Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoober 2017

23.10.17

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

15. oktoober 2017 

Häälte ülelugemine 16. oktoobril

Häädemeeste valla valimiskomisjon annab teada, et häälte ülelugemine toimub esmaspäeval, 16. oktoobril 2017.a  kell 10.00 Häädemeeste vallamajas (Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 13).

Hääletamistulemused tehakse valla valimiskomisjonis kindlaks avalikult.

 

Valimiste veebileht  - kogu info valimiste kohta
 

Häädemeeste valla valimiskomisjon

Häädemeeste valla valimiskomisjoni asukoht on Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond (Pärnu maavanema 18. juuli 2017.a korraldus nr 1-1/17/292).

Kontakttelefon 446 4175

e-post: kylliki.kiiver@haademeeste.ee

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni tööajad

16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10.00-12.00, teisipäeval ja neljapäeval kell 14.00-16.00;

05. ja 07. septembril 2017. a kell 15.00-18.00;

9.-11. oktoobrini 2017. a kell 12.00-20.00;

15. oktoobril 2017. a kell 09.00-23.00;

16. oktoobril 2017. a kell 10.00-14.00.

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni koosseis

Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2017.a otsusega nr 35 "Valimiskomisjoni moodustamine" moodustati  kokkuleppel Tahkuranna Vallavolikoguga Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste valla valimiskomisjon 7- liikmelisena.

esimees Külliki Kiiver, aseesimees Ulvi Poopuu

liikmed: Juta Gordijenko, Terje Mägi, Tiiu Savi,  Marie Selberg, Klaudi Tints
 

Asendusliikmed: Iris Hahlberg, Helene Klein

 

Häädemeeste valla valimiskomisjoni otsused

1. Häädemeeste valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

2. Häädemeeste Vallavolikogu liikme Algis Perensi volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine

3. Häädemeeste valla valimiskomisjoni tööaja määramine

4. Valimisliidu Koostöö registreerimine

5. Valimisliidu Ühtne Koduvald registreerimine

6. Valimisliidu Rannatee registreerimine

7. Kandidaatide registreerimine ja kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine 

8. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

9. Volikogu liikmete registreerimine

10. Volikogu asendusliikmete registreerimine

11. Lisamandaatide registreerimine

 

Valimistulemuste protokoll

 

Häädemeeste valla valimiskomisjon koguneb täna, 23. oktoobril 2017.a kell 12.45. Koosoleku päevakorras on volikogu liikmete registreerimine, asendusliikemete määramine ja lisamandaatide registreerimine.

 

Häädemeeste Vallavolikogu otsused

Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine

Valimiskomisjoni moodustamine

 

Häädemeeste Vallavalitsuse määrus valimisjaoskondade moodustamise kohta 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER