Ohtlikud jäätmed

30.10.17

Häädemeeste valla elanike poolt üleantavad ohtlikud jäätmed võetakse Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas tasuta vastu.

Tasuta saab ära anda:
- kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid jne)
- vanad kodumasinad (külmkapid, pesumasinad, televiisorid, elektripliidid, arvutid, telefonid, tolmuimejad, föönid, röstrid, mikserid jne)
Elektroonikaseadmed
Tasuta vastuvõetavad elektroonikaseadmed peavad olema olnud kodumajapidamises kasutusel ning ei tohi sisaldada muid jäätmeid ega olla muul moel saastunud. Üleantavad seadmed peavad olema terved, st ilma suuremate väliste purustusteta, sisaldama olulisi osi näiteks trafot, kineskoopi, emaplaati. Samuti ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud.

Kehtiva hinnakirja alusel võtab Paikre OÜ vastu Häädemeeste Valla elanikelt kõiki liiki jäätmeid.

Hinnakiri leitav www.paikre.ee

OÜ Paikre prügila
Põlendmaa, Paikuse vald, 86603 Pärnumaa
445 5760
info[at]paikre.ee
http://www.paikre.ee/prygila.html
E-R 7.00- 19.00, L 8.00- 18.00, P suletud

OÜ Paikre Sorteerimisjaam
Raba tn 39, 80041 Pärnu
445 5752
jaam[at]paikre.ee
http://www.paikre.ee/sorteerimisjaam.html
E-R 8.00- 18.00, L 10.00-14.00, P suletud

.......................................................................................................................

 

Ohtlike jäätmete kogumisring Häädemeeste vallas 26. augustil 2017 (toimunud)

26. augustil 2017 toimub Häädemeeste vallas ohtlike jäätmete kogumisring, mille raames elanikud saavad ohtlike jäätmeid saab tasuta ära anda. Juhul kui  on vaja abi ohtlike jäätmete viimiseks kodust auto peatuspaika palume teada anda valla majandusspetsialistile Harald Kalmetile telefonil  4464175 või  55593790. Samuti saab eelnevalt helistades kokku leppida auto lisapeatuse ringi käigus. 
Kogumisringi ajakava Häädemeeste vallas 26.08.2017 on järgmine:
1. Soometsa karjalautade juures: 9.30-10.00
2. Võidu poe juures: 10.10-10.30
3. Urissaare poe juures: 10.50-11.10
4. Massiaru poe juures: 11.20-11.40
5. Ikla poe juures: 12.40-13.10
6. Metsapoole koolimaja juures: 13.20-13.40
7. Treimani poe juures:13.50-14.20
8. Kabli pagari juures: 14.40-15.10
9. Jaagupi poe juures:15.20-15.50
10. Rannametsa sadama teeristis:16.10-16.40
11. Rannametsa parklas: 16.50-17.10
Juhul kui on vaja abi ohtlike jäätmete viimiseks kodust auto peatuspaika palume teada anda valla majandusspetsialistile Harald Kalmetile telefonil 4464175 või 55593790. Samuti saab eelnevalt helistades kokku leppida auto lisapeatuse ringi käigus.
Kogutavad ohtlikud jäätmed on patareid, akud, reostunud materjalid, reostunud pakendid, õli- ja kütusefiltrid, vanad värvid, lakid, lahustid, aiandusmürgid, kodukemikaalid,mootori- ja määrdeõlid, luminestsentslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kraadiklaasid), kasutatud tulekustutid, happed, , ravimid, süstlad jm.
Eterniidijäätmeid ainult nendelt Häädemeeste valla elanikelt, kes on eelnevalt registreeritud ja kellega võetakse personaalselt ühendust.
Elektroonikajäätmeid (telerid, külmkapid jm) ohtlike jäätmete kogumisringi käigus vastu ei võeta. Elektroonikajäätmeid kogutakse suurjäätmete kogumisringil, mis toimub kevadel.
Ettevõtetelt ohtlike jäätmeid kogumisringi raames vastu ei võeta.
Alates 2005. aastast on toimunud ohtlike jäätmete kogumise ringid valla hajaasustusega aladelt. Ohtlike jäätmete ringid toimuvad ka edaspidi, millest teavitatakse elanikke eelnevalt. Ohtlike jäätmete kogumisringi toetab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.


..................................................................................................................................

EELREGISTREERIMINE ETERNIIDIJÄÄTMETE KOGUMISEKS 2017

Häädemeeste vallavalitsus valmistab ette SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele  taotlust eterniidijäätmete kogumisringi rahastamiseks. Juhul kui taotlus rahastatakse saab kogumisringi korraldada orienteeruvalt augustis-septembris 2017.  Kogumisringil võetakse vastu eterniidijäätmeid ainult nendelt Häädemeeste valla elanikelt, kes on eelnevalt registreeritud. 

Eterniidijäätmete vastuvõtmise eelregistreerimine toimub kuni 23. jaanuarini 2017 Häädemeeste Vallavalitsuse telefonil 4464175.

Teatada tuleb järgmised andmed:

Jäätmevaldaja nimi ja kontaktid;

eterniidijäätmete asukoht,

eterniidijäätmete kogus*

* 1m²  eterniidiga kaetud katuse pinda kaalub ligikaudu 15 kg, arvestatud on, et vana eterniit on selles sisalduva niiskuse ja plaati katva samblakihi võrra raskem.

.................................................................................................
Ohtlike jäätmete kogumisest Häädemeeste vallas

Häädemeeste alevikus (Pärnu mnt 40, Konsumi kaupluse lähedal) asub ohtlike jäätmete kogumiseks metallkonteiner. Häädemeeste valla elanikud saavad ohtlike jäätmeid saab tasuta ära anda helistades eelnevalt valla üldtelefonil 4464175 või majandusspetsialistile 55593790. Alates 2005. aastast on võimalusel kord aastas toimunud ohtlike jäätmete kogumise ringid valla hajaasustusega aladelt. Ohtlike jäätmete ringide toimumisest teavitatakse elanikke eelnevalt. Palume elanikel tuua ohtlikud jäätmed Häädemeeste alevikus asuvasse ohtlike jäätmete kogumispunkti või kasutada võimalust ja anda ära ohtlikud jäätmed kogumisringi toimumisel. Samas palume Häädemeeste valla elanikel ohtlikke jäätmeid mitte viia Paikre prügilasse.

Viimane kogumisring toimus 26. aprillil 2014

 Kogutavad ohtlikud jäätmed on patareid, akud, reostunud materjalid, reostunud pakendid, õli- ja kütusefiltrid, vanad värvid, lakid, lahustid, aiandusmürgid, kodukemikaalid,mootori- ja määrdeõlid, luminestsentslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kraadiklaasid), kasutatud tulekustutid, happed, elektroonikaseadmed, ravimid, süstlad jm.

Ettevõtetelt ohtlike jäätmeid kogumisringi raames vastu ei võeta. Samas palume mitte tuua vanu autorehve.

Info Merle Looring tel. 4464175; 53423377

Harald Kalmet tel 4464175; 55593790

Irja Pede tel 4465129; 58585211

Toimetaja: TOOMAS ABEL