Kabli külas asuva Mäe kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Häädemeeste vallas Kabli külas asuva Mäe kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  13. oktoobrist kuni 10. novembrini 2014. a Häädemeeste vallamajas ja Kabli Raamatukogus. ...

Valla eelarvestrateegia 2015-2018 eelnõu läheb kinnitamiseks volikogule

Vallavalitsus esitab volikogule kinnitamiseks Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018. 2.oktoobri istungil on kavas eelnõu esimene lugemine.  Häädemeeste valla...

Valla arengukava läheb volikogus teisele lugemisele

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 ja jäätmekava on läbinud vallavolikogus esimese lugemise. Teine lugemine ja arengukava vastuvõtmine on kavandatud 2. oktoobri istungile. Allpool...

Valla arengukava eelnõu avalikustamine

Häädemeeste valla arengukava eelnõu on avalikustatud arutamiseks vallavolikogu istungitel, komisjonides ja huvitatud vallaelanike poolt. Arengukava eelnõu esimene lugemine toimub volikogu...

Sigade Aafrika katku puhvertsoon laienes ka Häädemeeste valda

VTA: Sigade Aafrika katku puhvertsoon Eestis laieneb Täna, 30. augustil jõustub Euroopa Komisjoni otsus, mille järgi laieneb sigade Aafrika katku tõkestamiseks kehtestatud puhvertsoon...

Häädemeeste Sotsiaalkeskuse ruumid on alates 1.septembrist Konsumi poe teisel korrusel

Selle nädala lõpuni on sotsiaaltöötajad kättesaadavad enam mobiiltelefonide teel, sest toimub sotsiaalkeskuse kolimine uutesse ruumidesse. Need asuvad aadressil Pärnu mnt 40 ehk Konsumi poe...

Pääste- ja politseihoone Häädemeeste alevikus sai nurgakivi

25.08.2014 toimus pidulik nurgakivipanek Häädemeeste pääste- ja politseihoonele, kohal viibisid siseminister Hanno Pevkur, politsei ja päästeala juhid, vallavanem Magnus Mõttus ja külalised.

Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegia koosolek 25.08 kell 17 Häädemeeste seltsimajas

25. augustil kell 17 toimub Häädemeeste seltsimajas koosolek MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu uue strateegia koostamiseks. Oodatud on kõik, kes on huvitatud Leader-tüüpi tegevuste elluviimisest...

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine 15.07.2014 i Häädemeeste Vallavalitsuse 15. juuli 2014.a istungil moodustati hajaasustuse programmi vahenditest toetuse...

Mida peaks igaüks teadma SIGADE AAFRIKA KATKUST

Alates 15. augustist on koondatud kogu sigade Aafrika katku puudutav info veebilehele www.seakatk.ee , info sellel lehel täieneb pidevalt.    Täiendav teave linkidelt: ...

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon on moodustatud

Häädemeeste Vallavalitsuse 15. juuli 2014.a istungil moodustati hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks 5-liikmeline komisjon koosseisus: 1.1....

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon on moodustatud

Häädemeeste Vallavalitsuse 15. juuli 2014.a istungil moodustati hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks 5-liikmeline komisjon koosseisus:   ...

Hajaasustuse programmi 2014.a. taotlusvoor on avatud kuni 12.09

Pärnu maavanema korraldusega on avatud hajaasustuse programmi 2014.a taotlusvoor. Lähemalt leheküljel Hajaasustuse programm ...

Maakonnaplaneeringu teade

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ( KSH) programmi avalikustamisest Maakonnaplaneeringu...

Häädemeeste Lasteaia lõpuaktus on 30.mail

30.mail toimub Häädemeeste LAsteaias lõpuaktus

Ilmus Koduvald nr 5-2014

Koduvald nt 5-2014 on leitav alajaotusest Ajaleht KODUVALD
Näitan: 221-238
Elemente lehe kohta 20
of 12