« Tagasi

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab LEADER TAOTLUSVOORU

19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00.

 

LEADER projektitoetust saavad taotleda haldusreformi eelselt PLPK tegevuspiirkonda kuulunud KOV-id (sh nende õigusjärglased) ja vähemalt kuus kuud PLPK tegevuspiirkonnas tegutsenud MTÜ-d, SA-d, mikroettevõtjad.

 

PLPK LEADER tegevuspiirkond on endised Audru, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Saarde, Sauga, Tahkuranna, Tõstamaa, Varbla valla territooriumid.

Projektitaotleja peab UUE e-pria www.pria.ee kaudu projektitoetuse taotluse esitamisel kinni pidama taotlusvooru tähtaegadest, kellaaegadest ja esitama KÕIK nõutavad dokumendid.

 

Palume tutvuda PRIA kodulehel LEADER meetme ja PLPK kodulehel www.plp.ee menüüs > projektitaotlejale PLPK meetmetega, sh. PLPK poolt nõutavate lisadokumentidega (vt meetmelehel lg 5).

 

Leader projektitoetust saab taotleda järgmistest PLPK meetmetest:

 

MEEDE 1 Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine

Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, ettevõtjate MTÜ-d (üle 50% ettevõtjad)

Maksimaalne toetus 50 000 eurot

toetus kuni 60%, omaosalus vähemalt 40%

 

MEEDE 2 Aktiivne kogukond

Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d

Maksimaalne toetus 30 000 eurot

Toetus kuni 90% (taristul kuni 60%), omaosalus vähemalt 10 % (taristul vähemalt 40%)

 

Lisainfo tel +372 4331053 ja +372 5092261 või plpparnu@gmail.com
 

PLPK INFOPÄEVAD projektitoetuse taotlejatele toimuvad:

 

Tahku Tares (Häädemeeste, Tahkuranna piirkond) teisipäeval, 13.02.2018 algusega kell 17.00

 

Kilingi-Nõmme Klubis (Saarde piirkond) kolmapäeval, 14.02.2018 algusega kell 17.00

Tõstamaa rahvamajas (Tõstamaa, Varbla piirkond) esmaspäeval, 19.02.2018 algusega kell 17.00

Kihnu rahvamajas teisipäeval, 20.02.2018 algusega kell 11.00

Audru Koolis PLPK büroos (Sauga, Audru, Koonga piirkond) teisipäeval, 20.02.2018 algusega kell 18.00

 

NB! Iga huviline võib valida infopäeval osalemiseks sobiva aja ja koha. Lisaks nõustamise võimalus PLPK büroos tööpäeviti kokkuleppel.

 

Lisainfo tel +372 4331053 ja +372 5092261 või plpparnu@gmail.com