Ilmuvad Koduvalla numbrid 2017

5.07.17
Järgmine ajalehe KODUVALD number ilmub 11. juulil. Edasise ajakava järgi antakse ajaleht välja septembri algul teisel nädalal (materjalid peavad toimetusse jõudma hiljemalt 25. augustil) ja oktoobri algul.
Toimetaja: TOOMAS ABEL
4.09.17

Broneeritud lehepind tasuliste kuulutuste ja reklaami avaldamiseks:

Oktoober 2017

2. ja 3. lehekülg tervikuna - kinnitatud 16.06.2017

4. ja 5.lehekülg tervikuna - kinnitatud 04.09.2017

Broneeringut võib muuta enne materjalide esitamise tähtpäeva (25.09), samuti võib vaba lehepinna olemasolul kasutada broneeritust suuremat pinda.
Juhul, kui tähtpäevaks broneeritud pinnale materjale ei esitata, kasutatakse seda toimetuse äranägemisel teisiti.

Toimetaja: TOOMAS ABEL