« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuurinõuniku ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:

 • Oma valdkonnas koostöövõrgustike loomine: kultuur, MTÜ-d, sport ja huviharidus;
 • Vallas huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine: tingimuste loomine huvitegevuseks ning vallaelanike kaasamine huvitegevusse.;
 • Valla kultuuri- ja spordiürituste planeerimine ja koordineerimine koostöös asutuste ja ühendustega.

Teenistuskoht Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa.


Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus; erialase kõrghariduse puudumisel kultuuri alane ettevalmistus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.

 

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;

 

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 26.02.2018. a. aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.eemärgusõnaga „KULTUURINÕUNIKU KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.