Projekteerimistingimuste taotlusvorm

Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus paberkandjal Häädemeeste Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste või
digiallkirjastatult e-posti aadressile info@haademeeste.ee

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimuste taotluse  läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

 

Väljastatud projekteerimistingimused

Toimetaja: TOOMAS ABEL