28.09.17

HÄÄDEMEESTE VALLA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSFONDI KASUTAMINE

Taotleja

Projekti tegevused (KOV toetusest)

Kogueelarve

Taotletav summa

Omaosaluse summa ja %

Otsus

Pärnu Jahimeeste Liidu Orajõe Jahiselts

Osalemine Eesti jahimeeste XXXVII kokkutulekul (osalustasud)

1465 €

375 €

1090 €

74%

Toetada 375 €

 

Häädemeeste Suurküla mittetulundusühing

Suurküla külapäeva korraldamine 22.07. 2017 (külalisesinejate kutsumine)

280 €

150 €

130 €

46%

Toetada 150 €

Kunstkäsitööselts RÄÄK

 

Maalime klaasi ja portselani – õpitoad kohaliku kultuuri ja looduse jäädvustamiseks

287 €

239 €

48 €

17%

Toetada 239 €

MTÜ Treimani Külaselts

Treimani kaluritepäev 2017
(ansambli tasu osaliselt)

(1520 €
sellest 470 € müügitulu)

 

350 €

700 €

46%

Toetada 350 €

Kabli Külaselts

 

Kabli küla jaanituli
(päevakohaste mängude vahendid, auhinnad, meened)

700 €

250 €

450 €

64% (oma- ja kaasosalus)

Toetada 250 €


MTÜ Rannametsa Külaselts

Muinastulede öö Rannametsa sadamas

500 €

450 €

50 €

Toetada 450 €

Eraldatud: 1814 €
Fondi jääk: 3186 €
(12.09.2017 seisuga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL