Politsei ja päästekomando

17.01.18

Eestis on üks hädaabinumber 112 kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse. 

Piirkonnapolitseinik RAUNO LENSMENT
Vastuvõtuaeg neljapäeviti kell 09.00 – 11.00
Häädemeeste konstaablipunkt: Aiandi tn 4, Häädemeeste alevik
Tel 612 3501, +372 529 6925, 112

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, +372 5062421, 112
VASTUVÕTUVÄLISEL AJAL HELISTAGE TELEFONILE: 112

.....................................................................................
HÄÄDEMEESTE PÄÄSTEKOMANDO

tel. 449 8100

Tulekahju korral helistage 112

.......................................................
vallavalitsuse ametnik:

nooreminspektor Lauri Luberg

e-post: info@haademeeste.ee

telefon: 446 4175 (teave edastatakse)

.....................................................

8. aprillil 2015 toimus Häädemeeste valla turvalisuse arutelu 
Kokkuvõtted: Koduvald nr 5 ja lisaleht