Veevarustus ja kanalisatsioon

2.03.16

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja kinnitamine

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Häädemeeste vallas tegeleb veevarustuse ja kanalisatsiooniga

AS Häädemeeste VK,

juhataja Harald Kalmet, tel. 555 93 790

Veemajandus on valdavalt rakendusliku suunaga majandusala, mis tegeleb nii pinna- kui põhjavee uurimise, jaotamise, kasutamise ja kaitsmisega. Samuti tegeleb veemajandus vee kahjuliku või purustava toime eest (vee)ehitistele, näiteks sadamatele, veekogu kallastele.

Veemajanduse peamised harud on veevarustus, maaparandus (sealhulgas niisutus ja kuivendus), hüdroenergeetika, veetransport ja kalamajandus; lisaharudena käsitletakse veel veekogude kasutamist virgestuseks ja sportimiseks. Wikipeedia

Häädemeeste mineraalvee tootmisega tegeleb ettevõte Keisri Köök OÜ  

 https://www.facebook.com/Haademeestemineraalvesi 

Toimetaja: TOOMAS ABEL