8.02.18

HÄÄDEMEESTE VALLA AJALEHT LIIVIRANNA

Austatud vallaelanik!

Alates 2018. aasta jaanuarist ilmub uuenenud Häädemeeste valla ajaleht LIIVIRANNA. Toimetus ootab teilt kaastöid ja ettepanekuid ajalehes kajastatava kohta. Kontaktaadressid leiate lehest.

NB! Seoses registrite ühendamisega aastavahetusel võib jaanuari lehenumbri statistilistes andmetes esineda ebatäpsusi, parandame järgmises lehe

LIIVIRANNA nr 2-2018

LIIVIRANNA nr 1-2018