Päästeamet: Algas suure tuleohuga aeg, kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud

31.05.2018 Pressiteade Päästeamet: Algas suure tuleohuga aeg, kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud Alates tänasest, 31. maist 2018 hakkab kehtima kogu Eesti...

Häädemeeste Muusikakoolis on 7. juunil vastuvõtukatsed

Häädemeeste Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi klaveri, viiuli, klarneti, plokkflöödi, kitarri ja teiste näppepillide erialadele. Vastuvõtukatsed toimuvad neljapäeval, 7. juunil alates...

Häädemeeste Keskkool ootab kandidaate informaatika ja tehnoloogia õpetaja osalise koormusega ametikohtadele

   Kui Sa soovid töötada koolis, kus on väga toredad inimesed, kus hoitakse au sees traditsioone, aga mis on avatud ka uuele ning mis asub looduslikult kaunis kohas mere kaldal,...

14. mail algab Timmkanali silla remont Rannametsa-Ikla maanteel

Riigiteel nr 19331 asuva Timmkanali silla remondi tööd algavad 14.05.2018. Ehitustööde teostamise ajaks on 5 kuud ning eeldatav valmimise tähtaeg on 01.10.2018. Töötsoonis säilib liiklus ühel...

Päästeamet kontrollib 7.–11. maini kortermajade tuleohutust

Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida kortermajade tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad kontrollitavad...

"Suurõppus SIIL" 5-6. mail Häädemeeste vallas

SUURÕPPUSE TEAVE HÄÄDEMEESTE VALLA KODULEHEL

Päästeamet: Alates tänasest algas Eestis tuleohtlik aeg

Soojade ja päikesepaisteliste ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv. Möödunud nädalavahetusel kustutasid päästjas ligikaudu 150 kulupõlengut, neist kõige enam, 50 Lõuna...

ÜHINEMISEELSE (ENDISE) HÄÄDEMEESTE VALLA PIIRKONNA MITTETULUNDUSÜHENDUSED SAAVAD TAOTLEDA PROJEKTITOETUSI

Vallavalitsus teatab, et seoses vallaeelarve kinnitamisega saavad ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused alates 10.04.2018 taotleda projektitoetusi...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuurinõuniku ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded: Oma valdkonnas koostöövõrgustike loomine: kultuur, MTÜ-d, sport ja huviharidus; Vallas huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine: tingimuste...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab LEADER TAOTLUSVOORU

19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00.   LEADER projektitoetust saavad taotleda  haldusreformi eelselt PLPK tegevuspiirkonda kuulunud  KOV-id (sh nende...

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHA TÄITMISEKS

Teenistusülesanded: Tagada sotsiaaltoetuste ja -teenuste võimalikult õiglane jaotus vallas; Sotsiaalvaldkonnas toimuva prognoosi­mine, analüüsimine, ajutistesse...

Vallavolikogu istung toimub 25.01.2018

https://haademeeste.kovtp.ee/istungite-paevakorrad-ja-eelnoud

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku ( vt. selgitust lõpus ), et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek - Reiu külas asuva Kuukivi tee 10 kinnistu

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Kuukivi tee 10 (84801:001:1366, 2153 m², elamumaa 100%) kinnistul...

Häädemeeste Vallavalitsuse KONKURSID ametikohtade täitmiseks

02.01.2018 Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SEKRETÄRI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks Teenistusülesanded: vallavalitsuse...

Alates 1. jaanuarist ei eksisteeri enam ühinemiseelse Häädemeeste valla valitsust (registrikoodiga 75000785).

Häädemeeste Vallavalitsuse (registrikood 77000269) aadress on Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uulu küla, Pargi tee 1, 86502 Häädemeeste endises vallamajas (Pärnu mnt 13, Häädemeeste...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018

Töökabineti asukoht: Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa. Teenistusülesanded: Vallavara haldamise ja ehitamise strateegia koostamine ning vallavara haldamise...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 13