« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumisring Häädemeeste vallas

26. augustil 2017 toimub Häädemeeste vallas ohtlike jäätmete kogumisring, mille raames elanikud saavad ohtlike jäätmeid saab tasuta ära anda. Juhul kui  on vaja abi ohtlike jäätmete viimiseks kodust auto peatuspaika palume teada anda valla majandusspetsialistile Harald Kalmetile telefonil  4464175 või  55593790. Samuti saab eelnevalt helistades kokku leppida auto lisapeatuse ringi käigus. 

Kogumisringi ajakava Häädemeeste vallas 26.08.2017 on järgmine:
1. Soometsa karjalautade juures: 9.30-10.00
2. Võidu poe juures: 10.10-10.30
3. Urissaare poe juures: 10.50-11.10
4. Massiaru poe juures: 11.20-11.40
5. Ikla poe juures: 12.40-13.10
6. Metsapoole koolimaja juures: 13.20-13.40
7. Treimani poe juures:13.50-14.20
8. Kabli pagari juures: 14.40-15.10
9. Jaagupi poe juures:15.20-15.50
10. Rannametsa sadama teeristis:16.10-16.40
11. Rannametsa parklas: 16.50-17.10
Juhul kui on vaja abi ohtlike jäätmete viimiseks kodust auto peatuspaika palume teada anda valla majandusspetsialistile Harald Kalmetile telefonil 4464175 või 55593790. Samuti saab eelnevalt helistades kokku leppida auto lisapeatuse ringi käigus.
Kogutavad ohtlikud jäätmed on patareid, akud, reostunud materjalid, reostunud pakendid, õli- ja kütusefiltrid, vanad värvid, lakid, lahustid, aiandusmürgid, kodukemikaalid,mootori- ja määrdeõlid, luminestsentslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kraadiklaasid), kasutatud tulekustutid, happed, , ravimid, süstlad jm.
Eterniidijäätmeid ainult nendelt Häädemeeste valla elanikelt, kes on eelnevalt registreeritud ja kellega võetakse personaalselt ühendust.
Elektroonikajäätmeid (telerid, külmkapid jm) ohtlike jäätmete kogumisringi käigus vastu ei võeta. Elektroonikajäätmeid kogutakse suurjäätmete kogumisringil, mis toimub kevadel.
Ettevõtetelt ohtlike jäätmeid kogumisringi raames vastu ei võeta.
Alates 2005. aastast on toimunud ohtlike jäätmete kogumise ringid valla hajaasustusega aladelt. Ohtlike jäätmete ringid toimuvad ka edaspidi, millest teavitatakse elanikke eelnevalt. Ohtlike jäätmete kogumisringi toetab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.