Vallavolikogu

17.07.17

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 11.07.2017.a otsusega nr 1 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine" taastati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi (Perens) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 12. juulist 2017.a isikliku avalduse alusel. Sama otsusega lõpetati asendusliikmena valimisliit Ühtne Koduvald nimekirjast Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks määratud Taavi Arumäe volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 12. juulist 2017.a.

Vallavolikogu esimehe Lembit Künnapase vastuvõtuaeg vallamajas on kolmapäeviti kell 10 - 11.
Telefon: 56625366, e-post: raiesmaa@hot.ee

Vallavolikogu koosseis (seisuga 09.03.2017): Urmas Aava (aseesimees), Jüri Hanson, Ants Järv, Ants Järvesaar, Aire Koop, Lembit Künnapas, Uno Lehtla, Kirti Mägi, Sulev Männi, Ago Pajuväli, Algis Perens, Andrus Soopalu, Toomas Troska, Anti Vaik, Esta Vesik. 

Vallavolikogu asjaajamist korraldab valla kantselei, mis asub vallamajas, Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste. tel. 446 4175, 5669 2175, e-post: info@haademeeste.ee


Volikogu valitud koosseis 6.novembri 2013 istungi järel (vasakult) esireas: Esta Vesik, Toomas Troska, Marju Aasma, Aire Koop, Talvi Mägi, Algis Perens, Kirti Mägi; tagareas: Urmas Aava, Anti Vaik, Madis Talts, Uno Lehtla, Ants Järv, Ants Järvesaar, Lembit Künnapas, Andrus Soopalu.

Häädemeeste Vallavolikogu 30. märtsi 2017.a otsusega nr 16 valiti Häädemeeste Vallavolikogu esimeheks Lembit Künnapas.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 11.07.2017.a otsusega nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine" taastati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi (Perens) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 12. juulist 2017.a isikliku avalduse alusel. Sama otsusega lõpetati asendusliikmena valimisliit Ühtne Koduvald nimekirjast Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks määratud Taavi Arumäe volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 12. juulist 2017.a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 15.06.2017.a otsusega nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste peatamine ja asendusliikme määramine" peatati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi (Perens) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena. Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks valimisliit Ühtne Koduvald nimekirjast Taavi Arumäe

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 17.03.2017.a otsusega nr 1 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine" taastati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku (Salak) volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena alates 21. märtsist 2017.a. Sama otsusega lõpetati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks määratud Ago Pajuväli volitused alates 21. märtsist 2017.a. 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 20.12.2016.a otsusega nr 3 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku volituste peatamine ja asendusliikme määramine" peatati Häädemeeste Vallavolikogu liikme Maret Salaku (Salak) volitused isikliku avalduse alusel alates 21. detsembrist 2016.a kuni 21.märtsini 2017.a. Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjast Ago Pajuväli.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 21.11.2016.a otsusega nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu liikme Talvi Mägi volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine" loeti  Talvi Mägi volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks seoses tema tagasiastumisega alates 22. novembrist 2016.a (volituste viimane päev 21.november 2016.a).  Sama otsusega määrati asendusliikmena Häädemeeste Vallavolikogu liikmeks Sulev Männi alates 22. novembrist 2016. a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 25. veebruari 2016.a otsusega nr 1 "Häädemeeste Vallavolikogu liikme Marju Aasma volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine" loeti Marju Aasma volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks seoses tema tagasiastumisega alates 26. veebruarist 2016.a (volituste viimane päev 25.veebruar 2016.a).  Asendusliikmena määrati volikogu liikmeks Jüri Hanson alates 26. veebruarist 2016. a.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 23.11.2015. a otsusega nr 2 loeti Madis Taltsi volitused Häädemeeste Vallavolikogu liikmena ennetähtaegselt lõppenuks ja määrati asendusliikmeks Maret Salak.

KOOSTÖÖKOKKULEPE valimisliidu "Ühtne Koduvald" ja Keskerakonna esinduste vahel Häädemeeste Vallavolikogus (Keskerakonna esindaja on esitanud kinnituse kokkuleppe ühepoolse lõpetamise kohta tema poolt alates 10.11.2016).

VALIMISTULEMUS 2013

............................................

VALIMISTULEMUS 2009

Häädemeeste Vallavolikogu töökord on kehtestatud Häädemeeste valla põhimääruses

 

Volikogu liikmete palgaandmed 2008. a kohta

Volikogu liikmete palgaandmed 2007.a kohta

Volikogu liikmete palgaandmed 2006.a kohta

Volikogu liikmete palgaandmed 2005.a kohta

 

Ametiisikute 2009. a majanduslike huvide deklaratsioonide andmete väljavõte

Ametiiskute 2008.a majanduslike huvide deklaratsioonide andmete väljavõte

Ametiisikute 2007.a majanduslike huvide deklaratsioonide andmete väljavõte

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER