7.04.16

Avalike dokumentide otsinguks palume koduleht avada Google Chrome'i, Opera või Mozilla Firefoxiga. Internet Exploreriga ei pruugi otsing õnnestuda.

DOKUMENDIREGISTER

Toimetaja: TOOMAS ABEL

Dokumendiregistri kasutusjuhend

26.08.14

Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks. Pärast otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvileOtsi.

Vajutades klahvile Otsi ilma dokumendi andmeid määratlemata, avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Klahvile Otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega.

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.
                                          -------------------------

Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

Kohaliku omavalitsuse asutuse  tegevus on avalik. Meie materjalidega võib tutvuda teabenõude esitamisega.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid. Sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.  Ka Teie eraelulist teavet võib meie asutusse sattuda. Näiteks kui Te meile kirjutate või olete mõne menetluse osapooleks.

Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta.

Selgituste koostamisel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori poolt 13.10.2010.a kinnitatud põhimõtetest.   

Häädemeeste Vallavolikogu ja Häädemeeste Vallavalitsuse määruste terviktekstid Riigi Teatajas
(valida sobiv rippmenüüst-  KOV terviktekstidest, seejärel sisestada vastavasse lahtrisse otsitava akti pealkiri või tekst ning valida akti andja Häädemeeste Vallavolikogu või Häädemeeste Vallavalitsus).

Häädemeeste Vallavolikogu kehtivate määruste terviktekstid

Häädemeeste Vallavalitsuse kehtivate määruste terviktekstid

Toimetaja: TOOMAS ABEL