Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI humanitaarvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018

Töökabineti asukoht: Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa. Teenistusülesanded: Alus-, alg-, põhi-, ja gümnaasiumiharidusega seonduvate küsimuste korraldamine; ...

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung toimub  21 .detsembril 2017. a algusega kell 16.00  Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla. Päevakord: ...

Volitatud veterinaararstide tööülesanded uuest aastast muutuvad

Veterinaar-ja Toiduamet kavandab järgmise aasta algusest muudatusi eesmärgiga tõsta karjakontrollide kvaliteeti, et paremini tagada loomatervise valdkonnas teenuste osutamine ning luua üle riigi...

Jaanuarist saab proteeside hüvitist ainult haigekassa partnerite juures

Alates 1. jaanuarist 2018 saab hammaste proteeside hüvitist kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu. Seoses muudatusega saab käesoleva aasta...

Häädemeeste vallavanemaks valiti Karel Tölp, volikogu kinnitas vallavalitsuse koosseisu

Häädemeeste Vallavolikogu 30. novembril toimunud istungil kinnitati Häädemeeste vallavanemaks Karel Tölp, kes seni oli Tahkuranna vallavanem. Tema poolt hääletas 10 volikogu liiget. Volikogu...

Kaitseliit korraldab õppuse ORKAAN, mille käigus harjutatakse võimalikult realistlikult läbi mitmesuguseid hübriidsõja ja elanikkonnakaitsega seotud tegevusi

Hea Häädemeeste valla elanik 1. – 3. detsembril korraldab Kaitseliidu Pärnumaa malev Häädemeeste ja Saarde vallas õppuse ORKAAN koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ning Läti...

Muuseumis avatakse käsitööringi Rääk portselanmaalide näitus

Esmaspäeval, 27. novembril kell 13 avame muuseumis käsitööringi Rääk tööde näituse PORTSELANMAALIDEST. Välja on pandud ka kingid Pärnu Lastekodu lastele.

Teade Majaka külas asuvate Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta

Häädemeeste vallas Majaka külas asuvate Mihkli (katastritunnus 21303:002:0121, pindala 9,07 ha) ja Väike-Mihkli (katastritunnus 21303:002:0127, pindala 6223 m 2 ) kinnistute...

Häädemeeste Vallavolikogu 27. oktoobri 2017.a istungil valiti volikogu esimeheks Andrus Soopalu, aseesimeheks Argo Mengel

Häädemeeste Vallavolikogu 27. oktoobri 2017.a istungil valiti volikogu esimeheks Andrus Soopalu , aseesimeheks Argo Mengel .

Esimene Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 27. oktoobril 2017.a

Häädemeeste valla valimiskomisjon registreeris volikogu liikmed 23.oktoobril 2017.a otsusega nr 9.    Häädemeeste Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimub  ...

Häädemeeste valla sümboolika konkursile laekus 8 võistlustööd

Teave laekunud tööde kohta ning võistlustööde joonised on leitavad lingil Häädemeeste valla sümboolikakonkursi võistlustööd

Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee eelprojekti tutvustamine 5. oktoobril kell 17 Häädemeeste seltsimajas

Vallavalitsus korraldab projekteeritava Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee eelprojekti eskiislahenduste tutvustamise avalikustamise koosolekul 5. oktoobril kell 17 Häädemeeste...

Häädemeeste valla sümboolika konkurss

Häädemeeste Vallavolikogu 06. septembri 2017.a otsusega nr 42 otsustati korraldada avalik konkurss „Häädemeeste valla sümboolika konkurss" Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel...

Alates 1. septembrist saavad paljulapselised pered maakonna bussiliinidel tasuta sõita

Pärnumaa Ühistranspordikeskus teatab: Alates 1. septembrist hakkab kehtima Pärnu maavanema 18.08.2017.a. korraldus nr 1-1/17/305 „ Avaliku teenindamise lepingu alusel maakonna bussiliiniveo...

Häädemeeste alevikus avati turuplats.

Häädemeeste aleviku keskuses avati täna keskpäeval pidulikult taluturg, kohal oli nii ostjaid kui müüjaid. Sõna võtsid vallavolikogu esimees Lembit Künnapas, vallavanem Magnus Mõttus ja...

Ohtlike jäätmete kogumisring Häädemeeste vallas

26. augustil 2017 toimub Häädemeeste vallas ohtlike jäätmete kogumisring, mille raames elanikud saavad ohtlike jäätmeid saab tasuta ära anda. Juhul kui  on vaja abi ohtlike jäätmete...

Häädemeeste aleviku keskuses on valminud katusealune turuplats

25. augustil kell 12.00 on kõik oodatud Häädemeeste uue turu pidulikule avamisele. Uus turulett asub Häädemeeste aleviku bussijaama vastas ja Konsumi kaupluse kõrval.
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 13