Korraldatud jäätmevedu

30.10.17
Häädemeeste vallas on korraldatud jäätmeveo teenusepakkujaks AS Eesti Keskkonnateenused

Vallavalitsuse poolt on kooskõlastatud Eesti Keskkonnateenused AS KLIENDILEPINGU ja KLIENDILEPINGU KAASKIRJA tekstid ning JÄÄTMEVEO HINNAKIRI alates 01.09.2017

LEPINGUTE SÕLMIMISEST

OHTLIKUD JÄÄTMED
.............................................................................................................................................

Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiri

Taotlus korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemiseks

Taotlus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemiseks

Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta

Taotlus jäätmemahuti tühjendamise sageduse muutmiseks

Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Jäätmeteatis

Jäätmeõiend

Taaskasutusjäätmete konteinerite asukohad vallas 

Aadress Pakendi liik Kont. maht Kont. Arv Teenindaja
Häädemeeste vald
Häädemeeste, Kooli 10 (Häädemeeste keskkool) paber papp 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Häädemeeste, Lasteaia 1 (Häädemeeste Sotsiaalkeskus) segapakend 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Häädemeeste, Lasteaia 1 (Häädemeeste Sotsiaalkeskus) paber papp 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Häädemeeste, Pärnu mnt 40 (Konsum, ohtlike jäätmete punkti juures) segapakend 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Kabli, Kabli park Segapakend 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Kabli, Kabli park paber papp 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Rannametsa parkla, Via Baltica segapakend 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Treimani, Treimani kultuurimaja parkla Segapakend 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused
Treimani, Treimani kultuurimaja parkla paber papp 2,5 1 AS Eesti Keskkonnateenused

..............................................................................

Keskkonnaministeerium hoiatab:

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.

Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk "PE" või "PP" või tekst "võib põletada" ei tohi kodus ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates on raske saavutada.

Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude jäätmete põletamisel põleks ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid kinni püüda, nagu tehakse seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil. 

Mõõtmised näitavad, et kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi rohkem ohtlikke saasteained õhku paiskuda, kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul. Kahju on ka sellepärast suur, et kodude korstnad ei ulatu teab kui kõrgele ja seetõttu langevad kahjulikud ained kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja me hingame ja sööme selle ise sisse. Iga aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga kui seal on sees ka kahjulikud ained, mis pärinevad plastikutest või kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see enam hea.

Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine küttekoldeid ja korstnaid, mis võib lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siit-sealt kokku kogutud töödeldud puitmaterjali ja muude jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam kulude kokkuhoid.

Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid tohib põletada ainult vastavaid keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel, nagu ka muude jäätmete põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni püütakse. Samuti ei saa inimene veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, siis sellise vedelikuga kasutamine võib olla plahvatusohtlik.

Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja kahjustada erinevaid organeid, paljud neist ainetest on ka vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel jäätmed sorteerida ja viia nii palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja jäätmejaamade kaudu, sest ainult nii saab kindel olla, et need jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.

Autor:

Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

Toimetaja: TOOMAS ABEL