« Tagasi

Tasuta omastehoolduse nõustamiskabinet alustas tegevust Viljandis

Omastehoolduse nõustamiskabinet alustab tööd Viljandis Maramaa Kliinikus, Maramaa puiestee 5. Kabinet on avatud alates 20. aprillist igal neljapäeval kella 13.00- 16.00, hea oleks ette teatada ja täpsustada vastuvõtuaeg e- posti teel: info@omastehooldus.eu või telefonil 5068822. Nõustamine on omastehooldajale tasuta, tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Omastehooldus.

Omastehooldus pereelu osana võib muuta senist elukorraldust, tuua kaasa uusi kohustusi ja rolle, mis saavad igapäevasteks väljakutseteks töö- ja eraelu tasakaalustamisel. Suurenenud  vastutus, lähedase igapäevane abistamine ja pidev järelevalve, hooldustoimingud, abi- ja hooldusvahendite kasutamine ja palju muud, eeldab koostööd erinevate asjatundjatega nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnast. Omastehooldaja ülesanne on säilitada tavapärane sotsiaalne võrgustik nii iseendale kui lähedasele ning luua uusi koostöösuhteid, et jagada vastutust ja hoolduskoormust. See tagab omastehooldaja heaolu ja võimalikult iseseisva toimetuleku.

Vajalike oskuste ja teadmiste tarbeks  ning olemasolevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste seas orienteerumiseks ongi mõeldud  omastehoolduse nõustamiskabinet. Nõustamist viivad läbi selleks erialaselt hästi ette valmistatud omastehooldajad või lähedase hooldajad, kes on tegelenud sarnaste probleemidega ise ja on saanud lisaks vastavat koolitust. Üheskoos pereliikmetega analüüsitakse hooldusega tekkinud olukorda ja püütakse leida lahendusi