Vallavolikogu kinnitas 26.04.2017 istungil seisukoha valitsuse ettepaneku osas haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Otsuse sisu ( kinnitatud eelnõust ): 1. Mitte nõustuda 14. veebruaril 2017.a Häädemeeste Vallavolikogule, Saarde Vallavolikogule, Surju Vallavolikogule ja Tahkuranna Vallavolikogule esitatud...

Iklas toimub 4. mail sündmus Läti Vabariigi 100. sünniaastapäeva tähistamiseks, oodatud on kõik huvilised

4.mail kell 14 toimub Vana-Ikla piiripunktis Läti Vabariik 100 tähistamiseks stiliseeritud Läti piiri märkimise sündmus, mille käigus veetakse köit, esinevad taidlejad ning istutatakse tamm....

Häädemeeste Raamatukogus on uus näitus

Häädemeeste Raamatukogus on näituseks seatud Katrin Hansoni siidimaalid, ka piltkardinad. Näitust on võimalik külastada maikuu lõpuni. Häädemeeste Raamatukogu Häädemeeste alevik,...

Tuleohtlik aeg kogu Eestis algab 14. aprillil, Päästeamet on kehtestanud ranged piirangud tule tegemisele

Väljavõte käskkirjast: 1. Määran tuleohtliku aja alguseks 14.04.2017. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud: 1.1....

Vallavalitsus moodustas hajaasustuse 2017. a taotlusvooru hindamiskomisjoni ja määras toetuse taotlemise sihtrühma

Taotlusvoor on avatud:  04.04 – 06.06.2107 Võttes aluseks riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta programmdokument" punktid 5.10, 11.6...

Mittetulundustegevuse toetusfondi taotluste vastuvõtmine algab 17. aprillil

Vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu poolt vastuvõetud mittetulundustegevuse toetamise määrusele avaldatakse teade toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta valla veebilehel ja valla...

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik

Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest....

Peaminister Jüri Ratas külastas Häädemeeste valda

31. märtsil külastas Häädemeeste Keskkooli peaminister Jüri Ratas . Ta pidas õpilastele loengu „Poliitika ja eetika" ning kohtus õpetajatega. Jüri Ratase sõnul on poliitikas olulised...

Vallavolikogu esimeheks valiti Lembit Künnapas

Häädemeeste Vallavolikogu 30. märtsi 2017.a otsusega nr 16 valiti Häädemeeste Vallavolikogu esimeheks Lembit Künnapas.  Volikogu esimees valiti 8 volikogu liikme poolthäälega...

Valmis DigiTee internetivõrgu planeering

DigiTee projekti eesmärk on viia valguskaablil põhinev ülikiire internetiühendus kõigisse Pärnumaa kodudesse, ettevõtetesse ja asutustesse, kus seda vajatakse. Vajaduste väljaselgitamiseks...

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on...

Üksi elava pensionäri toetuse tingimustest

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele

Pärnus  alustame koolitustega aprillis. Koolitused toimuvad Nooruse majas aadressil Roheleline 1B. Koolitused toimuvad  10.-11.04; 27.-28.04, 8.-9.05  kell...

Vallavolikogu võttis vastu otsuse esimehele umbusaldust avaldada

9. märtsil toimunud istungil võeti 8 volikoguliikme poolthäältega vastu otsus avaldada umbusaldust volikogu esimehele Andrus Soopalule. Täielik teave avaldatakse volikogu istungi protokollis.

15. märtsil alustab uus kaugbussiliin Tallinn - Märjamaa - Pärnu - Ikla piiripunkt peatusega Häädemeestel

15.03.2017 alustab tegevust uus kaugbussiliin nr 887, millega on võimalik sõita Tallinnast otse Häädemeestele ja Ikla piiripunkti ning tagsi. Buss väljub Tallinnast hommikul ja Ikla piiripunktist...

23. märtsil räägib veebikonstaabel interneti ohutust kasutamisest, loeng toimub Häädemeeste seltsimajas

Veebikonstaabel Maarja Punak´u loeng "Turvaliselt internetis". 23.03.2017 a kell 17.00 Häädemeeste Seltsimajas Suurküla 4  teeb veebikonstaabel loengu kuidas turvaliselt iga päev...

Luitemaa looduskaitseala niidu-kuremõõga ja linnustiku teemaline infopäev 1. märtsil kell 14 Häädemeeste seltsimajas

Luitemaa looduskaitseala niidu-kuremõõga ja linnustiku teemaline infopäev Keskkonnaamet kutsub osalema Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava koostamise raames...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 11