« Tagasi

Alates 1. septembrist saavad paljulapselised pered maakonna bussiliinidel tasuta sõita

Pärnumaa Ühistranspordikeskus teatab:
Alates 1. septembrist hakkab kehtima Pärnu maavanema 18.08.2017.a. korraldus nr 1-1/17/305 „ Avaliku teenindamise lepingu alusel maakonna bussiliiniveo sõidukilomeetri tariifi, piletihinna ja sõidusoodustuste kehtestamine". Selle korralduse p. 8.2. kohaselt saavad Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel tasuta sõidu õiguse 4- ja enamalapselise pere liikmed, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnumaa kohalike omavalitsuste elanikud. (nimetatud korralduse alusel ei saa tasuta sõita Pärnu linnaliinidel, küll aga ülejäänud maaliinidel, sh Sindi ja Sauga liinid)

Korralduse p. 10.4. kohaselt toimub 4- ja enamlapseliste perede liikmete tasuta sõidu võimaldamine vastavate kohalike omavalitsusüksuste poolt kinnitatud ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusele edastatud taotluste alusel. Vastav soodustus kantakse bussikaardile (st seotakse inimese isikukoodiga) Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt Pärnu bussijaama klienditeeninduspunktis.
Korralduse p. 7 kohaselt antakse isikutele, kellel on tasuta sõidu õigus, kuid kellel ei ole veel bussikaarti, esimene kaart tasuta (tavahind 2 €). Tasuta kaarte väljastavad bussijaama kassad. Bussikaardina saab kasutada ka Pärnu linna koolides kasutusele võetavat uut elektroonilist õpilaspiletit.
Bussikaart tuleb igakordsel bussi sisenemisel valideerida. Kui isikustatud bussikaardile ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb bussis sõidusoodustuse tõendamiseks esitada lisaks bussikaardile ka isikut tõendav dokument.