Lasteaiad

15.06.17

Häädemeeste Lasteaed osales loodusharidusprojektis

Juunikuuga sai lõpu sisukas ja väga õpetlik loodusprogramm „Loodusõpe Häädemeeste lasteaias", mis vältas terve õppeaasta ja mida rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK). Programm sisaldas mitmeid reise ja õppekäike lähemale ja kaugemale.
..........................................................................................................................................................

Häädemeeste Lasteaed asub Häädemeeste alevikus, Lasteaia tn. 4

Direktor Ene Ilves. Tel. 449 8197, 58033435
e-post: lasteaed@haademeeste.ee

Lasteaed Häädemeestel on alguse saanud 15.juunil 1931, mil Häädemeeste 6-klassilise algkooli juures avati suvine lasteaed. Statsionaarne lasteaed avati 1958.aastal praeguses Häädemeeste vallamaja hoones. Esimene juhataja oli Milvi Saadjärv. Kuni 1982.aasta detsembrini töötati kaherühmalisena. Samast aastast on lasteaia asupaigaks kuuele rühmale planeeritud maja, mille ehitas toonane kolhoos (esimees E.Vaher). Maksimaalselt on majas töötanud viis rühma ja lisaks keskkooli 1.klass.
16. veebruaril 2009. aastal avati Häädemeeste lasteaias täielikult renoveeritud väikelaste rühm.
2015. aasta novembris käib lasteia 4 rühmas kokku 49 last. Sõimerühm kannab nime Lepatriinud, aiarühmad Naerulinnud, Pääsulinnud ja Päikesekillud. Üks kord nädalas, kolmapäeviti, on oodatud kodused eelkooliealised lapsed lasteaia saalis laulma ja mängima.

Peale direktori on lasteaias pedagooge üheksa ja teenindavat personali samuti üheksa inimest. Kolm korda nädalas töötab lastega valla eripedagoog.

2015.a. juulist septembrini toimus lasteaia saali ja ühe rühma tualettruumi rekonstrueerimine, projekti rahastas Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

Lasteaed on avatud tööpäeviti kl. 7.00 - 18.30 

Häädemeeste Lasteaia põhimäärus
Häädemeeste Lasteaia arengukava
Häädemeeste Lasteaia kodukord
......................................................................................................................................................................

 
Vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu 27.02.2008 otsusele nr 12 jätkas 2008/09 õppeaastast senine Kabli Lasteaed-Algkool tööd Kabli Lasteaiana.
 
Alates 01.09. 2008 on Kabli Lasteaia direktor Sale Leppik.
 
Telefon 446 5155
Toimetaja: TOOMAS ABEL