22.01.18

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE LIIKMED

Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 27.11.2017. a otsusega nr 27
 

1.      Karel Tölp - vallavanem

Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt seadusega, põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,  vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid;

2.      Maia-Liisa Kasvandik- vallavalitsuse liige

Kõik planeeringutega seonduvad küsimused;

3.      Ants Järvesaar - vallavalitsuse liige

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste valla lõikes;

4.      Priit Sommer - vallavalitsuse liige

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna valla lõikes;

5.      Toomas Abel - vallavalitsuse liige

Kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega ning hangetega seonduvad küsimused;

6.      täidetakse konkursi korras- vallavalitsuse liige

Hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga seonduvad küsimused;

7.      täidetakse konkursi korras - vallavalitsuse liige

Kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga seonduvad küsimused.

.......................................................................

ÜHINEMISEELSE HÄÄDEMEESTE VALLA VALLAVALITSUSE ARHIIV

vallavanem Magnus Mõttus (volitused lõppenud)

tel. 446 4175; 5307 7370

e-post: magnus.mottus@haademeeste.ee 

vastuvõtuaeg: E kl 9 - 12

......................................................

abivallavanem Toomas Abel (volitused lõppenud)

töövaldkond: haridus ja kultuur

tel. 446 4175, 5819 0592

e-post: toomas.abel@haademeeste.ee

vastuvõtuaeg T kl 13 - 16 või kokkuleppel

...........................................................

vallavalitsuse liige Merle Looring (teenistussuhe lõppenud)

töövaldkond: planeeringud

tel 446 4175

e-post: merle.looring@haademeeste.ee

     

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL