Volikogu koosseis

7.12.17

15. oktoobril 2017 valiti uus Häädemeeste valla volikogu
VALIMISTULEMUS 2017

Häädemeeste vallavolikogu esimene istung toimus 27.oktoobril 2017. Volikogu liikmed ühispildil:

1. rida vasakult: Esta Vesik, Merike Saks, Aule Kink, Eneli Hein
2. rida: Madis Mätas
3. rida: Virgo Vahenõmm, Lennart Sünt, Ants Järvesaar, Kalmer Metsaoru
4. rida: Andrus Soopalu, Margus Must, Argo Mengel, Ants Järv
5. rida: Henn Saar, Lembit Künnapas
6. rida: Ahti Kukk, Tanel Antson, Ago Pajuväli, Urmas Aava
Foto: Maia-Liisa Kasvandik

Vallavolikogu koosseis 01.12.2017. Vaata valla valimiskomisjoni otsuseid volikoguliikmete asendamise kohta allpool.

VALIMISRINGKOND NR 1

Andrus Soopalu (Valimisliit Ühtne Koduvald) - vallavolikogu esimees

Tanel Antson (Valimisliit Rannatee)

Urmas Aava (Valimisliit Rannatee)

Aule Kink (Valimisliit Ühtne Koduvald)

Ants Järv (Valimisliit Rannatee)

Jüri Hanson (Valimisliit Ühtne Koduvald)

Toomas Troska (Valimisliit Rannatee)

Aire Kallas-Maddison (Valimisliit Ühtne Koduvald)

Lembit Künnapas (Eesti Keskerakond)

Ago Pajuväli (Valimisliit Rannatee)

VALIMISRINGKOND NR 2

Ahti Kukk (Valimisliit Koostöö)

Kalmer Metsaoru (Valimisliit Koostöö)

Argo Mengel (Valimisliit Koostöö) - vallavolikogu aseesimees

Madis Mätas (Valimisliit Koostöö)

Lennart Sünt (Valimisliit Koostöö)

Merike Saks (Valimisliit Ühtne Koduvald)

Henn Saar (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)

Margus Must (Eesti Keskerakond)

Eneli Hein (Valimisliit Koostöö)

..............................................................................
Valla valimiskomisjoni otsused uue vallavolikogu koosseisu osas:

9. Volikogu liikmete registreerimine

10. Volikogu asendusliikmete registreerimine

11. Lisamandaatide registreerimine

12. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste peatamine ja asendusliikme määramine

13. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Karel Tölbi volituste peatamine ja asendusliikme määramine

14. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Harald Kalmeti volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine

15. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Kaarel Borni volituste peatamine ja asendusliikme määramine 

16. Häädemeeste Vallavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine

17.Häädemeeste Vallavolikogu liikme Esta Vesiku volituste peatamine ja asendusliikme määramine  

18. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Virgo Vahenõmme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

19. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Ants Järvesaare volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Toimetaja: TOOMAS ABEL
6.11.17

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................

TEGEVUSE LÕPETANUD ÜHINEMISEELSE HÄÄDEMEESTE VALLA VOLIKOGU ARHIIV

 

Vallavolikogu koosseis (seisuga 11.07.2017): Lembit Künnapas (esimees), Urmas Aava (aseesimees),  Jüri Hanson, Ants Järv, Ants Järvesaar, Aire Koop,Uno Lehtla, Kirti Mägi, Sulev Männi, Maret Salak, Algis Perens, Andrus Soopalu, Toomas Troska, Anti Vaik, Esta Vesik. 


VALIMISTULEMUS 2013

Vallavolikogu esimees: Lembit Künnapas

Vallavolikogu aseesimees: Urmas Aava. E-post: urmas.aava@haademeeste.ee

Vallavolikogu koosseis 06.11.2013:

Ees vasakult: Esta Vesik, Toomas Troska, Marju Aasma, Aire Koop, Talvi Mägi, Algis Perens, Kirti Mägi. Taga vasakult: Urmas Aava, Anti Vaik, Madis Talts, Uno Lehtla, Ants Järv, Ants Järvesaar, Lembit Künnapas, Andrus Soopalu. 

Häädemeeste Vallavolikogu 30. märtsi 2017.a otsusega nr 16 valiti Häädemeeste Vallavolikogu esimeheks Lembit Künnapas.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 11.07.2017.a otsusega nr 1 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine" taastati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi (Perens) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 12. juulist 2017.a isikliku avalduse alusel. Sama otsusega lõpetati asendusliikmena valimisliit Ühtne Koduvald nimekirjast Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks määratud Taavi Arumäe volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 12. juulist 2017.a. 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 15.06.2017.a otsusega nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste peatamine ja asendusliikme määramine" peatati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi (Perens) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena. Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks valimisliit Ühtne Koduvald nimekirjast Taavi Arumäe

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 17.03.2017.a otsusega nr 1 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine" taastati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku (Salak) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 21. märtsist 2017.a. Sama otsusega lõpetati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks määratud Ago Pajuväli volitused alates 21. märtsist 2017.a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 20.12.2016.a otsusega nr 3 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku volituste peatamine ja asendusliikme määramine" peatati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku (Salak) volitused isikliku avalduse alusel alates 21. detsembrist 2016.a kuni 21.märtsini 2017.a. Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjast Ago Pajuväli.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 21.11.2016.a otsusega nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Talvi Mägi volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine" loeti  Talvi Mägi volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks seoses tema tagasiastumisega alates 22. novembrist 2016.a (volituste viimane päev 21.november 2016.a).  Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks Sulev Männi alates 22. novembrist 2016. a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 25. veebruari 2016.a otsusega nr 1 "Häädemeeste Vallavolikogu liikme Marju Aasma volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine" loeti Marju Aasma volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks seoses tema tagasiastumisega alates 26. veebruarist 2016.a (volituste viimane päev 25.veebruar 2016.a).  Asendusliikmena määrati volikogu liikmeks Jüri Hanson alates 26. veebruarist 2016. a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 23.11.2015. a otsusega nr 2 loeti Madis Taltsi volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks ja määrati asendusliikmeks Maret Salak.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL