Peaminister Jüri Ratas külastas Häädemeeste valda

31. märtsil külastas Häädemeeste Keskkooli peaminister Jüri Ratas . Ta pidas õpilastele loengu „Poliitika ja eetika" ning kohtus õpetajatega. Jüri Ratase sõnul on poliitikas olulised...

Vallavolikogu esimeheks valiti Lembit Künnapas

Häädemeeste Vallavolikogu 30. märtsi 2017.a otsusega nr 16 valiti Häädemeeste Vallavolikogu esimeheks Lembit Künnapas.  Volikogu esimees valiti 8 volikogu liikme poolthäälega...

Valmis DigiTee internetivõrgu planeering

DigiTee projekti eesmärk on viia valguskaablil põhinev ülikiire internetiühendus kõigisse Pärnumaa kodudesse, ettevõtetesse ja asutustesse, kus seda vajatakse. Vajaduste väljaselgitamiseks...

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on...

Üksi elava pensionäri toetuse tingimustest

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele

Pärnus  alustame koolitustega aprillis. Koolitused toimuvad Nooruse majas aadressil Roheleline 1B. Koolitused toimuvad  10.-11.04; 27.-28.04, 8.-9.05  kell...

Vallavolikogu võttis vastu otsuse esimehele umbusaldust avaldada

9. märtsil toimunud istungil võeti 8 volikoguliikme poolthäältega vastu otsus avaldada umbusaldust volikogu esimehele Andrus Soopalule. Täielik teave avaldatakse volikogu istungi protokollis.

15. märtsil alustab uus kaugbussiliin Tallinn - Märjamaa - Pärnu - Ikla piiripunkt peatusega Häädemeestel

15.03.2017 alustab tegevust uus kaugbussiliin nr 887, millega on võimalik sõita Tallinnast otse Häädemeestele ja Ikla piiripunkti ning tagsi. Buss väljub Tallinnast hommikul ja Ikla piiripunktist...

23. märtsil räägib veebikonstaabel interneti ohutust kasutamisest, loeng toimub Häädemeeste seltsimajas

Veebikonstaabel Maarja Punak´u loeng "Turvaliselt internetis". 23.03.2017 a kell 17.00 Häädemeeste Seltsimajas Suurküla 4  teeb veebikonstaabel loengu kuidas turvaliselt iga päev...

Luitemaa looduskaitseala niidu-kuremõõga ja linnustiku teemaline infopäev 1. märtsil kell 14 Häädemeeste seltsimajas

Luitemaa looduskaitseala niidu-kuremõõga ja linnustiku teemaline infopäev Keskkonnaamet kutsub osalema Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava koostamise raames...

DigiTee küsitlus lõppes, kuid veel on võimalik esitada sooviavaldusi ülikiire internetiühenduse saamiseks

Küsitlus Pärnumaa elanike hulgas lõppes 31. jaanuaril 2017. Kuni võrkude projekteerimise etapini on soovijail võimalik veel oma info Digiteele saata ning võimaluse korral sellega...

Volikogu otsustas algatada detailplaneeringu Kikka kinnistule Jaagupi külas

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (28.12.2016, nr 92) algatada detailplaneeringu Jaagupi külas asuvale Kikka kinnistule (katastritunnus: 21303:001:0193, pindalaga 9275 m²). Detailplaneeringu...

Rail Balticu raudteetrassi maakonnaplaneeringu avalik arutelu toimub 26. jaanuaril kell 12 Häädemeeste seltsimajas

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste 9.11.2016 korraldusega nr 1-1/16/1037 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori...

Hoidu ülekütmisest - Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks

Traagiliste tagajärgedega õnnetuste vältimisele saab igaüks kaasa aidata, abistades oma lähedasi ja naabreid kutsudes üles ning abistades neid juhinduma järgnevatest Päästeameti soovitustest. ...

Häädemeeste ja Tahkuranna vallavolikogud kinnitasid ühinemislepingu ja esitasid maavanemale taotlused haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

2. jaanuaril toimunud istungitel kinnitatud ühinemislepingu järgi on moodustuva valla nimeks Häädemeeste vald ja selle keskus hakkab asuma Uulu külas . Praegustes Häädemeeste ja Tahkuranna...

Häädemeeste Vallavolikogu kinnitas ühinemislepingu Tahkuranna vallaga ja otsustas esitada ühinemistaotluse maavanemale

2. jaanuari vallavolikogu istungil otsustati kinnitada ühinemisleping Tahkuranna vallaga ja esitada taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Pärnu maavanemale. otsused tehti kõigi...

Surju Vallavolikogu otsustas mitte kinnitada ühinemislepingut Häädemeeste ja Tahkuranna valdadega. Jätkuvad ühinemisläbirääkimised Häädemeeste ja Tahkuranna valdade vahel

Seoses Surju Vallavolikogu 29.12.2016 vastu võetud otsusega mitte kinnitada Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingut jätkuvad läbirääkimised Häädemeeste ja Tahkuranna valdade...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 10