Vallavara müük

30.10.15

Pindi Kinnisvara maakler müübTohvri (Majaka külas) kinnistut. 
.....................................................................................................................
Enampakkumine tähtajaga 30.11 kell 9

Häädemeeste Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

Häädemeeste vallas Kabli külas asuva Kõrgendiku kinnistu (registriosa 2908350, katastritunnus 21301:001:0178, pindala 3765 m2, sihtotstarve elamumaa 100 %) alghinnaga 45000 €. Osavõtumaksu suurus on 450 € ja tagatisraha suurus on  2250 €.

Pakkumised esitada kirjalikult Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 30.11.2015.a kell 09.00.-ks aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, 86001, Pärnumaa.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:

1)     avaldust (nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; pakkuja nimi ning elu- või asukoht ja kontakttelefon; numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta), mis ei tohi olla alla alghinna; pank ja arveldusarve number, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; pakkumise tegemise kuupäev; pakkumise esitaja allkiri);

2)     maksekorralduse koopiat tagatisraha tasumise kohta;

3)     esindamise puhul esindaja volitusi tõendavat dokumenti.

Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed; objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnistu enampakkumine"; hoiatusmärge "Mitte avada enne 30.11.2015.a kell 09.00!"

Osavõtumaks ja tagatisraha peab müügiobjekti kohta olema laekunud Häädemeeste Vallavalitsuse pangakontole nr EE672200001120086893 Swedbank pangas pakkumise esitamise tähtajaks. Enampakkumise võitjal arvestatakse tagatisraha ostuhinna hulka, teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 5 päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on tagatisraha ja osavõtumaks valla kassasse tasutud või vallavalitsuse kontole laekunud. Enampakkumise võitjat teavitatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest pärast vastava otsuse tegemist tähitud kirjaga. Enampakkumise võitja on kohustatud: tasuma müügihinna täies ulatuses enne notariaalselt tõestatud müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist; ilmuma lepingu sõlmimisele 10 päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise teate kättesaamist; esitama enne ostu-müügilepingu sõlmimist kõik nõutavad lepingu täitmise tagatised. Ostu-müügitehingu vormistamisega seotud kulud kannab ostja. Müügiobjekti omandiõigus läheb ostjale üle pärast vastava kande tegemist kinnistusraamatus. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Enampakkumine toimub vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu 14.06.2000. a määrusega nr 11 kinnitatud "Häädemeeste vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale".

Toimetaja: TOOMAS ABEL