Kaevetööde luba

10.07.14

Kaevetööde teostamiseks tuleb taotleda vallavalitsuselt kaevetööde luba.

Kuni kaeveloa taotluse vormi kehtestamiseni tuleb taotlus esitada vabas vormis, märkides selles ära kõik olulised andmed kaevetööde teostaja, asukoha, sisu, aja, ulatuse kohta.

Kaeveloa taotlus tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele allkirjastatult aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste või digiallkirjastatult e-posti aadressil info@haademeeste.ee

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL