Kodanikuühendused vallas

16.02.18

Vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu poolt vastuvõetud mittetulundustegevuse toetamise määrusele avaldatakse teade toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta valla veebilehel ja valla ajalehes. Teave toetuste vastuvõtmise alguskuupäeva ja teiste tingimuste kohta on esitatud alltoodud teates

Enne taotlemisele asumist tuleb kindlasti läbi lugeda Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord   . Taotlusvorm Word  Taotlusvorm PDF

Vallavalitsus kuulutab avatuks mittetulundustegevuse toetuste taotlemise, taotluste vastuvõtt algab 17. aprillil ja kestab jooksvalt kuni toetusfondis raha lõppemiseni. Toetusfondi suurus on 2017. a vallaeelarves 5000 €. Ühe toetuse ülempiir on 500 € - või 1000 €, kui projekt on ülevallalise mõjuga. Sama taotleja võib esitada ka rohkem kui ühe taotluse, kui nende taotletav toetussumma aasta jooksul kokku ei ületa 1000 €. Mitme taotlejaga (partneritega) projektide puhul kehtivad samad piirmäärad.
Taotlejad peavad kindlustama projekti oma- või kaasosaluse vähemalt 10% ulatuses; sellest pool võib olla arvestatud mitterahalisena. Täpsemalt saab taotlemise kohta teavet avaldatud asjakohasest määrusest Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/423032017001 ja valla kodulehel alajaotuses Kodanikuühendused. Samas on olemas ka taotlusvormid (pdf- failina RTs ja doc-failina valla kodulehel).
Fondist ei saa taotleda toetust kodanikuühendustele kuuluvate või nende kasutuses olevate hoonete püsikulude katteks.
Toetustaotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele allkirjastatuna taotleja allkirjaõigusliku isiku või volitatud projektijuhi poolt digitaalselt või paberil ning saata e-posti aadressil info@haademeeste.ee või vallamajja aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste.

 
...............................................................................................................................................................................

1.      Eesti Amburite Liit – Aleksander-Tõnis Joarand

2.      Eesti Märgalade Ühing – Marika Kose marika.kose@mail.ee

3.      Häädemeeste Amburite Klubi – Aleksander-Tõnis Joarand

4.      Häädemeeste Ettevõtluskoda – Tea Hanson tea@puurvesi.ee

5.      Kabli Külaselts – Maret Salak Maret.Salak@saint-gobain.com

6.      Häädemeeste Kunstkäsitööselts „Rääk" – Tiiu Pukk pukk2@hot.ee

7.      Häädemeeste Suurküla mittetulundusühing – Ivi Kase kaseivi01@hot.ee 

8.      Häädemeeste Martad – Anu Ericsson, Kai Marjamägi martad@hot.ee      

9.      Jahiselts Massiaru- Veevo Habakukk, Mart Ruul selts@massiarujahiselts.ee

10.   Abiühing Üheksavägine - Margot Põlla

11.   Jaagupi Vabatahtlik Merepääste - Kaido Vaik

12.   Mittetulundusühing Rannakirik - Kalev Kumel

13.   Mittetulundusühing Loovuse Kool – Anne Linnamägi loowusekool@hot.ee

14.   Mittetulundusühing Häädemeeste Hää Kultuur – Anneli Lehtla annelilehtla@hotmail.com

15.   Mittetulundusühing „Ikla" – Anti Vaik anti@wetmen.eu

16.   Mittetulundusühing „Avarus" – Grete Viljaste, Rain Jõgi greteviljaste@gmail.com

17.   Mittetulundusühing Kabli Festival – Eveli Loorents eveli.loorents@gmail.com 

18.   Mittetulundusühing Lions Club Häädemeeste – Viktor Laarents laarents@hot.ee

19.   Mittetulundusühing Trummiakadeemia – Kaido Künnapas kaido.kunnapas@ee.maqs.com

20.   MTÜ Aasavili – Ott Artel, Triin Tamme aasavili@gmail.com

21.   Mittetulundusühing Orajõe Magasiait – Margit Eichen margit@tuisuliiva.ee

22.   Mittetulundusühing Soometsa Külaselts – soometsa@soometsa.ee

23.   Mittetulundusühing Massiaru Külade Ühendus – Tiina Ruul tiinaruul@hot.ee

24.   Massia Kool MTÜ - Jan Albert Ritsema

25.   Mittetulundusühing Seos – Madis Mardu, Jüri Keskpaik oigusburoo@gmail.com

26.   Rannametsa Külaselts – Lembit Künnapas raiesmaa@hot.ee

27.   Raiesmaa Taluselts – Lembit Künnapas raiesmaa@hot.ee

28.   MTÜ Treimani külaselts – Viljar Soomre, Evi Laarents treimanirm@hot.ee treimani@pkr.ee

29.   Häädemeeste Tuletõrje Selts - Enno Teor, Andrus Laanepõld

30.   Mittetulundusühing Rannametsa Paadisadam

31.   Mittetulundusühing Rannametsa Rannaniit - Katrin Mitt

32.  MTÜ Teeme Teisiti - Maret Juns

33.  MTÜ Häädemeeste rannaala arendus - Paavo Vaher

34.  MTÜ Massiaru Loomekeskus - Meelis Tammemägi

Toimetaja: TOOMAS ABEL