Elanike küsitlus

18.11.16

Kas toetate Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemist üheks omavalitsuse üksuseks?

Alusta vastamist:

***ELEKTROONILINE KÜSITLUS*** on avatud 21.11 kl 08.00 - 23.11 kl 20.00

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega (Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemisega) kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Häädemeeste Vallavalitsus ELANIKE KÜSITLUSE ajavahemikul 21.- 27.11.2016. Küsitluses saavad osaleda kõik Häädemeeste valla elanike registrisse kantud isikud, kes on küsitluse ajaks vähemalt 16-aastased ja kes ei ole valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud ja kes pole kohtu poolt süüdi  mõistetud ning ei kanna karistust kinnipidamiskohas.

Elektrooniline küsitlus toimub ajavahemikul 21.11. kell 08.00 kuni 23.11 kell 20.00. e-küsitluses on võimalik osaleda www.volis.ee keskkonnas, mille link paigutatakse ka valla veebilehele www.haademeeste.ee. Küsitluses osalemiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega. (NB! Palume jätta tähelepanuta ajalehes Koduvald nr 303 lk 1 elektroonilist hääletamist käsitleva lõigu viimane lause).

Küsitluspunktide asukohad ja lahtiolekuajad Häädemeeste valla territooriumil on järgmised:

Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik (tel. 446 4175, 5669 2175):

25.11 kell 9.00 – 17.00
27.11 kell 9.00 – 17.00

Kabli seltsimajas (tel. 449 8433, 502 2059)

25.11 kell 9.00 – 17.00
27.11 kell 9.00 – 17.00

Treimani Rahvamajas (tel. 449 8655, 507 6482)

25.11 kell 9.00 – 17.00
27.11 kell 9.00 – 17.00

Massiaru raamatukogus (tel. 445 6441, 525 8942)

25.11 kell 9.00 – 17.00
27.11 kell 9.00 – 17.00

Küsitluselehe saamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik võib tervisliku seisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel taotleda küsitluslehe täitmist kodus, esitades selleks hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval (27.11) vastavasisulise taotluse komisjonile või vallasekretärile. Taotluses tuleb kindlasti märkida hääletaja nimi, isikukood, täpne elukoht, kontakttelefon ning kodus hääletamise põhjus.

Küsitluse korraga saab tutvuda veebilehel www.haademeeste.ee alajaotuses Haldusreform, kus avaldatakse kõik vajalikud materjalid. Ühinemislepingu tekstiga on võimalik tutvuda samas või hiljemalt nädal enne küsitluse algust valla raamatukogudes.

Küsitlust korraldava komisjoni ja vallasekretäri kontaktandmed: Pärnu mnt 13, Häädemeeste, tel. 446 4175, 56692175), e-post info@haademeeste.ee

Toimetaja: TOOMAS ABEL