Vallaeelarve

26.10.17

Häädemeeste valla 2017. aasta eelarve.
Eelarve  Eelarve seletuskiri  Muudatuste selgitused vastuvõtmisel

Häädemeeste valla 2017. aasta lisaeelarve

Haridus- ja kultuurikomisjoni protokoll 20.12.2016 nr 6
Maa- ja külaelu komisjoni protokoll 16.12.2016 nr 4
..............................................................................................

Häädemeeste valla 2016. aasta eelarvemäärus nr 12-2015

Häädemeeste valla 2016. aasta lisaeelarve, määrus nr 5-2016

Häädemeeste valla 2016. aasta II lisaeelarve, määrus nr 9-2016

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020
(vastu võetud 06.10.2016)
.....................................................................................................................................................

2016. a vallaeelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid:

Majandus-, eelarve- ja arengukomisjoni 2.11.2015. a koosoleku protokoll nr 6

Revisjonikomisjoni 13.11.2015. a koosoleku protokoll nr 4

Haridus- ja kultuurikomisjoni 16.11.2015. a koosoleku protokoll nr 5

Vallavolikogu 5.11.2015. a istungi protokoll
....................................................................................................................................................................

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord 
...................................................................................................................................................................

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019, kinnitatud 15.10.2015.a

Häädemeeste Vallavalitsuse avalikustab Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 eelnõu (16.09.2015).
.........................................................................................................................................................................
Valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 avatud menetlus

Vastavalt kehtivale korrale avalikustab Häädemeeste Vallavalitsus valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 eelnõu ettepanekute tegemiseks.
Ettepanekuid eelnõu muutmiseks või täiendamiseks võib igaüks esitada Häädemeeste Vallavalitsuse e-posti  aadressil info@haademeeste.ee kuni 17. augustini 2016.
Eelarvestrateegia eelnõu avalik arutelu toimub 22.08.2016. a kell 15 Häädemeeste seltsimajas.

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 eelnõu 

Kehtiv Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Käesolev teade on avaldatud 2. augustil 2016
................................................................................................................................................................
Vallavolikogu kinnitas 16.10.2014. a määrusega nr 16 Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018.

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 

..............................................................................................................................................................................

Häädemeeste valla 2015.a eelarve, määrus nr 3

Häädemeeste valla 2014. a II lisaeelarve, määrus nr 17

Häädemeeste valla 2014.a eelarve ja lisaeelarve

Häädemeeste valla eelarvestrateegia 2013-2016

Häädemeeste vallaeelarve 2013

Häädemeeste vallaeelarve reservfondi kasutamise kord
.
...................................................................................................................................................................

Häädemeeste Vallavolikogu 16. jaanuari 2014.a istungi protokoll nr 1

Häädemeeste Vallavolikogu 06. veebruari 2014.a istungi protokoll nr 2 

Häädemeeste Vallavolikogu maa- ja külaelukomisjoni 23.01.2014.a koosoleku protokoll nr 1 

Häädemeeste Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 29.01.2014.a koosoleku protokoll nr 1

Häädemeeste Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja arengukomisjoni 30.01.2014.a protokoll 

2015

Häädemeeste Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja arengukomisjoni 29.09.2015.a koosoleku protokoll nr 5

Häädemeeste Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni  20.01.2015.a koosoleku protokoll nr 1.

Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni 26.01.2015.a koosoleku protokoll nr 1 .

Häädemeeste Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja arengukomisjoni 26.01.2015 koosoleku protokoll nr 1.

....................................................................................................................................................

2014

Vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollid:

Majandus-, eelarve ja arengukomisjoni koososoleku protokoll nr 4 (25.9.14); protokoll nr 5 (22.12.14)

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr 7 (9.10.14)

Toimetaja: TOOMAS ABEL