Tutvustus ja asukoht

24.01.18

NB! Selle lehekülje teave on veel ühinemiseelse Häädemeeste valla kohta.

Häädemeeste vald sai omavalitsusliku haldusüksuse õigused 6. detsembril 1990.a. Valla pindala: 390,2 km², sellest on 17% põllumajandusmaa, 58% metsamaa. Elanikke oli 1.jaanuari 2017.a. seisuga 2548.

AMETLIK STATISTIKA

Vapp ja lipp Häädemeeste valla vapp      Häädemeeste valla lipp

Vallakeskuse - Häädemeeste aleviku - kaugus suurematest linnadest:

  • Tallinn 168 km
  • Tartu 162 km
  • Riia 142 km
  • Viljandi 85 km
  • Pärnu 40 km

Asulad: Valla kaart
Häädemeeste alevik (elanikke seisuga 1.1.2017 - 632) ja 20 küla – Soometsa (112), Võidu (88), Sooküla (60), Arumetsa (97), Nepste (36), Pulgoja (58), Papisilla (52), Rannametsa (146), Krundiküla (106), Penu (68), Jaagupi (72), Kabli (274), Orajõe (42), Majaka (46), Treimani (199), Metsapoole (101), Ikla (156), Massiaru (80), Urissaare (67), Uuemaa (22). 34 elanikku on registris KOV täpsusega.

Häädemeeste vald asub Pärnumaa ja kogu mandri-Eesti edelanurgas. Vallal on üle 30 km rannajoont Liivi lahe kaldal ning ühine piir Läti Vabariigiga.

Meie kodukant on huvipakkuv eelkõige oma loodusliku mitmekesisusega – mererand ja männimetsaga kaetud liivaluited, rannaniidud ja rabad. Maavaradest leidub savi, turvast, kruusa, liiva, ravimuda, mineraalvett. Valda läbib 1980.a. Moskva olümpiamängudeks valminud Via Baltica maantee (rahvasuus Olümpia tee). Vallas on välja kujunenud 4 keskust, kus on aegade jooksul olnud ja on haridus- ja kultuuriasutused, kauplused ja teenindusettevõtted. Need on Häädemeeste, Kabli, Treimani ja Massiaru. Praeguseks on Massiaru piirkonda jäänud raamatukogu ja kauplus, Kablis on haridusasutustest lasteaed ning Treimani lähedal Metsapoole Põhikool.

Häädemeeste valla mereäärsete maade võimalused pole parimad põllumajanduseks, perspektiivne on kariloomade pidamine rannaniitudel. Viimaste taastamiseks ja seal elavate loomaliikide- eelkõige haruldase juttselg- kärnkonna e. kõre ja mitmete linnuliikide elukeskkonna parandamiseks on loodud Luitemaa (Rannametsa-Soometsa) looduskaitseala, mille arendamine on toimunud Euroopa Liidu LIFE- programmi rahalisel abil. Tulevikualadeks vallas on turism, eriti loodusturism ja puhkemajandus.

AVALIKUD INTERNETIPUNKTID HÄÄDEMEESTE VALLAS

*Häädemeeste valla avalikud internetipunktid on Häädemeeste (WiFi), Treimani (WiFi), Kabli, Massiaru raamatukogudes;

*WiFi tasuta leviala on Lepanina Hotellis

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL