Vallvalitsuse ja valla asutuste kontaktid

11.06.18
HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE JA
HALLATAVATE ASUTUSTE TELEFONINUMBRID
 
1.Vallavalitsus
Üldtelefon 444 8890
haademeeste@haademeeste.ee 
Vallavanem, vallasekretär, abivallavanemad,
keskkonnanõunik, planeeringunõunik, sotsiaalnõunik
 
Häädemeeste teeninduskeskus
Üldtelefon 44 64175
arendusnõunik 446 4175
GSM 581 90 592
toomas.abel@haademeeste.ee
 
Raamatupidamine, kassa
majandusnõunik, metsakorraldaja 446 5106
 
2. Haridusasutused
 
Häädemeeste Keskkool 446 4641
Direktor 446 5242
Õppealajuhataja, huvijuht 446 4643
kool@haademeeste.edu.ee; kool@haademeeste.ee
 
Metsapoole Põhikool
Direktor, õppealajuhataja 449 8766
Õpetajad 449 8747
metsapoole@haademeeste.ee
 
Kabli Lasteaed
Lasteaed 446 5155
kablilasteaed@haademeeste.ee
 
Häädemeeste Lasteaed 449 8197
lasteaed@haademeeste.ee
 
Häädemeeste Muusikakool 446 5177
muusikakool@haademeeste.ee
 
3. Kultuuriasutused
 
Häädemeeste Huvikeskus 5559 3118, 
anneli.lehtla@haademeeste.ee
 
Treimani Rahvamaja 449 8655
treimanirahvamaja@haademeeste.ee
 
Kabli seltsimaja 449 8431
kabliseltsimaja@haademeeste.ee
 
4. Raamatukogud
 
Häädemeeste raamatukogu (AIP) 446 5252
raamatukogu@haademeeste.ee
 
Treimani raamatukogu-infopunkt (AIP) 449 8633
treimaniraamatukogu@haademeeste.ee
 
Kabli raamatukogu (AIP) 449 8433
kabliraamatukogu@haademeeste.ee
 
Massiaru raamatukogu (AIP) 445 6441
massiaruraamatukogu@haademeeste.ee
 
5. Muuseum
 
Häädemeeste muuseum 446 4315
pukk2@hot.ee ; muuseum@haademeeste.ee
 
6. Sport 
Keskkooli spordihoone 443 0783
 
7.Sotsiaalhoolekanne
 
Häädemeeste sotsiaalkeskus
sotsiaaltöö spetsialist 446 5160
GSM 556 43 200
hsk@haademeeste.ee
 
Hooldekodu 449 8158
hooldekodu@haademeeste.ee
 
8. Vesi ja kanalisatsioon
Häädemeeste VK AS 555 93 790
 
9. Kalmistud
 
Treimani kalmistu 5373 9325
Urissaare kalmistu 445 6775
Häädemeeste kalmistud 449 8254
Toimetaja: TOOMAS ABEL