31.05.14

LÕPPENUD

Häädemeeste Vallavalitsus on alustanud menetlust hinnapakkumiste saamiseks Häädemeeste Lasteaia rühmaruumide, trepikodade ja saali valgustite vahetamiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 16.05.2014

Hinnapäringu saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@haademeeste.ee. Tööde teostajal peab olema registreering Elektritööd (täpsem tegevusala vähemalt: madalpingelised elektripaigaldised)  majandustegevuse registris.

 

Teade avaldatud 02.05.2014

................................................................................................................................................................................

LÕPPENUD

Häädemeeste Vallavalitsus on alustanud menetlust hinnapakkumiste saamiseks Häädemeeste Lasteaia rühmaruumide, trepikodade ja saali lagede viimistlemiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtajaks on 16.05.2014.

Hinnapäringu saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@haademeeste.ee. 

 

Teade avaldatud 02.05.2014

............................................................................................................................................................................

 

Lõppenud hange

HINNAPÄRING HÄÄDEMEESTE ALEVIKU BUSSIOOTEKOJA RENOVEERIMISEKS

 

Vallavalitsus on alustanud menetlust hinnapakkumiste saamiseks Häädemeeste aleviku bussiootekoja renoveerimiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 11.04.2014.

 

Hinnapäringu dokumendi saamiseks tuleb esitada vastavasisuline sooviavaldus vallavalitsuse e-posti aadressil info@haademeeste.ee  

 

Avaldatud 25.03.2014

..........................................................................................................................................................................

 

Pakkumuste esitamine lõppenud

TEADE HANKEMENETLUSE ALGATAMISEST

 

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud lihtmenetlusega riigihanke "Häädemeeste aleviku Kooli tänava piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine", viitenumber registris 149237.

Hankedokumentidega saab tutvuda Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik ja riigihangete e-keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/ .

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.02.2014 kell 10.00.

 

Pakkumused esitatakse e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/, teabevahetus hankija ja huvitatud isikute vahel toimub samuti e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/

 

Häädemeeste aleviku Kooli tänava piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osalist rekonstrueerimist rahastab osaliselt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammist.

 

Avaldatud 31.01.2014 

 

..........................................

LÕPPENUD LIHTHANGE

Häädemeeste Vallavalitsus on avaldanud lihtmenetlusega hanke "Elektrienergia ostmine Häädemeeste vallale 2014. aastal" teate riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.11.2013 kell 16.00

Hanketeate ja hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register 

.......................................

LÕPPENUD MENETLUS

Häädemeeste Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi lumetõrjetööde teostamiseks  

Luite-Rannametsa-Pulgoja-Häädemeeste piirkonna (14 km) ja

Mäeküla-Urissaare-Massiaru piirkonna (15 km) teedel 2013/2014. aasta talveperioodil.

Nendele piirkondadele ei esitatud lihthanke menetluses ühtki pakkumust.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 12.11.2013 kell 10.00

Pakkumiskutse saamiseks tuleb esitada sellesisuline sooviavaldus e-posti aadressil info@haademeeste.ee või tulla lahtiolekuaegadel vallamajja, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik.

...........................................

LÕPPENUD HANGE

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja hanke lumetõrjetööde teostamiseks Häädemeeste valla teedel ja tänavatel 2013/2014 talveperioodil.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.10.2013 kell 10.00. Pakkumused tuleb esitada paberkandjal suletud ümbrikus, millele on märgitud: „Lumetõrje Häädemeeste valla teedel 2013/14 talveperioodil". Pakkumuste avamine toimub 25.10.2013 kell 10.05 Häädemeeste Vallamajas.

Pakkumused võib esitada ühele või mitmele lumetõrjepiirkonnale. Pakkumusi hinnatakse lumetõrjepiirkondade kaupa.

 

Hankedokumentide saamiseks tuleb huvitatud isikul esitada vastavasisuline taotlus Häädemeeste Vallavalitsusele e-posti aadressil info@haademeeste.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste alevik hiljemalt 23.10.2013 kell 16.00

Hankedokumentide väljastamine toimub huvitatud isikute kirjalike taotluste alusel vastavalt taotleja soovile paberkandjal või e-posti teel hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.

Küsimuste ja ettepanekute esitamine hankijale toimub e-posti teel aadressil info@haademeeste.ee .

 

Lumetõrjepiirkonnad Häädemeeste vallas on:

1.      Soometsa-Võidu-Sooküla-Papisilla-Kurmi tee piirkond (33 km)

2.      Luite-Rannametsa-Pulgoja-Häädemeeste piirkond (14 km)

3.      Mäeküla-Urissaare-Massiaru piirkond (15 km)

4.      Ikla-Metsapoole-Treimani piirkond (26 km)

5.      Krundi-Kabli-Majaka-Lemme-Orajõe piirkond (32 km)

6.      Häädemeeste alevik ja Arumetsa küla (13 km)

Piirkondade kaardid on lisatud hankedokumendile.

..........................................................................................

Toimunud hanked (leitavad riigihangete registrist)

Toimetaja: TOOMAS ABEL