Volikogu koosseis

3.07.17

Vallavolikogu koosseis (seisuga 09.03.2017): Urmas Aava (aseesimees),  Jüri Hanson, Ants Järv, Ants Järvesaar, Aire Koop, Lembit Künnapas,Uno Lehtla, Kirti Mägi, Sulev Männi, Ago Pajuväli, Algis Perens, Andrus Soopalu, Toomas Troska, Anti Vaik, Esta Vesik. 


VALIMISTULEMUS 2013

Vallavolikogu esimees: Lembit Künnapas

Vallavolikogu aseesimees: Urmas Aava. E-post: urmas.aava@haademeeste.ee

Vallavolikogu koosseis 06.11.2013:

Ees vasakult: Esta Vesik, Toomas Troska, Marju Aasma, Aire Koop, Talvi Mägi, Algis Perens, Kirti Mägi. Taga vasakult: Urmas Aava, Anti Vaik, Madis Talts, Uno Lehtla, Ants Järv, Ants Järvesaar, Lembit Künnapas, Andrus Soopalu. 

Häädemeeste Vallavolikogu 30. märtsi 2017.a otsusega nr 16 valiti Häädemeeste Vallavolikogu esimeheks Lembit Künnapas.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 15.06.2017.a otsusega nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste peatamine ja asendusliikme määramine" peatati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi (Perens) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena. Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks valimisliit Ühtne Koduvald nimekirjast Taavi Arumäe

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 17.03.2017.a otsusega nr 1 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine" taastati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku (Salak) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 21. märtsist 2017.a. Sama otsusega lõpetati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks määratud Ago Pajuväli volitused alates 21. märtsist 2017.a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 20.12.2016.a otsusega nr 3 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku volituste peatamine ja asendusliikme määramine" peatati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku (Salak) volitused isikliku avalduse alusel alates 21. detsembrist 2016.a kuni 21.märtsini 2017.a. Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjast Ago Pajuväli.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 21.11.2016.a otsusega nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Talvi Mägi volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine" loeti  Talvi Mägi volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks seoses tema tagasiastumisega alates 22. novembrist 2016.a (volituste viimane päev 21.november 2016.a).  Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks Sulev Männi alates 22. novembrist 2016. a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 25. veebruari 2016.a otsusega nr 1 "Häädemeeste Vallavolikogu liikme Marju Aasma volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine" loeti Marju Aasma volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks seoses tema tagasiastumisega alates 26. veebruarist 2016.a (volituste viimane päev 25.veebruar 2016.a).  Asendusliikmena määrati volikogu liikmeks Jüri Hanson alates 26. veebruarist 2016. a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 23.11.2015. a otsusega nr 2 loeti Madis Taltsi volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks ja määrati asendusliikmeks Maret Salak.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL