Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon on moodustatud

Häädemeeste Vallavalitsuse 15. juuli 2014.a istungil moodustati hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks 5-liikmeline komisjon koosseisus:   ...

Hajaasustuse programmi 2014.a. taotlusvoor on avatud kuni 12.09

Pärnu maavanema korraldusega on avatud hajaasustuse programmi 2014.a taotlusvoor. Lähemalt leheküljel Hajaasustuse programm ...

Maakonnaplaneeringu teade

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ( KSH) programmi avalikustamisest Maakonnaplaneeringu...

Häädemeeste Lasteaia lõpuaktus on 30.mail

30.mail toimub Häädemeeste LAsteaias lõpuaktus

Ilmus Koduvald nr 5-2014

Koduvald nt 5-2014 on leitav alajaotusest Ajaleht KODUVALD
Näitan: 241-246
Elemente lehe kohta 20
of 13