« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor kestab kuni 12.09.2014

03.07.2014

 

MAAVANEMA KORRALDUS                                                                          02. juuli.2014 nr 314

(väljavõte)                                                                                                      

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkti 1 alusel ning  regionaalministri 18. märts 2014 käskkirja nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm" (edaspidi programmdokument) punktide 9, 16 ja 18 alusel ja lähtudes Pärnumaa kohalike omavalitsuste: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra valla poolt esitatud garantiikirjadest hajaasustuse programmi kaasfinantseerimise kohta 2014. aastal, otsustan:Kuulutada hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvoor Pärnu maakonna kohalikes omavalitsustes: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas alates 03. juulist 2014 avatuks ning määrata taotluste esitamise tähtajaks 12. september 2014.

Taotlemiseks vajalikud vormid ja õigusaktid:

Abimaterjalid:

Toimetaja: TOOMAS ABEL | Viimati muudetud: 03.07.2014