Sihtasutus Luitemaa

30.06.17

TEADE

Sihtasutus Luitemaa müüb otsustuskorras järgmised esemed:
Haagis RESPO
Hobuvanker BYGDSILJUM
Hobukaarik

SA Luitemaa korraldas enda valduses olevate esemete müügiks kirjaliku enampakkumise, millele pakkumiste esitamise tähtaeg oli 20.06.2017. Tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist. SA juhatus korraldab seega esemete müümise otsustuskorras järgmistel tingimustel:

1. ostupakkumine esitada kirjalikult Sihtasutusele Luitemaa  hiljemalt 10.07.2017 a kell 14.00.-ks aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, 86001, Pärnumaa või e-posti aadressil luitemaa@haademeeste.ee
2. pakkumine peab sisaldama avaldust (märkida soov müüdava vara – nimetada konkreetne müügiobjekt - ostmiseks teates kehtestatud tingimustel; pakkuja nimi ning elu- või asukoht ja kontakttelefon; numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta); pakkumise tegemise kuupäev; pakkumise esitaja allkiri – e-postis digiallkiri); esindamise puhul esindaja volitusi tõendavat dokumenti.
Ümbrikule või e-kirja teemareale märkida: märgusõna "Ostupakkumine – SA Luitemaa"; ümbrikule hoiatusmärge "Mitte avada enne 10.07.2017.a kell 14.00!", e-kirja teemareale – „Mitte avaldada".
3. ese müüakse eeldatavalt isikule, kes teeb kõrgeima hinnaga ostupakkumise
4. võrdsete kõrgeima hinnaga pakkumiste korral alustatakse läbirääkimisi kõigi vastava hinnaga pakkumiste esitajatega
5. kui pakutav hind osutub turuväärtusega võrreldes ebaproportsionaalselt madalaks, võtab juhatus endale õiguse eset mitte müüa.

Lisainfo telefonil 56693279 või luitemaa@haademeeste.ee Müügiobjektidest täpsemalt (suurendamiseks kliki pildil!):

*Haagis RESPO (2002). Komplekti kuulub haagise kate. Kasti mõõdud 2,45x1,5 m. Ülevaatus kehtib.
 

*Hobuvanker BYGDSILJUM BRUNTE LYX (1988). Kandevõime 930 kg. Vajab kapitaalremonti. Ajutiselt registrist kustutatud.
 

*Hobukaarik. Puitdetailid ja rehvid vajavad vahetamist. Pidurisüsteem ei tööta.
 

SA Luitemaa juhatus

..................................................................................................
Sihtasutus Luitemaa asutati Häädemeeste Vallavolikogu otsusega nr 34, 29.06.2005.a. Sama otsusega kinnitati sihtasutuse põhikiri.

2016. aastal on SA Luitemaa nõukogus Ly Lehemets, Lembit Künnapas ja Toomas Abel (esimees). 

Alates 1. aprillist 2016 on SA Luitemaa juhatuse liige nõukogu otsusega määratud Maia-Liisa Kasvandik.

Vastavalt põhikirjale on SA Luitemaa eesmärkideks:

*arenguprojektide koostamine ja nende elluviimimseks finantsallikate leidmine
*Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskavades ettenähtud tegevuste elluviimine;
*piirkonna turismitoodete arendamine;
*infrastruktuuri arendamine ja rajamine;
*nõustamine, konsultatsioon ja koolitus.

Viimastel aastatel on sihtasutuse peamiseks tegevuseks olnud mitmesuguste loodushoiuprojektidega soetatud varade ülevõtmine ja haldamine. Olulist majandustegevust toimunud ei ole.

Toimetaja: TOOMAS ABEL