« Tagasi

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu avalik arutelu toimub 7. juulil

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu täiendav arutelu seoses Merelaane tiheasustusala moodustamise ja Pikniku (Laigeste) piirkonna tiheasustusala laiendamise ettepanekutest loobumisega toimub 07.07.2017 kell 14.00 Häädemeeste alevikus, Suurküla seltsimajas (Suurküla tn 2). 

Häädemeeste vallavalitsus esitas Keskkonnaministeeriumile ettepaneku Merelaane tiheasustusala moodustamiseks Liivi lahe ranna piiranguvööndisse (31.08.2016 nr 7-1.3/957; 27.01.2017 nr 7-1.3/959-2). Keskkonnaministeerium oli seisukohal (31.05.2017 nr 8-2/16/7973-6), et Merelaane tiheasustusala moodustamise taotluses puuduvad sellised põhjendused, mis tingiksid uue tiheasustusala moodustamise erandkorras LKS § 41 lg 1 alusel.

Häädemeeste Vallavalitsus nõustus Keskkonnaministeeriumi seisukohaga ning otsustati Merelaane piirkonnas uue tiheasustusala moodustamise ettepanekust loobuda.

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitati ettepanekuid Pikniku (Laigeste) piirkonna tiheasustusala laiendamise vastu. Ettepanekutega arvestati ning Pikniku (Laigeste) piirkonna tiheasustusala laiendamisest loobuti.