Sotsiaaltoetused

30.03.17

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
..............................
1. jaanuarist kehtib uus abivahendite teenuse korraldus

Koos uue aasta algusega hakkas Eestis kehtima uus abivahendite korraldus, mis lubab abivahendi osta või rentida inimese enda valitud ettevõttest ja sobivaima hinnaga. Riik kompenseerib abivahendi vastavalt piirhinnale. Kallimate abivahendite puhul on võimalik taotleda erimenetlust.

Kui inimesel on kehtiv isikliku abivahendi kaart olemas,  võib abivahendi saamiseks pöörduda otse abivahendeid pakkuva ettevõtte poole. Seejuures soovitame hinnapakkumisi nüüdsest küsida ettevõtetest üle Eesti, et leida endale sobivaima funktsionaalsuse ja maksumusega abivahend (ettevõtete nimekirja leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/). Abivahendi soetamisel ei ole inimene seega enam seotud elukohajärgsete ettevõtete ja maakonnaga – raha liigub koos inimesega. Infot abivahendi hindade kohta võib küsida ettevõtetelt ka telefoni teel.

Abivahendi soodustused jäävad

Kui varasemalt kompenseeris riik teatud protsendi abivahendi hinnast, siis nüüd on abivahenditele kehtestatud lisaks piirhinnad, mille siseselt on kättesaadavad kaks kolmandiku enam kasutusel olevatest abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi soodustus.  

Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene vajab mitut abivahendit või on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana süsteemiga, kus kallima ja keerulisema abivahendi taotlemine võis kesta ka 8–9  kuud, on nüüd taotluse läbivaatamise maksimaalne aeg 30 päeva ja vajaduse korral kaasab Sotsiaalkindlustusamet eksperte.

Taotluse vorm on leitav ameti kodulehelt (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee -> blanketid -> abivahendi blanketid). Posti või e-posti teel taotlust esitades tuleb lisada koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isikuandmed ning lehest, kus on abivahendi vajadus kas nimetuse või kirjeldusena välja toodud. Taotlust saab esitada ka klienditeeninduses. E-posti teel tuleb taotlus saata aadressile abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee. Vastus saadetakse taotlejale posti teel ja see tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta koos isikut tõendava dokumendi ning arstitõendi või rehabilitatsiooniplaaniga. Kui taotleja on avaldanud soovi saada otsus e-posti teel,  peab ta selle välja printima koos kinnituslehega ja ettevõttesse kaasa võtma.

Uue isikliku abivahendi kaardi ja duplikaadi saab Sotsiaalkindlustusametist

Kui inimesel on esmakordselt vaja abivahendit, tuleb esmalt saada tõend pere- või eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib olla tõendile märgitud nii nimetuse või kirjeldusena kui ka ISO koodina. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsioonimeeskonna poolt koostatud rehabilitatsiooniplaanis.

Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani olemasolul tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või saata taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks posti või e-posti teel. Posti või e-posti teel taotlust esitades tuleb lisada koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isikuandmed ning lehest, kus on abivahendi vajadus kas nimetuse või kirjeldusena välja toodud. Posti või e-posti teel kaarti taotlejale saadetakse isikliku abivahendi kaart posti teel. Väljastatud kaardiga saate juba otse ettevõtete poole pöörduda. Ka kaardi duplikaadi saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.

Abivahendite soetamisel võib esineda olukordi, kus teatud abivahendite grupi eelarve on mõnel hetkel suletud. Sellisel juhul tekib Sotsiaalkindlustusameti juurde üleriigiline järjekord, kuhu inimese suulise sooviavalduse alusel lisab teda abivahendeid pakkuv ettevõte. Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet abivahendi soovijale sellekohase teate, millega tuleb 60 päeva jooksul pöörduda või võtta ühendust endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõttega. Kaasa tuleb võtta: järjekorra saabumise teade, isikut tõendav dokument, kehtiv isikliku abivahendi kaart ja arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorrateate ettenäitamisel.

Abivahendite süsteemi muutustest on teavitatud ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. Nende käest saab küsida nõu ning abi taotluste vormistamiseks, Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ettevõtte leidmiseks või muul viisil abivahendi kättesaamiseks, näiteks hinnapakkumiste küsimiseks ning vajadusel transpordi organiseerimiseks. 

Abivahendite loetelu leiab Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse leheküljelt http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/ .

Küsimuste tekkimisel tasub võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga kas e-posti teel abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee, infotelefonil 16106 või minna enda jaoks sobivaimasse klienditeenindusse, mille asukohad leiab ameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused/.

Merlin Veinberg, Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste üksuse abivahendite nõunik

LISA: Kuidas käib piirhinna arvestamine (näited 70% soodustuse korral)?

Odavam abivahend:

müügihind: 20,00          piirhind: 27,80

riigi poolt ülevõetav osa: 20,00 x 0,70 = 14,00

kasutaja omaosalus: 20,00-14,00 = 6,00

Kallim abivahend:

müügihind: 35,00          piirhind: 27,80

riigi poolt ülevõetav osa: 27,80 x 0,70 = 19,46

kasutaja omaosalus: 35,00-19,46 = 15,54

 

 

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL