Jäätmete liigiti kogumine, pakendikonteinerid

30.10.17

Häädemeeste valla elanike poolt üleantavad ohtlikud jäätmed võetakse Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas tasuta vastu.

Tasuta saab ära anda:
- kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid jne)
- vanad kodumasinad (külmkapid, pesumasinad, televiisorid, elektripliidid, arvutid, telefonid, tolmuimejad, föönid, röstrid, mikserid jne)
Elektroonikaseadmed
Tasuta vastuvõetavad elektroonikaseadmed peavad olema olnud kodumajapidamises kasutusel ning ei tohi sisaldada muid jäätmeid ega olla muul moel saastunud. Üleantavad seadmed peavad olema terved, st ilma suuremate väliste purustusteta, sisaldama olulisi osi näiteks trafot, kineskoopi, emaplaati. Samuti ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud.

Kehtiva hinnakirja alusel võtab Paikre OÜ vastu Häädemeeste Valla elanikelt kõiki liiki jäätmeid.

Hinnakiri leitav www.paikre.ee

OÜ Paikre prügila

Põlendmaa, Paikuse vald, 86603 Pärnumaa
445 5760
info[at]paikre.ee
http://www.paikre.ee/prygila.html
E-R 7.00- 19.00, L 8.00- 18.00, P suletud

OÜ Paikre Sorteerimisjaam
Raba tn 39, 80041 Pärnu
445 5752
jaam[at]paikre.ee
http://www.paikre.ee/sorteerimisjaam.html
E-R 8.00- 18.00, L 10.00-14.00, P suletud

...................................................................................................................................................

Vastavalt pakendiseadusele on tarbijal õigus pakendijääke tasuta ära anda. Pakendijääkide kogumiseks on paigaldatud küladesse pakendikonteinerid.

Pakendite kogumist korraldavad meie vallas kolm tootjavastutusorganisatsiooni: MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, MTÜ Eesti Pakendiringlus, OÜ Tootjavastutusorganisatsioon.  Pakendijäätmete kogumiseks, kogumiskonteinerite tühjendamiseks, sortimiseks, veoks ja sõlmib taaskasutusorganisatsioon jäätmekäitlusettevõtetega lepingud kokkulepitud hindadega.

Allpool olevas tabelis on toodud Häädemeeste vallas asuvate pakendikonteinerite asukohad, mahud ja konteineri tühjendamist korraldav jäätmekäitlusettevõte (operator).

Taaskasutus-organisatsioon

Konteineri asukoht

Konteineri tüüp

Konteineri maht

Operaator

MTÜ Eesti Pakendiringlus

Häädemeeste alevik, Kevade tn 6 ( kauplus Centrum)

segapakend

5

Prügitont OÜ

 

Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 40 (kauplus Konsum)

klaaspakend

3

Prügitont OÜ

 

Massiaru

segapakend

3

Prügitont OÜ

 

Kabli pood

segapakend

1,5

Prügitont OÜ

 

Soometsa külakeskus

segapakend

5

Prügitont OÜ

Tootjavastutus-organisatsioon OÜ 

 

 

 

 

 

Häädemeeste alevik, Mere tn 4/Meremõisa

segapakend

0,6

Ragn-Sells AS

 

Ikla kauplus

segapakend

0,6

Ragn-Sells AS

 

Ikla piiripunkt

segapakend

2,5

Ragn-Sells AS

 

Massiaru kauplus

segapakend

2,5

Ragn-Sells AS

 

Urissaare kirik

segapakend

0,6

Ragn-Sells AS

Eesti Taaskasutus-organisatsioon MTÜ

 

 

 

 

 

Häädemeeste alevik, Kooli tn 10 (kool)

paber, papp

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Häädemeeste alevik, Lasteaia tn 1 (hooldekodu)

paber, papp

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Häädemeeste alevik, Lasteaia tn 1 (hooldekodu)

segapakend

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 40 (kauplus Konsum)

segapakend

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Treimani rahvamaja

paber, papp

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Treimani rahvamaja

segapakend

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Kabli pagar

paber, papp

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Kabli pagar

segapakend

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Rannametsa parkla

segapakend

2,5

AS Eesti Keskkonnateenused

 

Sinisega tähistatud konteinerid on mõeldud paberpakendite jaoks ning kollasega tähistatud konteinerid plastist, metallist ja klaasist pakendite jaoks.

Häädemeeste alevikus Konsumi kaupluse juures on roheline kellukakujuline konteiner mõeldud ainult klaaspakendite kogumiseks, plasti ja metallpakendi konteiner kollase värviga.

Pakendijäätmete sorteerimisjuhed (vt. allpool)

Pakendijäätmed peavad olema puhtad.

Ümber töödelda saab vaid puhtaid pakendeid. Oluline on, et pakend oleks toiduainetest vaba ja kui see peaks kuu aega pakendikogumispunktis tühjenduskorda ootama, ei tohiks see haisu levitama hakata.

Kui mõnda pakendit on keeruline toiduainetest puhastada, nt piima või koore kilepakendit või jogurti kartongpakendit, siis ei ole sellise määrdunud pakendi koht pakendijäätmete konteiner. Kuigi kogemused on näidanud, et ka nende pakendite puhastamine on võimalik.

Suurimaks probleemiks on pakendikonteinerite väärkasutamine.

 Kuigi pakendikonteinerid on varustatud infokleebistega, millel on kirjas kui pildis konteineri otstarve, tuuakse sinna toidujäätmed, olmejäätmeid ja palju muud, mis ei ole pakend.

Pakendikonteinerisse ei tohi panna pakendeid ja jäätmeid, mis on kilekotis. Kui pakendikonteinerisse on viidud kilekotte pakendi- või olmejäätmetega, siis jäätmekäitlusettevõte konteinerit ei tühjendata. Sel puhul saadetakse vallavalitsusele teade, et konteineris on mittesobivad jäätmed ning vald peab tellima konteineri tühjendamise tasulise teenuse. Kui toome pakendikonteinerisse pakendeid, võtame nad enne konteinerisse panekut kilekotist välja. Konteineritesse ei sobi ka paber vm materjalist kottides pakendijäätmed.

Palume kõigil, kes pakendikonteinereid kasutavad tuua konteineritesse ainult sobivaid pakendeid, mis ei ole kilekottides.

Kuna pakendite äraveo eest ei pea tarbija maksma, on pakendeid kodusest olmeprügist eraldades võimalik prügiveo kuludelt kokku hoida.  Pakendiseadus ja jäätmeseadus kohustavad tarbijat pakendeid liigiti koguma ja taaskasutama – seega pakendijäätmeid olmeprügisse visates rikume seadust.

Eesti Taaskasutusorganisatsioonil on kavas oma pakendikonteinerid lähiajal nägusamaks teha, seega pakendite kogumine peaks muutma meile kõigile meeldivamaks.

Suurendamiseks kliki juhendil!

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL