Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoober 2017

7.12.17

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

15. oktoober 2017 

 

 

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE

Häädemeeste valla valimiskomisjon registreeris volikogu liikmed 23.oktoobril 2017.a otsusega nr 9.  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõike 1 alusel Häädemeeste valla valimiskomisjon teatab, et Häädemeeste Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimub reedel, 27. oktoobril 2017. a algusega kell 14.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord.

 

1.   Häädemeeste Vallavolikogu esimehe valimine.

      Ettekandja valla valimiskomisjoni esimees Külliki Kiiver.

     

2.   Häädemeeste Vallavolikogu aseesimehe valimine.

      Ettekandja volikogu esimees.

     

      3.   Vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine.

 

Lugupidamisega,

Külliki Kiiver

Häädemeeste valla valimiskomisjoni esimees

 

 

Häälte ülelugemine 16. oktoobril

Häädemeeste valla valimiskomisjon annab teada, et häälte ülelugemine toimub esmaspäeval, 16. oktoobril 2017.a  kell 10.00 Häädemeeste vallamajas (Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 13).

Hääletamistulemused tehakse valla valimiskomisjonis kindlaks avalikult.

 

Valimiste veebileht  - kogu info valimiste kohta
 

Häädemeeste valla valimiskomisjon

Häädemeeste valla valimiskomisjoni asukoht on Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond (Pärnu maavanema 18. juuli 2017.a korraldus nr 1-1/17/292).

Kontakttelefon 446 4175

e-post: kylliki.kiiver@haademeeste.ee

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni tööajad

16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10.00-12.00, teisipäeval ja neljapäeval kell 14.00-16.00;

05. ja 07. septembril 2017. a kell 15.00-18.00;

9.-11. oktoobrini 2017. a kell 12.00-20.00;

15. oktoobril 2017. a kell 09.00-23.00;

16. oktoobril 2017. a kell 10.00-14.00.

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni koosseis

Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2017.a otsusega nr 35 "Valimiskomisjoni moodustamine" moodustati  kokkuleppel Tahkuranna Vallavolikoguga Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste valla valimiskomisjon 7- liikmelisena.

esimees Külliki Kiiver, aseesimees Ulvi Poopuu

liikmed: Juta Gordijenko, Terje Mägi, Tiiu Savi,  Marie Selberg, Klaudi Tints
 

Asendusliikmed: Iris Hahlberg, Helene Klein

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni otsused

1. Häädemeeste valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

2. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine

3. Häädemeeste valla valimiskomisjoni tööaja määramine

4. Valimisliidu Koostöö registreerimine

5. Valimisliidu Ühtne Koduvald registreerimine

6. Valimisliidu Rannatee registreerimine

7. Kandidaatide registreerimine ja kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine 

8. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

9. Volikogu liikmete registreerimine

10. Volikogu asendusliikmete registreerimine

11. Lisamandaatide registreerimine

12. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste peatamine ja asendusliikme määramine

13. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Karel Tölbi volituste peatamine ja asendusliikme määramine

14. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Harald Kalmeti volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine

15. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Kaarel Borni volituste peatamine ja asendusliikme määramine 

16. Häädemeeste Vallavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine

17.Häädemeeste Vallavolikogu liikme Esta Vesiku volituste peatamine ja asendusliikme määramine  

18. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Virgo Vahenõmme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

19. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Ants Järvesaare volituste peatamine ja asendusliikme määramine

 

Valimistulemuste protokoll

 

Häädemeeste valla valimiskomisjon koguneb 23. oktoobril 2017.a kell 12.45. Koosoleku päevakorras on volikogu liikmete registreerimine, asendusliikmete määramine ja lisamandaatide registreerimine.

 

Häädemeeste Vallavolikogu otsused

Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine

Valimiskomisjoni moodustamine

 

Häädemeeste Vallavalitsuse määrus valimisjaoskondade moodustamise kohta 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER