HÄÄDEMEESTE MUUSEUM

Pärnumaa 100 artefakti koostöönäitus

„Pärnumaa muuseumid loovad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva raames
ühisnäituse Pärnumaalt alguse saanud esemetest, teenustest ja kõigest muust.
Näitusel eksponeeritakse 100 kõige olulisemat eset, tegu, teenust jms, mis
on eripärane antud asukohale, või on sellest alguse saanud ning tänaseks
üle-eestiliselt ja maailmselt populaarsust kogunud.
Näitus loob tagasivaate Pärnumaalt alguse saanud esemetele ja tegevustele,
mis siiani mängivad tähenduslikku rolli Eesti rahva ja ajaloo seas.
Näitust eksponeeritakse Pärnu Muuseumis juunikuust kuni oktoobrikuuni 2018.
aastal.
Näitust toetavad Siseministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, EV100
toimkond 5 500€ toetusega."
Häädemeeste muuseum kogub materjali sellele näitusele :

¤ Purjelaevaehitus Häädemeestel.

¤ Häädemeeste kolhoosi ahjupotitööstus

¤ Häädemeeste mineraalvesi

¤ Kabli linnujaam

¤ Palgiparvetamine siinsetel jõgedel

 

Häädemeeste Muuseum

Kooli tn 9/Kõrtsi,
86001
Häädemeeste alevik,
Pärnumaa

Juhataja Tiiu Pukk

e-post: muuseum@haademeeste.ee

Telefon 446 4315 ja  50 51 658
Muuseum on avatud E ja T kella 12 - 17
Teistel aegadel tuleb juhatajaga kokku leppida

 Häädemeeste muuseumis on rohkelt koduloolist kirjandust,
2009 a. valmis Häädemeestest film, mida saab seal vaadata.
Tuntud isikute elulugude kogud, palju mereteemaatilist ja purjekatega seotud ajaloolisi esemeid ja kirjutisi.

Muuseumis korraldatakse kohaliku käsitöö näituseid ja käsitöötubasid. Korraldatakse kokkusaamisi ja vestlusõhtuid.

Kõik on teretulnud. 

Häädemeeste kodukandipäev 1. augustil 2015

     

Muuseum asub endises kõrtsi-koolimajas aleviku alumise tee ääres. Kohalejõudmiseks tuleb pöörata luteri kiriku juurest Pärnu poolt tulles paremale ja minna mööda asfaltteed. Suurküla poole. Teeviidad näitavad ka suunda

Häädemeeste muuseum on munitsipaalmuuseum, mis loodi 1991.aastal. Muuseum kogub, uurib ja säilitab valla ajaloo-, kultuuri- ja loodusteaduste alast informatsiooni ning esemelist materjali ning korraldab nende tutvustamist. Aitab kaasa paikkonna ajaloolise kultuuriloo säilitamisele. Aastas külastab muuseumi ja muuseumi poolt korraldatud näitusi-üritusi üle 2000 inimese.