Häädemeeste Muuseum

Häädemeeste muuseumis on üleval näitus "155 aastat Häädemeeste kihelkonda". 

Avamine on 18.aprillil kell 13

..........................................................................
21.veebruaril tähistasime Häädemeeste seltsimajas
Häädemeeste muuseumi 25. sünnipäeva. 

Häädemeeste Muuseum

Kooli tn 9/Kõrtsi,
86001
Häädemeeste alevik,
Pärnumaa

Juhataja Tiiu Pukk

e-post: muuseum@haademeeste.ee

Telefon 446 4315 ja  50 51 658
Muuseum on avatud E ja T kella 12 - 17
Teistel aegadel tuleb juhatajaga kokku leppida

 Häädemeeste muuseumis on rohkelt koduloolist kirjandust,
2009 a. valmis Häädemeestest film, mida saab seal vaadata.
Tuntud isikute elulugude kogud, palju mereteemaatilist ja purjekatega seotud ajaloolisi esemeid ja kirjutisi.

Muuseumis korraldatakse kohaliku käsitöö näituseid ja käsitöötubasid. Korraldatakse kokkusaamisi ja vestlusõhtuid.

Kõik on teretulnud. 

Häädemeeste kodukandipäev 1. augustil 2015

     

Muuseum asub endises kõrtsi-koolimajas aleviku alumise tee ääres. Kohalejõudmiseks tuleb pöörata luteri kiriku juurest Pärnu poolt tulles paremale ja minna mööda asfaltteed. Suurküla poole. Teeviidad näitavad ka suunda

Häädemeeste muuseum on munitsipaalmuuseum, mis loodi 1991.aastal. Muuseum kogub, uurib ja säilitab valla ajaloo-, kultuuri- ja loodusteaduste alast informatsiooni ning esemelist materjali ning korraldab nende tutvustamist. Aitab kaasa paikkonna ajaloolise kultuuriloo säilitamisele. Aastas külastab muuseumi ja muuseumi poolt korraldatud näitusi-üritusi üle 2000 inimese.