Üldharidus- ja huvikoolid

11.04.17

Häädemeeste Keskkool 
Pidevat kooliharidust on antud Häädemeestel alates 1854. aastast, seda loetakse ka kooli sünniaastaks. 1958.aastal muudeti kool keskkooliks.
Praegune koolihoone valmis 1964. aastal (arhitektid M. Port ja A. Murdmaa), hiljem on seda renoveeritud. Koolimaja juurde kuulub suur aed ja korralik spordisaal, mis on avatud kogu valla elanikele. Spordisaali saab rentida ka erinevateks sportlikeks üritusteks.
2017
.a alguse seisuga õpib koolis 174 õpilast, klassikomplekte on 12 ja õpetajaid 28 (s.h koolijuhid).. 

Direktor:  Aule Kink, tel. 446 5242; 526 9104
Telefonid : sekretär 446 4641; kool@haademeeste.edu.ee ; kool@haademeeste.ee
õppealajuhataja, huvijuht 446 4643 

.....................................................

Metsapoole Põhikool asub Häädemeeste valla edelanurgas, u. 3 km Läti piirist. Metsapoole kooli on esmakordselt mainitud 1853.aastal.

Praegune kooli peahoone valmis 1932.aastal, 1999.a. tehti majale põhjalik remont. Algklassid ja söökla asusid hiljem juurde ehitatud internaadimajas (valmis 1968), poiste tööõpetuse klass 1898.a ehitatud vanas koolimajas. 2012.a. algul valmis uus koolivõimla, milles on ka tööõpetuse ja arvutiklassid, algklassid ja koolisöökla ning raamatukogu.

..........................................................................................................

Häädemeeste Muusikakool asub looduskaunis mereäärses puhketsoonis Häädemeestel - omas majas aadressil Pärnu mnt.32. Õppetööd alustati 1992.aastal kolmel erialal.
Direktor: Tiia Soomre tel. 44 65 177; muusikakool@haademeeste.ee

Praegu õpib muusikakoolis 44 õpilast kõigist Häädemeeste valla üldhariduskoolidest, on ka täiskasvanud õppureid. Erialadeks on: klaver, akordion, klarnet, trompet, saksofon, viiul. Viimastel aastatel õpitakse siin ka mandoliini ja kitarri erialal. Õpetajaid on koolis 10. Õppetasu on 12,78 € kuus.
Õpilased praktiseerivad kohalikes ansamblites ja puhkpilliorkestris. Tegutseb mandoliiniorkester Olavi Kõrre juhtimisel.
Koolil on suhteliselt uus kontsertklaver "Estonia".
Muusikakooli väikeses saalis saab korraldada kammermuusika õhtuid.

Muusikakooli õppetasu
Soodustused õppetasu maksmisel

Videoülesvõtteid muusikakooli õpilase Sandra Laaguse ja viiuliansambli esinemistest (õpetaja Irina Aitai)

http://youtu.be/-r-lSoG9Vwc
http://youtu.be/hWlzVBIraWM
http://youtu.be/M2gMTDV0F2c
http://youtu.be/hzzqVytx-Ss
http://youtu.be/6-c_xxoWHmU
http://youtu.be/fzt8ah4k2ls

...................................................................................................................
Massiaru Algkool
 asus Massiaru külas 1938.aastal valminud koolihoones.
01.09.2013 seisuga koolis õpilasi ei olnud. Kool lõpetas tegevuse 31.08.2014
Toimetaja: TOOMAS ABEL