Jaagupi sadam

19.10.16

Ainaži, Salacgriva ja Häädemeeste sadamate ühine arengustrateegia (2006) - inglise ja läti keeles
Joint Development Strategy of Ainaži, Salacgriva and Häädemeeste Ports (2006)
Ainažu, Salacgrīvas un Haademeeste ostu vienotā attīstības stratēģija (2006)

Jaagupi sadam sadamaregistris

Merevee tase Jaagupi sadama rannikujaamas

Jaagupi sadama operaatoriks on riigihanke tulemusena OÜ Wetmen, esindaja Kaido Vaik, tel. +372 5120485, e-post: kaido@wetmen.eu 

Jaagupi sadamas teostati 2012.-2013.aastatel kahes etapis rekonstrueerimistööd Euroopa Kalandusfondi toetusega:

1.       Jaagupi sadama kalurite kai koos juurdepääsuteega. 185268,11€ ; Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetme 4.1 toetus, kood 941111670179

2.       Jaagupi sadama kaiesise ala ja faarvaatri puhastamine. 155681 €; Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetme 4.1 toetus, kood 941112670414

Toetuste abil rekonstrueeriti Jaagupi sadama kalurite kai, rajati sadamale juurdepääsutee, puhastati sadama kaiesine ala ja faarvaater.

         

Toimetaja: TOOMAS ABEL