Ehitus ja planeerimine

17.05.17

Algas Kabli külas Lepanina kinnistul asuva hotellikompleksi laiendamise projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab ajavahemikul 17.05 - 29.05.2017 Lepanina hotellikompleksi laiendamiseks välja antavate projekteerimistingimuste avalikustamise Häädemeeste vallamajas ja valla veebilehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud eelnõule võib esitada kuni 29. maini 2017 Häädemeeste Vallavalitsuse e-posti aadressil info@haademeeste.ee või kirjalikult Häädemeeste Vallavalitsuse aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste alevik.
Avalikustamisele kuuluvad dokumendid:

Häädemeeste VV korraldus nr 110-2017
Lepanina asendiplaan ja vaade
Lepanina hotelli laienduse eskiis
Lepanina hotelli laienduse projekteerimistingimuste eelnõu
Visualiseering

Toimetaja: TOOMAS ABEL