Häädemeeste vallalehe ilmumisest 2018. aastal

29.12.17
Alates 2018. a jaanuarist ilmub ühinemisjärgse Häädemeeste valla ajaleht LIIVIRANNA muutunud formaadis.
Kaastööde, kuulutuste ja teiste avaldamiseks mõeldud materjalide esitamise kuupäevaks esimese numbri osas on 4. jaanuar. Järgmiste lehenumbrite kaastööde esitamise tähtaeg on reeglina ilmumisele eelneva kuu 28.kuupäev (28.01 jne., täpsustatakse lehes).
Kaastööd tuleb jätkuvalt saata aadressil toomas.abel@haademeeste.ee.
 
 

 

KODUVALD

5.12.17

KODUVALD 12-2017 Täpsustus:kalender viiakse kõigisse valla postkastidesse

KODUVALD 11-2017  NB! Treimani RM stiilipidu  lükkub jaanuari!

KODUVALD 10-2017

KODUVALD 8/9-2017

KODUVALD 7-2017

KODUVALD 6-2017

KODUVALD 5-2017  Muusikakooli teade  Täpsustus

KODUVALD 4-2017

KODUVALD 3-2017

KODUVALD 2-2017

KODUVALD 1-2017

REKLAAMI JA KUULUTUSTE HINNAD AJALEHES KODUVALD

2016

KODUVALD 12-2016

KODUVALD 11-2016

KODUVALD 10-2016

KODUVALD 9-2016

KODUVALD 7/8 - 2016

KODUVALD 6-2016

KODUVALD 5-2016 (veebiväljaanne) KODUVALD 5-2016 (trükiversioon)

KODUVALD 4-2016

KODUVALD 3-2016  lisa: Kabli küla sümboolika

KODUVALD 2-2016

KODUVALD 1-2016  Rajaleidja keskus (täismahus artikkel) Parandus trükilehele

2015

KODUVALD 12-2015

KODUVALD 11-2015

KODUVALD 10-2015

KODUVALD 8/9-2015

KODUVALD 7-2015

KODUVALD 6-2015

KODUVALD 5-2015  Lisaleht (turvalisus)

KODUVALD 4-2015

KODUVALD 3-2015

KODUVALD 2-2015

KODUVALD 1-2015

2014

KODUVALD 12-2014

KODUVALD 11-2014

KODUVALD 10-2014

KODUVALD 9-2014

KODUVALD 7/8-2014

KODUVALD 6-2014

KODUVALD 5-2014 Lisaleht

KODUVALD 4-2014

KODUVALD 3-2014

KODUVALD 2-2014

KODUVALD 1-2014

2013

KODUVALD 12-2013 Lisaleht

KODUVALD 11-2013

KODUVALD 10-2013

KODUVALD 9-2013

KODUVALD 8-2013

KODUVALD 6/7-2013

KODUVALD 5-2013

KODUVALD 4-2013

KODUVALD 3-2013

KODUVALD 2-2013

KODUVALD 1-2013

Järgmise lehenumbri kaastööd peavad toimetajani jõudma kuu 1 tööpäevaks, kiireloomulised ja operatiivteated vastavalt trükiprotsessi võimalustele. Leht ilmub kuu esimestel päevadel.

Tasuliste kuulutuste ja reklaami jaoks on võimalik broneerida lehepind kirjalikult, soovitatavalt e-posti teel aadressil info@haademeeste.ee. Broneerimisel võib näidata soovitud lehekülje. Soove arvestatakse laekumise järjekorras vaba leheruumi olemasolul.

KODUVALD 2012: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6-7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11-12

KODUVALD 2011: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6-7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11-12

KODUVALD 2010: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20

 

KODUVALD 2009: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22

   
Toimetaja: TOOMAS ABEL

Oluline teave

16.06.17
Järgmise lehenumbri kaastööd peavad toimetajani jõudma üldjuhul eelmise kuu 25. kuupäevaks, mis on vajalik leheruumi planeerimiseks. Kiireloomulised ja operatiivteated võetakse vastu ka hiljem vastavalt trükiprotsessi võimalustele. Leht ilmub kuu esimestel nädalatel.

Tasuliste kuulutuste ja reklaami jaoks on võimalik broneerida lehepind kirjalikult, soovitatavalt e-posti teel aadressil info@haademeeste.ee. Broneerimisel võib näidata soovitud lehekülje. Soove arvestatakse laekumise järjekorras vaba leheruumi olemasolul.
2017. aastal ilmub KODUVALD veel juulis, septembris ja oktoobris. Augustikuu lehenumbri ilmumisest teatatakse eraldi. Leheruum kavandatakse muuhulgas ka laekuvate broneeringutega arvestades.
Novembris ja detsembris ilmub eeldatavalt ühine leht praeguse Tahkuranna vallaga (ühisvalla leht).
REKLAAMI JA KUULUTUSTE HINNAD AJALEHES KODUVALD

Teade avaldatud 15.06.2017

Toimetaja: TOOMAS ABEL