mittetulundusühing Massiaru Külade Ühendus – Tiina Ruul tiinaruul@hot.ee

24.   Massia Kool MTÜ - Jan Albert Ritsema

25.   Mittetulundusühing Seos – Madis Mardu, Jüri Keskpaik oigusburoo@gmail.com

26.   Rannametsa Külaselts – Lembit Künnapas raiesmaa@hot.ee

27.   Raiesmaa Taluselts – Lembit Künnapas raiesmaa@hot.ee

28.   MTÜ Treimani külaselts – Viljar Soomre, Evi Laarents treimanirm@hot.ee treimani@pkr.ee

29.   Häädemeeste Tuletõrje Selts - Enno Teor, Andrus Laanepõld

30.   Mittetulundusühing Rannametsa Paadisadam

31.   Mittetulundusühing Rannametsa Rannaniit - Katrin Mitt

32.  MTÜ Teeme Teisiti - Maret Juns

33.  MTÜ Häädemeeste rannaala arendus - Paavo Vaher

34.  MTÜ Massiaru Loomekeskus - Meelis Tammemägi

Toimetaja: TOOMAS ABEL