« Tagasi

Teade Majaka külas asuvate Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta

Häädemeeste vallas Majaka külas asuvate Mihkli (katastritunnus 21303:002:0121, pindala 9,07 ha) ja Väike-Mihkli (katastritunnus 21303:002:0127, pindala 6223 m2) kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek 27.11.2017 kuni 27.12.2017 Häädemeeste vallamajas. Planeeritakse 22 elamukrunti (2500 m² - 6178 m²), teed, puurkaev ja reoveepuhasti. Elamukruntidele planeeritakse ehitada elamu suurima kõrgusega 8,5 m ja kuni kaks kõrvalhoonet lubatud suurima kõrgusega 5 m, kokku ehitusaluse pinnaga 300 m².